Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường trung học cơ sở

Đất nước Việt Nam đang chuyển mình mang tầm vóc lịch sử, đang từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế: Chiến lược công nghiệp hoá hiện đại hoá được đại hội VIII của Đảng đề ra mà Nghị quyết của hội nghị ban chấp hành trung ương lầ thứ 2 về giáo dục và khoa học công nghệ là khâu đột phá đang đưa công cuộc đổi mới tới một bước ngoặt sáng về chất, vấn đề đó tiếp tục được khẳng định trong các kì đại hội IX và đại hội X của đảng ta. Hơn bao giờ hết trước cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra như vũ bão trên thế giới hiện nay. Để đáp ứng được với yêu cầu mới của cách mạng việc xây dựng một chiến lược con người trong công cuộc giáo dục và đào tạo đã và đang được toàn Đảng toàn dân quan tâm. Công nghệ thông tin là phương tiện được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Bạn là sinh viên, muốn trình bày nội dung bài tập lớn, đồ án tốt nghiệp trước hội đồng bảo vệ? Bạn là cán bộ, muốn trình bày báo cáo công việc của mình trước đồn nghiệp? Bạn là nhà khoa học, muốn trình bày những ý tưởng , những công trình nghiên cứu của mình trong những diễn đàn, những cuộc hội thảo. Với tầm quan trọng đó, để đảm bảo những mục tiêu giáo dục ở trường THCS nhất là đảm bảo đáp ứng được mục tiêu của môn toán ở trường THCS thì đòi hỏi người giáo viên phải luôn là tấm gương tự học và sáng tạo, tiếp cận với CNTT sử dụng CNTT như một công cụ hữu ích cho việc giảng dạy bộ môn mình đảm nhiệm. Người giáo viên ở trường THCS ngoài việc sử dụng kết hợp tốt các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, từng phân môn, từng kiểu bài thì một kâu hết sức quan trọng đó là việc sử dụng, kết hợp tốt các phương tiện kỹ thuật dạy học, làm thế nào để người học tiếp thu bài một cách chủ động sáng tạo và có hiệu quả. Một trong các phương tiện hiện đại đó là “ ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy”, ví dụ như sử dụng máy tính sách tay kết hợp với máy chiếu đa năng băng đĩa hình, Internet,.so với những thiết bị trước đây thì ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thực sự là giải pháp cải tiến rất hiệu quả và phù hợp. Trước đay trong thời gian khá dài trong hệ thống phương pháp dạy học môn toán cũng như các bộ môn khác việc sử dụng phương tiện thiết bị dạy học trong giảng dạy gọi là phương pháp trực quan tuy nhiên chỉ là những bảng phụ bằng giấy Roki ,. “giáo viên với vai trò là trung tâm” thì phương pháp này ít được chú trọng chỉ mang tính hình thức.

doc12 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3303 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường trung học cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan