Đề tài Vấn đề giai cấp công nhân ở Việt Nam

Giai cấp công nhân việt nam ra đời từ đầu thế kỉ 20.sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến,dưới sự thống trị của đế quốc pháp,nên giai cấp cong nhân việt nam phát triển chậm. Mặc dù số lượng ít,trình độ nghề nghiệp thấp ,còn mang nhiều tàn dư của tập quán nông nhân,song giai cấp công nhân việt nam đã nhanh chóng vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng ở nước ta do những diều kiện sau đây: _Giai cấp công nhân VN sinh ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm.ở giai cấp công nhan nỗi nhuc mất nước cộng với nỗi khổ vì áp bức bóc lột của giai cấp tư sản làm cho lợi ích giai cấp và lợi ích dan tộc kết họp làm một,khiến cho động cơ cách mạng của giai cấp cong nhân dược tăng lên gấp bội . _Giai cấp cong nhân VN ra đời từng bước trưỏng thành trong không khí sôi sục của một loạt phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân kể từ khi thực dân pháp đặt chân lên đất nước ta , _Vào lúc đó phong trào cộng sản và công nhân thế giới phát triển,cuộc cách mang tháng mười nga bùng nổ và gình thắng lợi ảnh hưởng đến phong trào công nhân thế giới,phong trào cong nhân VN cũng không ngoại lệ.chính vào lúc đó nhà yêu nước Nguyễn ái Quốc đã tìm đến với chủ nghĩa Mac_lê nin và ở đó người đã phát hiện ra là phải biêt phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân đẻ làm cuộc cánh mạng dân chủ nhân dân là con đường duy nhất. Tấm gương cách mạng nga và một số phong trào cánh mạng ở nhiều nước đã cổ vũ cho phong trào cong nhân non trẻ việt nam đứng lên nhận lấy sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nước ta đồng thời cũng là chất súc tác khích lệ nhân dân lựa chọn ,tiếp nhận con đường cách mạng chủ nghĩa và đi theo con đường của giai cấp công nhân.Từ đó giai cấp công nhân việt nam là giai cấp duy nhất lãnh đạo cánh mạng.

doc18 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4049 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề giai cấp công nhân ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM Giai cấp công nhân việt nam ra đời từ đầu thế kỉ 20.sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến,dưới sự thống trị của đế quốc pháp,nên giai cấp cong nhân việt nam phát triển chậm. Mặc dù số lượng ít,trình độ nghề nghiệp thấp ,còn mang nhiều tàn dư của tập quán nông nhân,song giai cấp công nhân việt nam đã nhanh chóng vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng ở nước ta do những diều kiện sau đây: _Giai cấp công nhân VN sinh ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm.ở giai cấp công nhan nỗi nhuc mất nước cộng với nỗi khổ vì áp bức bóc lột của giai cấp tư sản làm cho lợi ích giai cấp và lợi ích dan tộc kết họp làm một,khiến cho động cơ cách mạng của giai cấp cong nhân dược tăng lên gấp bội . _Giai cấp cong nhân VN ra đời từng bước trưỏng thành trong không khí sôi sục của một loạt phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân kể từ khi thực dân pháp đặt chân lên đất nước ta , _Vào lúc đó phong trào cộng sản và công nhân thế giới phát triển,cuộc cách mang tháng mười nga bùng nổ và gình thắng lợi ảnh hưởng đến phong trào công nhân thế giới,phong trào cong nhân VN cũng không ngoại lệ.chính vào lúc đó nhà yêu nước Nguyễn ái Quốc đã tìm đến với chủ nghĩa Mac_lê nin và ở đó người đã phát hiện ra là phải biêt phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân đẻ làm cuộc cánh mạng dân chủ nhân dân là con đường duy nhất. Tấm gương cách mạng nga và một số phong trào cánh mạng ở nhiều nước đã cổ vũ cho phong trào cong nhân non trẻ việt nam đứng lên nhận lấy sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nước ta đồng thời cũng là chất súc tác khích lệ nhân dân lựa chọn ,tiếp nhận con đường cách mạng chủ nghĩa và đi theo con đường của giai cấp công nhân.Từ đó giai cấp công nhân việt nam là giai cấp duy nhất lãnh đạo cánh mạng. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIÊT NAM Giai cấp công nhân trên toàn thế giới cũng như ở từng quốc gia đều có môt sứ mệnh lịch sử nhất đinh và nhiêm vụ của họ là phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó.ở việt nam cũng vậy ,giai cấp công nhân cũng có sứ mệnh lịch sủ của mình. Ở nước ta giai cấp công nhân trước hết phải làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dan.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phải lãnh đạo cuộc cách mạng đó thông qua đội tiên phong của mình là đảng cộng sản việt nam ,đấu tranh giành chính quyền,thiết lập nền chuyên chính dân chủ nhân dâniTrong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa ,giai cấp công nhân từng bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dung thành công chủ nghĩa xã hội,không có người bóc lột người ,giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi áp bức,bóc lôt,bất công. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG CÁCH MẠNG VIÊT NAM. Lịch sử viêt nam chứng minh rằng ,giai cấp công nhân viêt nam ra đời chưa được bao lâu ngay cả khi chưa có đảng mà đã tổ choc một cách tự phát nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân và dược nhân dân ủng hộ.Những cuộc đấu tranh không chỉ giới hạn trong công nhân ,mà còn tác động sâu sắc đến các tầng lớp khac, đặc biệt là giai cấp nông dân,làm cho bọn thực dân hoảng sợ. Giai cấp công nhân việt nam đã lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong cũa nó là đảng cộng sản việt nam .Để có thể lãnh đạo ,giai cấp công nhân phải có lực lượng ,có tổ choc tiêu biểu cho sự tự giác và bản chất giai cấp của mình.Lực lượng đó là đảng cộng sản.Xét về thành phần xuât thân thì nước ta có nhiều đảng viên không phải là công nhân,nhưng bất cứ đảng viên nào cũng phảI đứng trên lập trường giai cấp công nhân thể hiện ý tưởng ở lý luận Mac _Lê nin và đường lối cách mạng.ở tinh thần kiên quyết cách mạng trong cuộc đấu tranh để thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân,vì lợi ích của giai cấp công nhân,của nhân dân lao động ,và của cả dân tộc. Trong công cuộc xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay ,đội ngũ công nhân việt nam bao gồm những người lao động chân tay và lao động chí óc hoạt động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ tạo thành một lực lượng giai cấp công nhân thống nhất đai diện cho phương thức sản xuất tiên tiến dưới sự lãnh đạo của đảng đang lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.Họ là lực lượng điđầu rong công cuôc công nghiệp hoá,hiện đại hoá. GIAI CẤP CÔNG NHÂN LUÔN LÀ LỰC LƯ ỢNG ĐI ĐẦU Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khoá VIII, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đó khẳng định như vậy. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ không lớn trong dân số và lực lượng lao động xó hội, nhưng giai cấp công nhân vẫn luôn luôn là lực lượng đi đầu, giữ vai trũ nũng cốt trong khối liờn minh cụng nhõn-nụng dõn-trớ thức và khối đại đoàn kết dân tộc, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư nêu rừ: ''Trong thời kỳ quỏ độ với nhiều hỡnh thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, giai cấp, tầng lớp xó hội khỏc nhau cơ cấu, tính chất, vị trí của các giai cấp trong xó hội đó thay đổi nhiều cùng với những biến đổi to lớn về kinh tế - xó hội. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa các giai cấp, cỏc tầng lớp xó hội là quan hệ hợp tỏc và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lónh đạo thống nhất của Đảng. Lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay hoàn toàn thống nhất với lợi ớch toàn dõn tộc vỡ mục tiờu chung là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội, dõn giàu, nước mạnh, xó hội cụng bằng, dõn chủ, văn minh''. Khẳng định sự cần thiết phải xây dựng và phát triển các tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rừ, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn trong các đơn vị này là phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất gắn với việc yêu cầu giới chủ bảo đảm sự đói ngộ và quyền lợi thỏa đáng cho giai cấp công nhân và người lao động làm thuê; đấu tranh đũi giới chủ  phải thực hiện đúng luật pháp của Nhà nước Việt Nam, thực hiện đúng các hợp đồng lao động; xây dựng mối quan hệ vừa đoàn kết, vừa đấu tranh với giới chủ trong việc bảo đảm hài hũa cỏc lợi ớch. Tổng Bí thư cũng lưu ý Ban Chấp hành Tổng Liờn đoàn Lao động Việt Nam về trách nhiệm trong việc giúp Trung ương xây dựng Nghị quyết về giai cấp công nhân, trong đó phải làm rừ được những vấn đề lý luận và thực tiễn bức xúc hiện nay như: định nghĩa về giai cấp công nhân trong tỡnh hỡnh mới; về nội dung búc lột và chống búc lột, làm chủ và làm thuờ; về hỡnh thức tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn trong các loại hỡnh doanh nghiệp; về vai trũ tiờn phong và lónh đạo của giai cấp công nhân. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Tổng Liên đoàn tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công nhân, viên chức. Đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu để có hỡnh thức tổ chức cỏc trường lớp phù hợp với điều kiện và tỡnh hỡnh hiện nay để bổ túc và nâng cao trỡnh độ học vấn, trỡnh độ nghiệp vụ của công nhân viên chức lao động; tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, sát thực tế, khắc phục bệnh hành chính hóa, tạo điều kiện để công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xó hội. Ở VIỆT NAM,GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÀ DŨNG CẢM NHẤT,CÁCH MẠNG NHẤT. Từ khi bước lên vũ đài chính trị, giai cấp công nhân luôn luôn dũng cảm nhất, cách mạng nhất, gan góc đương đầu với bọn đế quốc, thực dõn.. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân Việt Nam đầu tiên xuất hiện gắn liền với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 1897. Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) giai cấp công nhân nước ta mới chỉ có 10 vạn người, trỡnh độ cũn yếu kộm. Đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929) số lượng công nhân đó tăng lên 22 vạn, chiếm 1,2% dân số. Vừa mới ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam đó trở thành lực lượng tiên phong của xó hội Việt Nam. Trong ba phần tư thế kỷ qua, giai cấp công nhân Việt Nam mà đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đó dẫn dắt cỏch mạng nước ta thu được những thành quả vĩ đại, giành lại độc lập dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, thống nhất nước nhà. Ngày nay giai cấp công nhân thông qua Đảng tiên phong của mỡnh đang thực hiện sứ mệnh lónh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH,HĐH) đất nước đưa nước ta phát triển theo con đường xó hội chủ nghĩa. Giai cấp công nhân Việt Nam phát triển qua nhiều thời kỳ, đặc biệt từ năm 1986 khi Đảng tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đến nay. Năm 1985 đội ngũ công nhân nước ta có 3,38 triệu người, chiếm 16% lực lượng lao động xó hội. Năm 1998 số lượng công nhân tăng lên 5.646.675 người. Năm 1999 là 6.304.350 người. Năm 2000 là 7.639.914 người, chiếm 9% dân số, 16% lao động xó hội. Năm 2002 là 10,81 triệu người, chiếm 13,55% dân số. Lịch sử đó chứng minh kể từ khi bước lên vũ đài chính trị, giai cấp công nhân Việt Nam luôn luôn là lực lượng tiên phong gắn liền với quá trỡnh đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sinh ra và lớn lên từ một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, có truyền thống yêu nước, ý thức tự tụn dõn tộc, dự cũn non trẻ, song giai cấp công nhân đó sớm trở thành giai cấp duy nhất được lịch sử dân tộc thừa nhận, giao phó sứ mệnh lónh đạo cách mạng Việt Nam từ sau thất bại của phong trào yêu nước theo lập trường phong kiến, lập trường tư sản và tiểu tư sản. Ra đời muộn, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đó sớm tiếp thu chủ nghĩa Mỏc- Lờ nin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân quốc tế, nhanh chóng trở thành lực lượng chính trị tự giác và thống nhất, được lónh tụ Nguyễn Ái Quốc giỏo dục, rốn luyện đó sớm giỏc ngộ mục tiờu, lý tưởng, chân lý của thời đại là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội, giai cấp cụng nhõn Việt Nam luụn luụn nờu cao tinh thần và bản chất cỏch mạng triệt để. Chủ yếu xuất thân từ nông dân lao động, bị thực dân, phong kiến bóc lột, bần cùng hoá nên giai cấp công nhân có mối quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, liên minh giai cấp đó trở thành cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc. Từ khi trở thành giai cấp cầm quyền, giai cấp công nhân Việt Nam luôn phát huy bản chất cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn là lực lượng đi đầu và lónh đạo sự nghiệp đổi mới. Tổng kết 30 năm hoạt động của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đó đánh giá: “ Giai cấp phong kiến đó đầu hàng đế quốc, giai cấp tư sản non yếu thỡ chỉ mong thoả hiệp với đế quốc để tỡm một lối sống. Cỏc tầng lớp tiểu tư sản tuy là sôi nổi, nhưng tư tưởng bế tắc, không có đường ra. Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cỏch mạng tiờn phong và kinh nghiệm của phong trào vụ sản quốc tế, giai cấp cụng nhõn ta đó tỏ ra là người lónh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam” Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khoá X, lại tiếp tục khẳng định: Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xó hội to lớn, đang phát triển, có sứ mệnh lịch sử lónh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua hơn 20 năm đổi mới, cùng với quá trỡnh CNH, HĐH đất nước, giai cấp công nhân nước ta đó cú những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đó hỡnh thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức; đang tiếp tục phát huy vai trũ là giai cấp lónh đạo cách mạng, vỡ vậy: “ Xõy dựng giai cấp cụng nhõn nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xó hội” và đó cũng chính là đũi hỏi của sự nghiệp đổi mới, của chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế-xó hội. Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, giai cấp công nhân nước ta luôn luôn giữ vai trũ trung tõm của quỏ trỡnh biến đổi cách mạng và quyết định xu hướng của sự biến đổi đó. Vốn sẵn có truyền thống cách mạng và kinh nghiệm đấu tranh, giai cấp công nhân luôn là giai cấp tiên phong, là lực lượng chủ đạo, là cơ sở xó hội chủ yếu của sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển của giai cấp công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, cơ cấu và trỡnh độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, cụng nhõn lành nghề, tỏc phong cụng nghiệp và kỷ luật lao động cũn nhiều hạn chế. Giỏc ngộ giai cấp và bản lĩnh chớnh trị của cụng nhõn khụng đồng đều. Tỷ lệ cán bộ lónh đạo, đảng viên xuất thân từ công nhân cũn thấp. Lợi ớch của một bộ phận cụng nhõn được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới. Đồng thời những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế-xó hội cũng đó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tư tưởng, tỡnh cảm của cụng nhõn. Để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, không những phải kiờn trỡ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khoá X đề ra, mà cũn đũi hỏi sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp uỷ Đảng, của cả hệ thống chính trị trong quá trỡnh tổ chức thực hiện. Đặc biệt là nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn, đổi mới phương thức lónh đạo của Đảng cho sát với thực tiễn, phát huy vai trũ hạt nhõn lónh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đó dạy: “Muốn tổ chức và phỏt triển lực lượng xõy dựng to lớn của giai cấp cụng nhõn thỡ cần cú cụng đoàn mạnh và cán bộ công đoàn tốt” Muốn thực hiện lời dạy của Lênin: “Công đoàn là trường học của chủ nghĩa cộng sản”, Người chỉ rừ “cỏn bộ cụng đoàn phải thấm nhuần và giáo dục cho công nhân thấm nhuần ý thức làm chủ tập thể và cấn kiệm xõy dựng nước nhà. Nâng cao nhiệt tỡnh lao động và tôn trọng kỷ luật lao động. Đẩy mạnh thi đua yêu nước. Ra sức giúp đỡ nông dân cải tiến kỹ thuật canh tác, củng cố hơn nữa khối công nông liên minh. Chống tệ quan liờu, lóng phớ, tham ụ, chống tư tưởng chờ đợi, ỷ lại và cục bộ. Cán bộ phải cố gắng học tập văn hóa, chính trị, nghiệp vụ. Kinh tế của ta ngày càng phát triển, hàng ngũ công nhân ngày càng thêm đông. Muốn làm trũn nhiệm vụ của mỡnh thỡ cỏn bộ phải luụn luụn cố gắng học tập, cố gắng vươn lên để không ngừng tiến bộ. Phải tiếp tục đẩy mạnh cải tiến quản lý thực hiện tốt cụng nhõn tham gia quản lý và cỏn bộ tham gia lao động. Công đoàn phải thực sự chăm nom nơi ăn, nơi ở của công nhân, viên chức công đoàn phải đi sát quần chúng, tăng cường kiểm tra, bớt giấy tờ và hội họp. Đó gần nửa thộ kỷ, nhưng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIÊT NAM –THỰC TRẠNG VÀ SUY NGẪM Xõy dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đủ sức làm chủ quá trỡnh đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Giai cấp công nhân Việt Nam chính là nền tảng và là cơ sở chính trị - xó hội vững chắc của Đảng. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong điều kiện hiện nay về thực chất là góp phần quan trọng vào quá trỡnh xõy dựng Đảng. Hơn 20 năm đổi mới vừa qua, nhận thức rừ tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đó đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân. Nhờ đó, giai cấp công nhân Việt Nam đó cú bước phát triển lớn mạnh, trưởng thành về chất và có những đóng góp to lớn vào quá trỡnh đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, giai cấp công nhân nước ta đang phải đối mặt với không ít thách thức, những con số khảo sát dưới đây thực sự là những vấn đề rất đáng để chúng ta suy ngẫm. 1 - Chất lượng nguồn nhân lực - thách thức của quá trỡnh phỏt triển. Cựng với sự tăng trưởng nhanh của dũng vốn đầu tư nước ngoài và xu thế phát triển của các doanh nghiệp trong nước, đội ngũ công nhân nước ta đang bộc lộ dấu hiệu hụt hẫng và bất cập. Tỡnh trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao và các chức danh quản lý cú trỡnh độ đang là hiện thực. Số liệu khảo sát tại tỉnh Đồng Nai cho thấy, 72,55% công nhân lao động trong các doanh nghiệp có độ tuổi từ 18 - 35. Tuyệt đại bộ phận đều là học sinh phổ thông và xuất thân từ nông thôn, trong đó lao động phổ thông chiếm đến 43%; 27% có tay nghề đáp ứng được yêu cầu của công việc đang đảm nhận nhưng đại đa số chưa qua đào tạo và không có bằng cấp. Số đó qua đào tạo có bằng cấp chỉ chiếm 30%, trong số đó được đào tạo, tỷ lệ có tay nghề cao cũng rất ít.Bậc 1- 3 chiếm tỷ lệ 66,51%, bậc 4 - 5 chiếm tỷ lệ 25,01%, bậc 6 và 7 chiếm chỉ có 6,88%. Không cần phải cảnh báo, với tốc độ thu hút FDI và xu thế phát triển như 2 năm gần đây (2006 - 2007), vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề sẽ càng trở nên trầm trọng. Giai cấp công nhân nước ta không những bất cập so với yêu cầu phát triển chung của thời đại mà đang thực sự bất cập với chính yêu cầu phát triển của bản thân sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. 2 - Vấn đề ý thức giai cấp và phẩm chất chính trị của đội ngũ công nhân. Chúng ta không phủ định mặt tích cực và những đóng góp chung to lớn của đội ngũ giai cấp công nhân nước ta, bởi họ là lực lượng đang vận hành những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xó hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế, nhưng trước mặt trái của cơ chế thị trường và diễn biến phức tạp của tỡnh hỡnh thế giới, nhiều cụng nhõn lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị, một bộ phận chỉ lo lắng nhiều đến những vấn đề thiết thực trước mắt, ít quan tâm đến những vấn đề lâu dài có tính chiến lược như định hướng xó hội chủ nghĩa, vai trũ vị trớ của giai cấp cụng nhõn... Khảo sát tại Đồng Nai cho thấy: 95% công nhân trả lời chỉ quan tâm đến việc làm và thu nhập, có 40% công nhân được hỏi có quan tâm tới vấn đề định hướng xó hội chủ nghĩa, 3,5% cụng nhõn khụng trả lời. Tỷ lệ cụng nhõn là đảng viên rất thấp, năm 2003 là 7,69%, năm 2004 là 8,18%, năm 2005 là 6,87%. Tổ chức đảng được đánh giá là hoạt động tốt chỉ chiếm 35,7%, Công đoàn 45,5%, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ có 24,6%, Hội Cựu chiến binh 5,9%. Cũng theo số liệu khảo sát tại 13 doanh nghiệp khác nhau với 5.400 công nhân, cho thấy chỉ có 38,2% công nhân thường xuyên được học tập các nghị quyết của Đảng. Trong đó doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ 51,9%, doanh nghiệp liên doanh 40%, công ty cổ phần 37,5%, công ty tư nhân 32,8%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có 24,9%. Bản thân công nhân cũng không thường xuyên cập nhật thông tin. Khảo sát 100 công nhân Công ty Giầy Thái Bỡnh về WTO chỉ có 10% trả lời có nghe nói về WTO nhưng không hiểu WTO là gỡ. Rừ ràng, nếu bản thõn người công nhân chưa giác ngộ về mục tiêu lý tưởng, non yếu về bản lĩnh chính trị cộng với trách nhiệm của các cấp và công tác đào tạo chăm lo như hiện nay, thỡ sẽ rất khú vượt qua được áp lực của toàn cầu hóa và hội nhập. 3 - Cường độ lao động, việc làm, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần đang xuất hiện nhiều vấn đề nghịch lý. Nước ta hiện đang thuộc nhóm quốc gia có số lượng lao động thất nghiệp cao, nhiều công nhân thiếu việc làm. Tuy thiếu việc làm nhưng nhỡn chung cường độ làm việc của công nhân tại các doanh nghiệp lại rất căng. Hầu hết các doanh nghiệp đều tăng ca để bảo đảm kế hoạch và tăng doanh thu. Điều đáng nói là Luật Lao động quy định công nhân làm việc không quá 200h/người/năm, nhưng trong nhiều doanh nghiệp công nhân đó phải làm việc bỡnh quõn tới 500 - 600h/người/năm. Ở hầu hết các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có công trỡnh và những điều kiện bảo đảm sinh hoạt văn hóa tối thiểu cho công nhân. Theo một kết quả điều tra xó hội học tại Bỡnh Dương có đến 71,8% công nhân không hề đến rạp chiếu phim, 88,2% không đi xem ca nhạc, 84,7% không đi xem thi đấu thể thao, 95,3% chưa từng đến sinh hoạt tại các câu lạc bộ, 91,8% không bao giờ đến các nhà văn hóa tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa tinh thần, 89% giải trí bằng ti-vi, 82,4% bằ
Luận văn liên quan