Đề tài Viết chương trình từ điển Anh - Việt bằng ngôn ngữ VB

Trong lĩnh vực tin học và các ngành họckhác đều có các tài liệu bằng ngôn ngữ tiếng Anh, do đó từ điển Anh Việt cần có để mọi người có thể tra cứu. Để thực hiện được chương trình tra từ điển ta cần phải thực hiện được các vấn đề sau : • Tổ chức cấu trúc dữ liệu cho từ điển. • Tạo giao diện cho người sử dụng. • Đưa vào chương trình tìm kiếm từ cần tìmvà load từ cần tìm với tốc độ nhanh. • Viết chương trình săp xếp các từ khi được nhập theo thứ tự abc. • Từ điển phải tra cứu được qua Web (mọi người có thẻ truy cập ). • Bên phần hiển thị nghĩa có ví dụ tiếng Anh, khi ta click vào một từ bất kỳ trong ví dụ này thì nghĩa của nó được hiển thị.

pdf107 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3377 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Viết chương trình từ điển Anh - Việt bằng ngôn ngữ VB, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên