Đề tài Website bán quần áo thời trang

Ngày nay, bán hàng trực tuyến đã và đang được phổ biến rộng rãi trên thế giới, hình thức bán hàng này không chỉ giúp cho nhà phân phối sản phẩm tiết kiệm được nhiều chi phí về quản lý, kho bãi. mà còn giúp cho người tiêu dùng cập nhập thông tin về sản phẩm một cách nhanh chóng, đầy đủ, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. . . Trang web được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các tính năng của 1 shop bán hàng truyền thống và 1 trang web bán hàng trực tuyến. Thay vì một phòng trưng bày thì giờ đây trang web chúng tôi sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm và khách hàng có thể đặt mua bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Cùng với một giao diện thân thiện , trang web sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua những sản phẩm mình thích. Ngoài ra, đến với Website của chúng tôi, bạn còn được tư vấn về cách ăn mặc sao cho phù hợp , xu hướng thời trang hiện đại được cập nhập thường xuyên

pdf27 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5773 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Website bán quần áo thời trang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT Tên đề tài: Giảng viên hƣớng dẫn Thạc sĩ HỒ TRUNG THÀNH Cao học TRẦN THỊ ÁNH Nhóm thực hiện: Nhóm 9 PHẠM THỊ PHƢƠNG LIÊN K084061068 TÔ NGUYỄN THIỆN NHẪN K084061093 LÊ PHƢƠNG UYÊN K084061138 PHAN THỊ MỸ NHUNG K084061096 MỤC LỤC I. Lựa chọn đề tài, khảo sát và đánh giá Website A. Nhận biết vấn đề 1. Giới thiệu đề tài....................................................................................................1 2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm ........................................................................1 3. Đánh giá Website .................................................................................................1 3.1 Ưu điểm .........................................................................................................1 3.2 Hạn chế ..........................................................................................................2 B. Thiết kế hệ thống 1. Mô hình quan hệ thực thể ..............................................................................2 2. Mô hình Codd ................................................................................................3 3. Relationship ...................................................................................................3 4. Sơ đồ site ........................................................................................................4 II. Thiết kế web bằng ngôn ngữ HTML, DHTML A. Thiết kế bằng Layer 1. Khái niệm về Layer ..............................................................................................4 2. Một số ứng dụng của Layer vào Website ............................................................5 2.1 Menu .............................................................................................................5  Design ......................................................................................................5  Browse .....................................................................................................5 2.2 Khung giới thiệu............................................................................................5  Design ......................................................................................................5  Browse .....................................................................................................6 2.3 Hình Footer ...................................................................................................6  Design ......................................................................................................6  Browse .....................................................................................................6 B. Thiết kế bằng CSS Bo tròn khung ............................................................................................................7 III. Xử lý bằng ngôn ngữ JavaScript 1. Kiểm tra lỗi đăng ký ............................................................................................7 1.1 Email không hợp lệ ........................................................................................7 1.2 Ngày sinh không hợp lệ .................................................................................7 2 Script đổi màu chữ ...............................................................................................8 3 Script menu ..........................................................................................................8 IV. Lập trình Web bằng ngôn ngữ ASP, JavaScript, kết nối với CSDL Access A. LogIn, LogOut  LogIn ....................................................................................................................8 1. Lưu đồ xử lý .........................................................................................................9 2. Giao diện ..............................................................................................................9 3. Code .....................................................................................................................10  LogOut .................................................................................................................10 Code .....................................................................................................................10 B. Chức năng đăng ký 1. Lưu đồ xử lý .........................................................................................................11 2. Giao diện ..............................................................................................................11 3. Code .....................................................................................................................12 C. Chức năng đổi mật khẩu 1. Lưu đồ xử lý .........................................................................................................13 2. Giao diện ..............................................................................................................13 3. Code .....................................................................................................................14 D. Chức năng lấy lại mật khẩu (Trang quên mật khẩu) 1. Lưu đồ xử lý .........................................................................................................14 2. Giao diện ..............................................................................................................15 3. Code .....................................................................................................................15 E. Thời trang và cuộc sống 1. Giao diện ..............................................................................................................15 2. Code .....................................................................................................................16 F. Góp ý 1. Giao diện ..............................................................................................................16 3. Code .....................................................................................................................17 G. Chức năng tìm kiếm 1. Giao diện ..............................................................................................................17 2. Code .....................................................................................................................17 H. Chức năng giỏ hàng 1. Lưu đồ xử lý .........................................................................................................20 2. Giao diện ..............................................................................................................21 3. Code .....................................................................................................................21 V. Quy trình đƣa Website lên mạng VI. Tài liệu tham khảo 1 I. Lựa chọn đề tài, khảo sát và đánh giá Website A. Nhận biết vấn đề 1. Giới thiệu đề tài Ngày nay, bán hàng trực tuyến đã và đang được phổ biến rộng rãi trên thế giới, hình thức bán hàng này không chỉ giúp cho nhà phân phối sản phẩm tiết kiệm được nhiều chi phí về quản lý, kho bãi.. mà còn giúp cho người tiêu dùng cập nhập thông tin về sản phẩm một cách nhanh chóng, đầy đủ, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. . . Trang web được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các tính năng của 1 shop bán hàng truyền thống và 1 trang web bán hàng trực tuyến. Thay vì một phòng trưng bày thì giờ đây trang web chúng tôi sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm và khách hàng có thể đặt mua bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Cùng với một giao diện thân thiện , trang web sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua những sản phẩm mình thích. Ngoài ra, đến với Website của chúng tôi, bạn còn được tư vấn về cách ăn mặc sao cho phù hợp , xu hướng thời trang hiện đại được cập nhập thường xuyên. Hãy đến với trang web của chúng tôi và tự tin thể hiện phong cách của chính bạn ! 2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm Server Client Hardware * Ram 1.0 GB * CPU Pentium 4 3.0 GHz * Connect Internet or LAN * Ram 512 Mb * CPU 2.0 GHz *Connect Internet or LAN Software * Access 2003 trở lên * IIS * Từ Window XP trở lên * IE 7.0 hoặc Firefox 3.0 hoặc GoogleChrome… 3. Đánh giá Website 3.1 Ưu điểm - Giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp với giới trẻ năng động - Đáp ứng được các chức năng cơ bản của một trang Web - Có thêm một số tính năng mở rộng 2 3.2 Hạn chế - Không thay thế hệ thống bán hàng truyền thống mà chỉ là giải pháp giúp tối ưu hóa hệ thống bán hàng truyền thống. - Còn những mặt hạn chế về bảo mật B. Thiết kế hệ thống 1. Mô hình quan hệ thực thể 3 2. Mô hình Codd LoaiSP(MaLoai, TenLoai) SanPham(MaSP, MaNSX, MaLoai, ChatLieu, GiaBan, Hinh) NhaSX(MaNSX, TenNSX, QuocGia) ChiTietSP(MaSP, MaMau, MaSize, SoLuong) MauSac(MaMau,TenMau) Size(MaSize, TenSize) DonDatHang(MaDDH, MaTK, NgayDatHang, TenNguoiNhan, DiaChi, DienThoai, ThanhTien) ChiTietDDH(MaDDH, MaSP, MaMau,MaSize, SoLuong) TaiKhoan(MaTK, Username, Password, HoTen, GioiTinh, DienThoai, NgaySinh, Email) 3. Relationship 4. 5. 4 4. Sơ đồ site II. Thiết kế web bằng ngôn ngữ HTML, DHTML A. Thiết kế bằng Layer 1. Khái niệm về Layer Layer là một lớp hình ảnh được quy định, khi bạn chọn layer nào thì nhấn chuột lên layer đó tại bảng layer và khi đó các thao tác chỉnh sửa của bạn sẽ tác động đến layer đó và chỉ layer đó thôi. Một bức tranh có thể có nhiều layer, các layer xếp chồng lên nhau, phần layer trên sẽ chồng lên layer dứơi, nếu layer trên không che kín layer dưới thì sẽ để lộ ra layer dưới, bạn có thể tưởng tượng bức tranh đó như là sự kết hợp của các tờ tranh có nhiều hình ảnh màu sắc xếp chồng lên nhau.Mỗi tờ tranh là một Layer (lớp) 5 2. Một số ứng dụng của Layer vào Website 2.1 Menu  Design  Browse 2.2 Khung giới thiệu  Design 6  Browse 2.3 Hình Footer  Design  Browse 7 B. Thiết kế bằng CSS Bo Tròn Khung III. Xử lý bằng ngôn ngữ JavaScript 1. Kiểm tra lỗi đăng ký 1.1 Email không hợp lệ 1.2 Ngày sinh không hợp lệ 8 2. Script đổi màu chữ 3. Script menu 9 IV. Lập trình Web bằng ngôn ngữ ASP, JavaScript, kết nối với CSDL Access A. LogIn, LogOut  LogIn 1. Lưu đồ xử lý 2. Giao diện 3. 10 3. Code          LogOut Code 11 B. Chức năng đăng ký 1. Lưu đồ xử lý 2. Giao diện 12 3. Code 13 C. Chức năng đổi mật khẩu 1. Lưu đồ xử lý 2. Giao diện 14 3. Code D. Chức năng lấy lại mật khẩu (Trang quên mật khẩu) 1. Lưu đồ xử lý 15 2. Giao diện 3. Code : E. Thời trang và cuộc sống 1. Giao diện 16 2. Code F. Góp ý 1. Giao diện 17 2. Code: G. Chức Năng Tìm Kiếm 1. Lưu đồ xử lý: 2. Giao diện 18 3. Code 19 20 H. Chức năng giỏ hàng 1. Lưu đồ xử lý 21 2. Giao diện 3. Code 22 23 V. VI. Địa chỉ đã hosting VII. Tài liệu tham khảo - Bài giảng Thiết kế Web kinh doanh 1 của Thạc sĩ Trung Thành và Cao học Trần Thị Ánh - www.w3schools.com - www.aspjavascript.com - www.thoitrangabc.com - www.google.com - Và một số tài liệu khác.