Đề tài Www.chuyenyeuthuong.com.vn (Môn học thương mại điện tử )

Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại và sung túc hơn, thì những nhu cầu của con người cũng bắt đầu tăng lên. Không dừng lại ở những nhu cầu cơ bản, mà nó phát triển thành những nhu cầu ở những cấp cao hơn. Nhất là với giới tr ẻ - những người năng động và tiếp cận gần nhất với cuộc sống mới, thì những nhu cầu của họ càng phong phú, đa dạng và đòi hỏi những người cung cấp sản phẩm dịch vụ phải cập nhật đổi mới liên tục, nhất là với những sản phẩm hàng thời trang, quà lưu niệm. Theo kết quả khảo sát nhóm chúng tôi đã thực hiện với 100 đối tượng là sinh viên các trường thành viên trong khối ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh và những nhân viên văn phòng của công ty TNHH TM-DV Nụ Cười Vui thì thấy rằng: Số người hay mua hàng thời trang, quà lưu niệm là 39.6% nhiều, 19.6% rất nhiều, tổng là 67.2%, ta thấy nhu cầu lớn hơn nhiều so với 23.6% rất ít và 17.2% ít. Nhu cầu mua hàng thì nhiều nhưng mua hàng qua internet thì lại chiếm tỉ lệ quá ít, chỉ chiếm 9%, đa số khách hàng vẫn chọn thị trường truyền thống là ở các khu chợ (21%) hay siêu thị (27%) và các shop (43%)

pdf62 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Www.chuyenyeuthuong.com.vn (Môn học thương mại điện tử ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Môn học THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: WWW.CHUYENYEUTHUONG.COM.VN Giảng viên hướng dẫn: Phan Phi Yến Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Lớp: K08407B Danh sách nhóm : 1. Lê Quyên Chi K084071285 2. Nguyễn Văn Hải K084071307 3. Nguyễn Thị Thu Hằng K084071308 4. Đinh Ngọc Linh (nhóm trưởng) K084071326 5. Nguyễn Văn Nhì K084071349 6. Nguyễn Thị Tuyết Nhung K084071350 7. Vũ Đình Thanh Quyên K084071361 8. Đặng Thị Thu Thảo K084071372 9. Phạm Thị Kim Thùy K084071378 10. Trần Thị Thùy K084071379 11. Nguyễn Thị Mỹ Trang K084071387 12. Phan Thị Ngọc Trang K084071388 13. Phan Công Văn K084071404 Thành Phố Hồ Chí Minh, 18 tháng 04 năm 201 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG KINH DOANH ......................................4 I. Khái quát ý tưởng kinh doanh .......................................................................................................... 4 1. Ý tưởng kinh doanh .................................................................................................................... 4 2. Mục đích kinh doanh: ................................................................................................................. 7 3. Tổng quan thị trường: ................................................................................................................. 7 4. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi : .............................................................................................. 8 4.1 Tầm nhìn:............................................................................................................................... 8 4.2 Sứ mệnh: ................................................................................................................................ 8 4.3 Giá trị cốt lõi: ......................................................................................................................... 8 II. Phát triển ý tưởng kinh doanh ......................................................................................................... 8 1. Phân tích môi trường kinh doanh ................................................................................................. 8 1.1 Nhu cầu thị trường (phân tích khách hàng mục tiêu) ............................................................... 8 1.1.1 .Phân tích khách hàng mục tiêu. ...................................................................................... 8 1.1.1.1 Lý do lựa chọn khách hàng mục tiêu. ........................................................................ 9 1.1.1.2 Thấu hiểu khách hàng mục tiêu. ................................................................................ 9 1.1.1.3 Chân dung khách hàng mục tiêu .............................................................................. 10 1.1.2 Sản phẩm, dịch vụ của trang web .................................................................................. 10 1.1.2.1 Sản phẩm của trang web: ........................................................................................ 10 1.1.2.1.1. Hàng thời trang, phụ kiện: .............................................................................. 10 1.1.2.1.2. Quà lưu niệm: ................................................................................................. 12 1.1.2.2 Dịch vụ của trang web: ........................................................................................... 14 1.2 Đối thủ cạnh tranh trên thị trường: ........................................................................................ 20 1.2.1 Đối thủ ofline: ............................................................................................................... 20 1.2.2 Đối thủ online: ............................................................................................................. 21 1.3 Năng lực kinh doanh của trang web: ..................................................................................... 24 1.3.1 Nhân lực cho dự án: ...................................................................................................... 24 1.3.2. Giải pháp công nghệ ..................................................................................................... 24 1.3.2.1 Cấp độ kinh doanh ................................................................................................. 24 1.3.2.2 Xây dựng website: .................................................................................................. 24 1.3.2.3 Đăng kí tên miền:.................................................................................................... 24 1.4 Phân tích SWOT: ................................................................................................................. 26 1.4.1. Strengths: ..................................................................................................................... 26 1.4.2. Weeknesses: ................................................................................................................. 26 1.4.3. Opportunities: .............................................................................................................. 26 1.4.4 Threats: ......................................................................................................................... 26 2. Triển khai thực hiện dự án:..................................................................................................... 27 2.1 Kế hoạch tài chính cho dự án ................................................................................................ 27 2.2. Phân tích chiến lược marketing cho dự án ............................................................................ 27 2.2.1 Tại sao phải quảng bá website?(Why) ........................................................................... 27 2.2.2. Quảng bá như thế nào: ................................................................................................ 28 2.2.2.1 Truyền thống: ......................................................................................................... 28 2.2.2.2 E- marketing. ......................................................................................................... 29 2.2.2.2.2 Facebook ......................................................................................................... 30 2.2.2.2.3 Email: ............................................................................................................. 30 2.2.2.2.4 Các Banner tại các trang web liên kết. .............................................................. 31 2.2.2.3 Câu chuyện thương hiệu: ........................................................................................ 31 III. Điểm nhấn của dự án kinh doanh: ................................................................................................ 34 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG WEBSITE ......................................................................................... 36 I. Giới thiệu khái quát về www.chuyenyeuthuong.com.vn: ............................................................. 36 II. Cấu trúc và thành phần cơ bản của website:................................................................................. 38 1. Miêu tả cấu trúc trang chủ. ......................................................................................................... 38 2 Trang giới thiệu .......................................................................................................................... 41 3. Trang sản phẩm ......................................................................................................................... 44 4. Trang dịch vụ: ........................................................................................................................... 47 I. Các yêu cầu mà dự án đã đáp ứng: ................................................................................................. 54 II. Các yêu cầu mà dự án chưa đáp ứng được: ................................................................................... 54 III. Những thuận lợi trong triển khai dự án: ....................................................................................... 55 IV. Những khó khăn khi thực hiện dự án: ........................................................................................... 55 V. Phương hướng phát triển và đề xuất: ............................................................................................. 56 LỜI KẾT ................................................................................................................................... 57 BẢNG KHẢO SÁT ..................................................................................................................... 58 BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM 3 WWW.CHUYENYEUTHUONG.COM.VN ......... 60 Tài liệu tham khảo..................................................................................................................... 62 CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG KINH DOANH I. Khái quát ý tưởng kinh doanh 1. Ý tưởng kinh doanh Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại và sung túc hơn, thì những nhu cầu của con người cũng bắt đầu tăng lên. Không dừng lại ở những nhu cầu cơ bản, mà nó phát triển thành những nhu cầu ở những cấp cao hơn. Nhất là với giới trẻ - những người năng động và tiếp cận gần nhất với cuộc sống mới, thì những nhu cầu của họ càng phong phú, đa dạng và đòi hỏi những người cung cấp sản phẩm dịch vụ phải cập nhật đổi mới liên tục, nhất là với những sản phẩm hàng thời trang, quà lưu niệm. Theo kết quả khảo sát nhóm chúng tôi đã thực hiện với 100 đối tượng là sinh viên các trường thành viên trong khối ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh và những nhân viên văn phòng của công ty TNHH TM-DV Nụ Cười Vui thì thấy rằng: Số người hay mua hàng thời trang, quà lưu niệm… là 39.6% nhiều, 19.6% rất nhiều, tổng là 67.2%, ta thấy nhu cầu lớn hơn nhiều so với 23.6% rất ít và 17.2% ít. Nhu cầu mua hàng thì nhiều nhưng mua hàng qua internet thì lại chiếm tỉ lệ quá ít, chỉ chiếm 9%, đa số khách hàng vẫn chọn thị trường truyền thống là ở các khu chợ (21%) hay siêu thị (27%) và các shop (43%) Trong khi đó, 100% đối tượng khảo sát có sử dụng internet, và số giờ trung bình họ lên mạng là 3.5h/ngày, đây là một cơ hội rất lớn cho thương mại điện tử. 43% 21% 27% 9% Lựa chọn thị trường của khách hàng CHỢ SHOP SIÊU THỊ INTERNET Hiện nay, các trang web thương mại điện tử đang hoạt động trên mạng internet thì vô cùng đa dạng phong phú với đủ các loại mặt hàng, nhưng không phải trang web nào cũng cung cấp cho khách hàng đầy đủ những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, cũng như có thể thu hút khách hàng. Dựa vào biểu đồ phân tích ta thấy, các trang web cung cấp nhiều thông tin về giá cả, mẫu mã, chủng loại hàng hóa, các chương trình khuyến mãi cho khách hàng, nhưng những thông tin về dịch vụ chăm sóc khách hàng thì còn khá hạn chế. Thế nên, đây có thể được xem là một kẽ hở của thị trường online mà một trang web non trẻ như www.chuyenyeuthuong.com.vn có thể chen vào. Tuy tỷ lệ mua hàng trên mạng chưa cao, nhưng khi thống kê từ bảng khảo sát, nhóm chúng tôi thu được kết quả, là có đến 75,4% những người được hỏi có biết đến những trang web bán hàng thời trang, quà lưu niệm trên mạng, và những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là và www123mua.vn. điều này chứng tỏ rằng thị trường kinh doanh qua mạng vẫn được sự chú ý của giới trẻ. Như chúng ta biết rằng, với người Việt Nam thì văn hóa tặng quà được xem là một trong những biểu hiện của sự yêu thương dành cho nhau. Ngày nay, khi mà đời sống vật chất ở một mức cao hơn thì ngoài việc tặng quà đơn thuần, người ta còn có nhu cầu tặng những món quà độc đáo, những cách tặng quà thể hiện được những gì mà chủ nhân muốn gửi đến những người yêu thương. Con số cho thấy có 89% những người được khảo sát thích được tặng quà một cách độc đáo. Đây cũng là 1 con số mở ra cơ hội cho ý tưởng về dịch vụ tặng quà độc đáo của SCE-GROUP cho trang web của mình. Đối với giới trẻ thì những sự quan tâm của họ về sản phẩm cũng khá thực tế, tâm lí họ thường quan tâm đến những hàng khuyến mãi, giá rẻ, những dịch vụ tốt, hàng độc…Đây cũng là những điểm mà các trang web đi trước đã đầu tư 4.4 4.1 3.9 2.2 Gía cả Mẫu mã,loại hàng hóa Khuyến mãi Dịch vụ chăm sóc khách hàng Mức độ cung cấp thông tin về sản phẩm của các trang web TMĐT GÍA TRỊ TRUNG BÌNH Thêm một con số đáng lưu tâm nữa, là ý tưởng về một trang web không chỉ có những hàng hóa độc đáo mà còn có dịch vụ trao quà thể hiện tình cảm của người tặng được các bạn trẻ đón nhận. Có đến 66% những người được khảo sát tỏ thái độ rất quan tâm (9%) và quan tâm (57%) đến điểm khác biệt này của trang web. Bên cạnh những thuận lợi trên thì thị trường shop online cũng còn những hạn chế nhất định. Trong đó khó khăn lớn nhất là về phương thức thanh toán (63% người được khảo 0 1 2 3 4 5 độc, đẹp giá rẻ dịch vụ đăc biệt chương trình khuyến mãi Mức độ quan tâm về các chiến lược sản phẩm GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH 11% 23% 57% 9% Mức độ quan tâm đến sự khác biệt về dịch vụ của trang web không quan tâm quan tâm ít quan tâm rất quan tâm sát cảm thấy khó khăn trong khâu thanh toán khi mua hàng trên mạng), kế đến là sự thiếu tin tưởng về uy tín của các trang web bán hàng. Biết trước được những thách thức và sự cạnh tranh gay gắt tất yếu phải đối mặt ở thị trường này, nhưng nhờ vào những thuận lợi từ phía khách hàng mục tiêu mà nhóm chọn, cũng như từ những điểm chưa hoàn thiện của các đối thủ cạnh tranh đi trước, cộng với sự chuẩn bị kỹ càng trong thời gian dài, SCE-GROUP quyết định lập nên trang web www.chuyenyeuthuong.com.vn để mang đến cho các bạn trẻ thêm điểm đến tin cậy cho những sự lựa chọn của mình, đồng thời SCE-GROUP mong muốn góp phần làm chiếc cầu nối giúp khách hàng chuyển yêu thương đến những người yêu thương. Với chúng tôi, mỗi món hàng sẽ mang theo uy tín, trách nhiệm và sự yêu thương. 2. Mục đích kinh doanh: Đưa trang web trở thành nơi tìm đến tin tưởng của những bạn trẻ năng động yêu thích hàng thời trang và những món quà yêu thương đầy ý nghĩa. Chúng tôi đặt mục tiêu làm hài lòng từng khách hàng đến với chúng tôi bằng các cam kết thực hiện:  Cung cấp những sản phẩm thời trang, phụ kiện độc đáo, chất lượng. Kèm theo đó là sự tư vấn tận tình để đảm bảo từng khách hàng đến với chúng tôi đều có được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.  Mang đến cho khách hàng những món quà lưu niệm ưng ý dành cho những người yêu thương.  Dịch vụ giao quà sẽ không chỉ là giao hàng cho người nhận mà còn là trao yêu thương, trao sợi dây liên kết tình cảm giữa những người yêu thương Mang lại lợi nhuận cho trang web từ các nguồn:  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  Cho đặt banner quảng cáo 3. Tổng quan thị trường: Trong thời đại ngày nay, khi mà internet đang phát triển một cách vũ bão, bên cạnh sự bùng nổ của các mạng xã hội như facebook, twitter, …thì thương mại điện tử cũng bắt đầu thu hút khách, dựa vào các lợi thế của mình mà lên tiếng cạnh tranh với các cửa hàng truyền thống. Đặc biệt với những người trẻ, năng động thì giờ đây việc mua hàng tại các shop online đã dần trở nên quen thuộc, và với những người không có thời gian đến các cửa hàng chọn sản phẩm hay không có điều kiện mang đến những người thương yêu những món quà thay lời yêu thương thì mua hàng online với những dịch vụ chuyển quà tận nhà trở thành sự lựa chọn khả thi trong những trường hợp này. Thêm nữa, ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu làm đẹp cá nhân và thắt chặt những sợi dây quan hệ trong cộng đồng thông qua hàng thời trang và những món quà lưu niệm có vị trí nhất định của nó trong đời sống của con người. Nắm được nhu cầu đó, SCE đã xây dựng trang web www.chuyenyeuthuong.com.vn để mang lại thêm cho khách hàng những sự lựa chọn phong phú hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu không ngừng tăng cao về những sản phẩm này. Không dừng lại ở cung cấp những sản phẩm vật chất hữu hình, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ “trao yêu thương đến những người thương yêu” thông qua việc tư vấn và thiết kế những món quà “độc”, những hình thức tặng quà mang lại sự bất ngờ thú vị cho những người quan trọng của bạn. Nhận thức được sự cạnh tranh gay gắt trên cả thị trường online lẫn truyền thống với sản phẩm mình đã chọn cho dự án kinh doanh, nên chúng tôi đặt ra phương châm có được khách hàng bằng niềm tin và phục vụ khách hàng bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ trao gửi yêu thương qua mỗi sản phẩm và dịch vụ chúng tôi mang đến cho từng khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xem xét, đánh giá kỹ lưỡng các đối thủ cạnh tranh để học hỏi những kinh nghiệm của những người đi trước, cũng như tránh được những sai lầm mà họ đã mắc phải để cố gắng hoàn thiện hơn cho trang web của mình. 4. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi : 4.1 Tầm nhìn:  Trở thành một website phổ biến trong kinh doanh trực tuyến hàng thời trang, phụ kiện, quà tặng và dịch vụ quà tặng với một lượng khách hàng trung thành nhất định .  Mang đến cho khách hàng sự tiện lợi và sự hài lòng thỏa mãn trong sản phẩm và dịch vụ của trang web. 4.2 Sứ mệnh:  Mang đến cho khách hàng nơi mua sắm lý tưởng.  Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng nhờ lợi thế của việc kinh doanh trực tuyến truyền thông qua mạng internet.  Tạo ra cơ hội để khách hàng thể hiện sự quan tâm và gửi lời yêu thương tới người thân, bạn bè và đặc biệt là tạo sự bất ngờ thông qua sự sáng tạo trong việc cung cấp dịch vụ . 4.3 Giá trị cốt lõi:  Thỏa mãn từng khách hàng đến với trang web.  Đặt mục tiêu chất lượng sản phẩm và uy tín trong giao dịch với khách hàng lên hàng đầu.  Mang đến cho khách hàng sự tận tụy, trách nhiệm và yêu thương trong từng sản phẩm, dịch vụ. II. Phát triển ý tưởng kinh doanh 1. Phân tích môi trường kinh doanh 1.1 Nhu cầu thị trường (phân tích khách hàng mục tiêu) 1.1.1 .Phân tích khách hàng mục tiêu. Đối tượng khách hàng mà www.chuyenyeuthuong.com.vn nhắm đến là giới trẻ, có độ tuổi từ 15-30 tuổi. 1.1.1.1 Lý do lựa chọn khách hàng mục tiêu. Xã hội ngày càng phát triển, càng hiện đại, chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao. Với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc mua sắm hàng hóa của chúng ta trở nên rất dễ dàng và tiện lợi, không còn nhất thiết phải đến tận những cửa hàng truyền thống, phải mất thời gian cũng như chi phí cao nhờ sự ra đời của thương mại điện tử với những trang web bán hàng qua mạng đang ngày càng phong phú đa dạng. Ngày nay, sự cạnh tranh của những shop online cũng khốc liệt không kém sự cạnh tranh ở thị trường truyền thống. Vì vậy, các công ty, doanh nghiệp bán hàng qua mạng phải tạo sự khác biệt cho mình để thu hút khách hàng. Đồng thời cũng phải xác định rõ khách hàng mục tiêu của mình để có những chiến lược phù hợp trong quá trình kinh doanh. Với một trang web bán hàng qua mạng hoàn toàn mới như www. chuyenyeuthuong.com.vn thì việc làm thế nào để khách hàng biết đến mình, đến sản phẩm và dịch vụ của mình mang tính quyết định sống còn nhưng lại không phải là việc dễ dàng chút nào. Vì vậy, chúng tôi quyết định lựa chọn khách hàng mục tiêu cho www.chuyenyeuthuong.com.vn là những khách hàng trẻ tuổi, có độ tuổi từ 15-30 tuổi. Vì sao lại như vậy? Thứ nhất, những khách hàng trẻ thì có thời lượng cập nhật internet rất cao. Thứ hai, với sự năng động, thích khám phá cái mới của giới trẻ rất dễ mang họ đến với những shop online bán hàng qua mạng. Thứ ba, nhóm khách hàng trẻ khá dễ tính, vì vậy mà doanh nghiệp có thể khá dễ làm hài lòng những khách hàng này. Với những
Luận văn liên quan