Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông (Slide)

Mở đầu Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công cụ sử dụng Chương 3: Phân tích hệ thống Chương 4: Thiết kế chương trình Chương 5: Kết luận

ppt36 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2630 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông (Slide), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbcao.ppt
  • rarDATATdai.rar
  • rarquanly.rar
Luận văn liên quan