Đề tài Xây dựng phần mềm quản lí điểm thi cho trung tâm giáo dục hợp tác và quản lí quốc tế

Ngày nay do tốc độ phát triển và ứng dụng rộng rói của tin học nờn hầu hết cỏc doanh nghiệp đều ứng dụng vào qui trỡnh làm việc của mỡnh để nâng cao hiệu quả hoạt động .Do đó yêu cầu xây dựng phần mềm luôn là điều cần thiết trong các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh,xây dựng phần mềm phục vụ cho ngành giáo dục càng trở nên cấp thiết hơn.Việc có một phần mềm để quản lí các công việc trong tổ chức giáo dục sẽ đem lại hiệu quả trong công việc và tiết kiệm chi phí Trung tõm giỏo dục hợp tỏc và quản lớ quốc tế- một thành viên trực thuốc viện quản trị doanh nghiệp với chức năng và nhiệm vụ chiêu sinh đào tạo các chương trỡnh bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về quản lý kinh tế ,tài chớnh ngõn hàng theo chức năng đào tạo của viện ,. Trong thời đại thông tin ngày nay khi tin học được chú trọng trong tất cả các khâu thỡ việc để có những phần mềm tốt nhất giúp cho những nhà quản lớ và bộ phận đào tạo của trung tâm có thể đạt hiệu quả cao nhất và đáp ứng yêu cầu được giao là những vấn đề mà nhà quản lớ quan tõm. Xuất phỏt từ thực tế trung tõm ,sau một thời gian theo dừi,với vốn kiến thức được cung cấp,cùng với việc tỡm hiểu hiện trạng trung tõm em quyết định chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm quản lí điểm thi cho trung tâm giáo dục hợp tác và quản lớ quốc tế”.

doc65 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng phần mềm quản lí điểm thi cho trung tâm giáo dục hợp tác và quản lí quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Ngày nay do tốc độ phỏt triển và ứng dụng rộng rói của tin học nờn hầu hết cỏc doanh nghiệp đều ứng dụng vào qui trỡnh làm việc của mỡnh để nõng cao hiệu quả hoạt động .Do đú yờu cầu xõy dựng phần mềm luụn là điều cần thiết trong cỏc doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh,xõy dựng phần mềm phục vụ cho ngành giỏo dục càng trở nờn cấp thiết hơn.Việc cú một phần mềm để quản lớ cỏc cụng việc trong tổ chức giỏo dục sẽ đem lại hiệu quả trong cụng việc và tiết kiệm chi phớ Trung tõm giỏo dục hợp tỏc và quản lớ quốc tế- một thành viờn trực thuốc viện quản trị doanh nghiệp với chức năng và nhiệm vụ chiờu sinh đào tạo cỏc chương trỡnh bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyờn mụn về quản lý kinh tế ,tài chớnh ngõn hàng theo chức năng đào tạo của viện ,. Trong thời đại thụng tin ngày nay khi tin học được chỳ trọng trong tất cả cỏc khõu thỡ việc để cú những phần mềm tốt nhất giỳp cho những nhà quản lớ và bộ phận đào tạo của trung tõm cú thể đạt hiệu quả cao nhất và đỏp ứng yờu cầu được giao là những vấn đề mà nhà quản lớ quan tõm. Xuất phỏt từ thực tế trung tõm ,sau một thời gian theo dừi,với vốn kiến thức được cung cấp,cựng với việc tỡm hiểu hiện trạng trung tõm em quyết định chọn đề tài: “Xõy dựng phần mềm quản lớ điểm thi cho trung tõm giỏo dục hợp tỏc và quản lớ quốc tế”. Chương I: Tổng quan về cơ sở thực tõp và đề tài thực tập tốt nghiệp I)Giới thiệu về trung tõm Trung tõm giỏo dục hợp tỏc và quản lớ quốc tế gọi tắt là COMEDIC Được thành lập theo quyết đinh số : 66/VP được thành lập ngày 29/08/2000 của viện quản trị doanh nghiệp. Trụ sở chớnh tại Hà Nội :11/41 Linh Lang, Quận Ba Đỡnh, Hà Nội, điện thoại là 7629752 Giỏm đốc trung tõm là Th.S: Nguyễn Thị Mai Thu Ngoài ra Trung tõm cũn cú cỏc chi nhỏnh khỏc tại Hải Phũng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chớ Minh, Cần Thơ 1)Chức năng nhiệm vụ của trung tõm COMEDIC Với chức năng và nhiệm vụ đào tạo và chiờu sinh đào tạo và chiờu sinh cỏc chương trỡnh bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và chuyờn mụn và quản lý kinh tế , tài chớnh ngõn hàng theo chức năng đào tạo của Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Hợp tỏc với cỏc trường Đại học trong nước và quốc tế mở cỏc khúa đào tạo hệ chuyờn viờn, hệ chuyờn viờn, hệ chuyển tiếp và cỏc chương trỡnh đào tạo nõng cao của hệ đại học và hệ sau đại học theo chức năng của cỏc đơn vị hợp tỏc đào tạo với trung tõm COMEDIC Hiện nay, ngoài hệ đào tạo chuyờn viờn Ngõn hàng, Tài chớnh kế toỏn, Kinh tế, Kỹ sư văn bằng II chuyờn viờn ngành Quản Trị Kinh Doanh, Trung tõm cũn tổ chức thờm cỏc lớp nghiệp vụ về kế toỏn doanh nghiệp, Kế toỏn tin học, Xuất nhập khẩu, Thủ tục Hải quan, Khai bỏo thuế, Quản trị kinh doanh, quản trị nhõn sự, Giao tiếp và Bỏn hàng, Nhõn viờn kinh doanh, Thư ký văn phũng… Trung tõm Giỏo dục Quản lý và Hợp Tỏc Quốc Tế(COMEDIC) đó và đang thu hỳt hàng ngàn học viờn, sinh viờn, cỏn bộ cụng nhõn viờn chức trờn phạm vi cả nước.Hàng năm, số lượng thớ sinh tham gia thi cũng như xột tuyển và học tới hàng ngàn thỡ sinh. Những thớ sinh trỳng tuyển sẽ được đào tạo với phương chõm:”chất lượng đào tạo là mục tiờu hàng đầu”, phỏt huy tớnh sỏng tạo, tinh thần học tập và rốn luyện độc lập cú kỷ luật của học viờn. Để phục vụ giảng dạy, hiện nay đội ngũ giỏo viờn tham gia giảng dạy tại Trung tõm COMEDIC đều là cỏc GS, TS, ThS cú nhiều năm kinh nghiờm giảng dạy tại cỏc trường Đại học cú uy tớn như Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Bỏch Khoa Hà Nội, Đại học Kinh Tế Quốc Dõn, Học Viện Tài chớnh, Đại học Ngõn hàng TP Hồ Chớ Minh… Ngoài ra, Trung Tõm COMEDIC cũn trang bị đầy đủ những cụng cụ phục vụ cho việc học tập như bàn ghế, phũng học, điện nước, hệ thống loa đài, phũng học, điện nước, hệ thống loa đài, phũng học đạt tiờu Quốc gia. Cựng với phũng mỏy tớnh thực hành được trang bị hiện đại, Trung tõm COMEDIC luụn cú giỏo viờn hướng dẫn cho học viờn thực hành trờn mỏy ngay sau cỏc buổi học lý thuyết để gúp phần trang bị kỹ năng sử dụng mỏy tớnh phục vụ cho học viờn khi vào chuyờn ngành. Đồng thời, thư viện của trung tõm COMEDIC gồm nhiều đầu sỏch chuyờn ngành bằng tiếng việt và tiếng nước ngoài của cỏc tỏc giả lớn giỳp cho học viờn cú thể tự học ngoài giờ học chớnh khúa. Từ đú, học viờn cú thể phỏt huy tớnh đục lập, sỏng tạo trong việc học tập nghiờn cứu trong hiện tại và cụng việc sau này Khụng chỉ quan hệ đào tạo với những trường đại học trong nước, để khụng ngừng nõng cao chất lượng đào tạo của mỡnh và tạo cơ hội cho cỏc học viờn cú điều kiện được tiếp cận với chương trỡnh đào tạo tiờn tiến của nước ngoài. Trung tõm COMEDIC cũn mở rộng hợp tỏc đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế với trường đại học tổng hợp Sydney hàng năm.Hiện nay COMEDIC đó cấp chứng chỉ cho nhiều cỏn bộ và học viờn do chớnh những giảng viờn nước ngoài trực tiếp giảng dạy và kiểm tra Tại Trung tõm COMEDIC cú tập hợp đội ngũ sinh viờn, học viờn của cỏc chương trỡnh đào tạo sau : Hệ kỹ sư II ngành đạo tạo quản trị doanh nghiệp chương trỡnh liờn kết đào tạo với đại học Bỏch Khoa Hà Nội từ thỏng 1-2004 Hệ chuyờn viờn của COMEDIC kết hợp với đại học Ngõn Hàng TP Hồ Chớ Minh. Từ thỏng 3-2004(viện quản trị doanh nghiệp và Trường đại học Ngõn Hàng TP Hồ Chớ Minh đồng cấp chứng nhận tốt nghiệp hệ chuyờn viờn ) Hệ Chuyờn viờn sõu của trung tõm COMEDIC kết hợp với học viện Tài Chớnh năm 2005(Học viờn Tài Chớnh cấp chứng chỉ chứng nhận tốt nghiệp ) Hệ đào tạo chuyờn ngành ngắn hạn do trung tõm COMEDIC tổ chức (Viện Quản Trị Doanh Nghiệp cấp chứng chỉ cho từng khúa học) Ngoài ra Trung tõm COMEDIC cũn hợp tỏc đào tạo với cỏc trường đại học, tổ chức đào tạo nước ngoài (đại học nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp MA, BA hoặc chứng chỉ theo từng chương trỡnh hợp tỏc đào tạo được Bộ Giỏo Dục đào tạo cho phộp trong từng khúa học cụ thể) 2)Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trung tõm Giỏo Dục Hợp Tỏc và Quản Lớ Quốc Tế Phũng Giảng Viờn Giỏm đốc Phũng Kĩ Thuật Phũng Tư Liệu Thư Viện Phũng quản lớ Đào Tạo Chi nhỏnh Hải Phũng Chi nhỏnh Đà Nẵng Chi nhỏnh TP Hồ Chớ Minh Phũng quản lớ đào tạo: Quản lớ cỏc hệ thống đào tạo mà trung tõm thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Viện Quản Trị Doanh Nghiệp giao bao gồm cỏc khúa học, nhúm ngành học quản lớ điểm thi của từng học viờn, tạo chương trỡnh học cho từng nhúm ngành học theo khung chuẩn chung của bộ giỏo dục quy định Chức năng đào tạo trợ giỳp cho giam đốc trung tõm tổ chức việc thi tuyển sinh hay cấp bằng cho cỏc hệ thống đào tạo Phũng kĩ thuật Phụ trỏch về cơ sở võt chất gồm cú cỏc thiết bị phục vụ cho quỏ trỡnh giảng dạy, hệ thống liờn lạc và thụng tin cho Phũng tư liệu thư viện Cú nhiệm vụ lưu trữ và cung cấp giỏo ỏn tài liệu mới cập nhật đỏp ứng cho việc giảng dạy và học tập của giỏo viờn và sinh viờn trong tương lai cú thể bao gồm tài liệu điện tử Phũng trợ giảng Nghỉ và xem tài liệu của giỏo viờn trung tõm 3)Thực trạng ứng dụng Cụng nghệ thụng tin trong lĩnh vực quản lớ của trung tõm giỏo dục và hợp tỏc quản lớ quốc tế Với nhiệm vụ và chức trỏch được giao là tổ chức và đào tạo cỏc khúa học với ngành kinh tế, quản trị, tài chớnh, với nhiều loại hỡnh đào tạo như vậy nờn cụng việc quản lớ về điểm thi của sinh viờn trong quỏ trỡnh học cỏc hệ đào tạo sẽ gia tăng nhiều lờn và kốm theo đú sẽ tồn tại một số bất cập sẽ phỏt sinh Việc phõn loại chất lượng học tập sẽ gia tăng do cú nhiều hệ đào tạo nhiều ngành học Tỡm kiếm hoặc kiểm tra một sinh viờn, học viờn cú đủ điều kiện duy trỡ học tiếp (Trong điều kiện bị nợ một số mụn) sẽ trở nờn chậm và sẽ cú sai xút Việc tỡm kiếm và sửa điểm cho một sinh viờn dang trong qỳa trỡnh học sẽ kộo dài và mất thời gian Nhập điểm một cỏch thủ cụng cho số lượng lớn sinh viờn sẽ xảy ra chuyện nhầm lẫn và sai xút là điều khụng trỏnh khỏi Khụng gian lữu trữ về dữ liệu điểm của sinh viờn điểm mụn học thành phần sẽ trở nờn đầy và tốn khụng gian nhớ Việc quản lớ dữ liệu điểm thi trong qỳa trỡnh học tập của sinh viờn học viờn của trung tõm trờn cỏc file dữ liệu excel nhưng trong quỏ trỡnh tiếp xỳc và theo dừi quỏ trỡnh thực hiện của phũng đào tạo em thấy tồn tại một số vấn đề sau: Quỏ trỡnh tớnh toỏn điểm thi thành phần của học viờn thành điểm tổng kết sẽ mất nhiều thời gian và lõu Quỏ trỡnh tỡm kiếm thụng tin về mụn học lớp hay điểm khụng đỏp ứng nhanh về mặt thời gian Chưa phõn loại được điểm chi tiết theo nhúm và theo ngành học Với những tồn tại đú cộng thờm những bất cập cú thể phỏt sinh và gia tăng từ đú em đề xuất về việc “Xõy dựng phần mềm quản lớ điểm thi của trung tõm giỏo dục và hợp tỏc quốc tế” Đề tài 1)Tờn đề tài :Xõy dựng phần mềm Quản lớ điểm thi của trung tõm giỏo dục và hợp tỏc quốc tế 2)Mục tiờu của phần mềm được xõy dựng Khỏch bao gồm học viờn ,sinh viờn kốm theo đú là họ cú cỏc quyền như xem thụng tin về cỏc khúa học ,điểm thi mụn học Tỡm kiếm thụng tin về sinh viờn Quản lớ bao gồm phũng đào tạo và tuyền sinh và kốm theo đú là học cú cỏc quyền kế thừa toàn bộ Quyền của Khỏch và ngoài ra cũn cú thờm cỏc quyền sau Quản lớ điểm mụn học (Thờm , Sửa ,Xúa) Quản lớ sinh viờn (Thờm,Sửa ,Xúa) Quản lớ mụn học (Thờm ,Sửa,Xúa) Quản trị bao gồm cấp lónh đạo của trung tõm họ được thừa kế toàn bộ quyền Khỏch và quyển của quản li ngoài ra cũn cú thờm chức năng của cấp quản trị như Quản lớ người dựng Quản lớ Hệ đào tạo Quản lớ Khúa học Quản lớ lớp 3)Mục đớch: Phần mềm quản lớ điểm thi được xõy dựng ngoài việc giải quyết cỏc vấn đề khú khăn đang gặp phải ngoài ra cũn cú thể Giỳp cho cú thể theo quản lớ dữ liệu về điểm thi từng mụn học dữ liệu về sinh viờn, về mụn học theo từng lớp Giỳp kiểm tra và trỏnh nhầm lẫn khi nhập dữ liệu : trong một lớp khụng thể cú hai sinh viờn mó trựng nhau hay nhập điểm mụn học chuyờn ngành bị nhầm khoa 4)Yờu cầu về phần mềm: Giao tiếp người sử dụng Giao diện người sử dụng phải rừ ràng và cú sự phõn loại rừ,cú cỏc thụng bỏo và bẫy lỗi trong quỏ trỡnh nhập liệu nhằm giảm sai xút Thực hiện nhiều nỳt chọn lựa nhằm trỏnh nhập liờu từ bàn phớm gõy ra sự phức tạp Mụi trường phần mềm hoạt động : Phần mềm được xõy dựng dựa trờn ngụn ngữ visual basic 6.0 và hệ cơ sở dữ liệu access 2003 Phần mềm hoạt động trờn hệ điều hành Phần mềm hoạt động trờn mạng LAN Yờu cầu về phần cứng Phần mềm họat động trờn mỏy tớnh Đụng Nam Á cú cấu hỡnh PC 2GHz RAM 256 Mỏy IN Màn hỡnh cú độ phõn giải 800x600 pixel hoặc tốt hơn(1024x768) pixel 5)Kế hoạch thực hiện dự ỏn Bảng thời gian kế hoạch thực hiện dự ỏn theo yờu cầu làm Kế hoạch thực hiện dự ỏn được xõy dựng theo mụ hỡnh làm cụng nghệ phần mềm được chia làm 6 giai đoạn như trong bảng sau Cụng việc Thời gian thực hiện dự ỏn Thực tế 4- 6 ngày Xỏc định yờu cầu 7 – 9 ngày Thiết kế 7 – 9 ngày Lập trỡnh 10 -12 ngày Kiểm thử 3 – 5 ngày Triển khai 6 – 7 ngày Chương II Cơ Sở Và Phương Phỏp Luận Của Quỏ Trỡnh Xõy Dựng Phần Mềm Quản Lớ Điểm Thi Trung Tõm Giỏo Dục Và Quản Trị Quốc Tế 1)Khỏi niệm về phần mềm quản lớ Ta cú thể tỏch khỏi niệm phần mềm quản lớ trờn ra thành hai khỏi niệm là khỏi niệm về phần mềm và khỏi niệm về quản lớ 1.1)Phần mềm Từ chỗ chỉ là cụng cụ xử lớ tớnh toỏn đó trở thành nền cụng nghiệp ,đặc biệt từ năm 1990 trở lại đõy đó trở thành ngành cụng nghiệp mũi nhọn.Tại Mỹ đõy là ngành giữ vị trớ thứ sỏu của nền kinh tế số một thế giới Khỏi niệm phần mềm được hiển một cỏch tổng quỏt khỏc khỏi niệm phần mềm trong chương trỡnh đang học. Trong chương trỡnh đại học được hiểu đơn thuần là phần mềm mỏy tớnh . Trong khi phần mềm trở thành thương mại húa thỡ khi đú phần mềm được hiểu tổng quỏt là như sau .Phần mềm bao gồm ba bộ phận: Chương trỡnh mỏy tớnh Kiểu cấu trỳc dữ liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tổng hợp ba phần trờn gọi là phần mềm 1.2)Quản lớ Ở đõy khỏi niệm quản lớ được hiểu ở khớa cạnh chức năng quản lớ Là những nội dung và phương thức hoạt động cơ bản mà nhờ đú chủ thể quản lớ tỏc động đến đối tượng quản lớ. Do tớnh đa dạng của sản xuất và tớnh phức tạp của quản lớ, cần cú sự phõn cụng lao động và phõn chia chức năng trong quản lớ. Hệ thống cỏc Chức năng quản lớ là tổng thể cỏc loại hoạt động cú liờn quan với nhau về khụng gian và thời gian, do chủ thể quản lớ tiến hành khi tỏc động đến đối tượng quản lớ 2)Mụ tả chu trỡnh phỏt triển phần mềm 2.1)Chu trỡnh phỏt triển phần mềm Vỡ phỏt triển phần mềm là một bài toỏn khú, nờn cú lẽ trước hết ta cần điểm qua một số cỏc cụng việc căn bản của quỏ trỡnh này. Thường người ta hay tập hợp chỳng theo tiến trỡnh thời gian một cỏch tương đối, xoay quanh chu trỡnh của một phần mềm, dẫn tới kết qủa khỏi niệm Chu Trỡnh Phỏt Triển Phần Mềm như sau: Chu Trỡnh Phỏt Triển Phần Mềm là một chuỗi cỏc hoạt động của nhà phõn tớch, nhà thiết kế, người phỏt triển và người dựng để phỏt triển và thực hiện một hệ thống thụng tin. Những hoạt động này được thực hiện trong nhiều giai đọan khỏc nhau. 2.2)Nhà phõn tớch (Analyst): là người nghiờn cứu yờu cầu của khỏch hàng/người dựng để định nghĩa một phạm vi bài toỏn, nhận dạng nhu cầu của một tổ chức, xỏc định xem nhõn lực, phương phỏp và cụng nghệ mỏy tớnh cú thể làm sao để cải thiện một cỏch tốt nhất cụng tỏc của tổ chức này. 2.3)Nhà thiết kế (Designer): thiết kế hệ thống theo hướng cấu trỳc của database, screens, forms và reports – quyết định cỏc yờu cầu về phần cứng và phần mềm cho hệ thống cần được phỏt triển. 2.4)Chuyờn gia lĩnh vực (Domain Experts): là những người hiểu thực chất vấn đề cựng tất cả những sự phức tạp của hệ thống cần tin học hoỏ. Họ khụng nhất thiết phải là nhà lập trỡnh, nhưng họ cú thể giỳp nhà lập trỡnh hiểu yờu cầu đặt ra đối với hệ thống cần phỏt triển. Quỏ trỡnh phỏt triển phần mềm sẽ cú rất nhiều thuận lợi nếu đội ngũ làm phần mềm cú được sự trợ giỳp của họ. Lập trỡnh viờn (Programmer): là những người dựa trờn cỏc phõn tớch và thiết kế để viết chương trỡnh (coding) cho hệ thống bằng ngụn ngữ lập trỡnh đó được thống nhất. Người dựng (User): là đối tượng phục vụ của hệ thống cần được phỏt triển. 2.2) Cỏc giai đoạn của Chu Trỡnh Phỏt Triển Phần Mềm: Chu trỡnh của một phần mềm cú thể được chia thành cỏc giai đoạn như sau: Nghiờn cứu sơ bộ Phõn tớch yờu cầu Thiết kế hệ thống Xõy dựng phần mềm Thử nghiệm hệ thống Thực hiện, triển khai Bảo trỡ, nõng cấp a)Nghiờn cứu sơ bộ Trước khi bắt tay vào một dự ỏn, bạn phải cú một ý tưởng cho nú. í tưởng này đi song song với việc nắm bắt cỏc yờu cầu và xuất hiện trong giai đoạn khởi đầu. Nú hoàn tất một phỏt biểu: "Hệ thống mà chỳng ta mong muốn sẽ làm được những việc như sau ....". Trong suốt giai đoạn này, chỳng ta tạo nờn một bức tranh về ý tưởng đú, rất nhiều giả thuyết sẽ được cụng nhận hay loại bỏ. Cỏc hoạt động trong thời gian này thường bao gồm thu thập cỏc ý tưởng, nhận biết rủi ro, nhận biết cỏc giao diện bờn ngoài, nhận biết cỏc cỏc chức năng chớnh mà hệ thống cần cung cấp, và cú thể tạo một vài nguyờn mẫu dựng để “minh chứng cỏc khỏi niệm của hệ thống”. í tưởng cú thể đến từ nhiều nguồn khỏc nhau: khỏch hàng, chuyờn gia lĩnh vực, cỏc nhà phỏt triển khỏc, chuyờn gia về kỹ nghệ, cỏc bản nghiờn cứu tớnh khả thi cũng như việc xem xột cỏc hệ thống khỏc đang tồn tại. Một khớa cạnh cần nhắc tới là mó lệnh viết trong thời kỳ này thường sẽ bị "bỏ đi”, bởi chỳng được viết nhằm mục đớch thẩm tra hay trợ giỳp cỏc giả thuyết khỏc nhau, chứ chưa phải thứ mó lệnh được viết theo kết quả phõn tớch và thiết kế thấu đỏo. Trong giai đọan nghiờn cứu sơ bộ, nhúm phỏt triển hệ thống cần xem xột cỏc yờu cầu của doanh nghiệp (cần dựng hệ thống), những nguồn tài nguyờn cú thể sử dụng, cụng nghệ cũng như cộng đồng người dựng cựng cỏc ý tưởng của họ đối với hệ thống mới. Cú thể thực hiện thảo luận, nghiờn cứu, xem xột khớa cạnh thương mại, phõn tớch khả năng lời-lỗ, phõn tớch cỏc trường hợp sử dụng và tạo cỏc nguyờn mẫu để xõy dựng nờn một khỏi niệm cho hệ thống đớch cựng với cỏc mục đớch, quyền ưu tiờn và phạm vi của nú. Thường trong giai đoạn này người ta cũng tiến hành tạo một phiờn bản thụ của lịch trỡnh và kế hoạch sử dụng tài nguyờn. Một giai đoạn nghiờn cứu sơ bộ thớch đỏng sẽ lập nờn tập hợp cỏc yờu cầu (dự ở mức độ khỏi quỏt cao) đối với một hệ thống khả thi và được mong muốn, kể cả về phương diện kỹ thuật lẫn xó hội. Một giai đoạn nghiờn cứu sơ bộ khụng được thực hiện thoả đỏng sẽ dẫn tới cỏc hệ thống khụng được mong muốn, đắt tiền, bất khả thi và được định nghĩa lầm lạc – những hệ thống thường chẳng được hoàn tất hay sử dụng. Kết quả của giai đoạn nghiờn cứu sơ bộ là Bỏo Cỏo Kết Quả Nghiờn Cứu Tớnh Khả Thi. Khi hệ thống tương lai được chấp nhận dựa trờn bản bỏo cỏo này cũng là lỳc giai đoạn Phõn tớch bắt đầu. b) Phõn tớch yờu cầu Sau khi đó xem xột về tớnh khả thi của hệ thống cũng như tạo lập một bức tranh sơ bộ của dự ỏn, chỳng ta bước sang giai đoạn thường được coi là quan trọng nhất trong cỏc cụng việc lập trỡnh: hiểu hệ thống cần xõy dựng. Người thực hiện cụng việc này là nhà phõn tớch. Quỏ trỡnh phõn tớch nhỡn chung là hệ quả của việc trả lời cõu hỏi "Hệ thống cần phải làm gỡ?". Quỏ trỡnh phõn tớch bao gồm việc nghiờn cứu chi tiết hệ thống doanh nghiệp hiện thời, tỡm cho ra nguyờn lý hoạt động của nú và những vị trớ cú thể được nõng cao, cải thiện. Bờn cạnh đú là việc nghiờn cứu xem xột cỏc chức năng mà hệ thống cần cung cấp và cỏc mối quan hệ của chỳng, bờn trong cũng như với phớa ngoài hệ thống. Trong toàn bộ giai đoạn này, nhà phõn tớch và người dựng cần cộng tỏc mật thiết với nhau để xỏc định cỏc yờu cầu đối với hệ thống, tức là cỏc tớnh năng mới cần phải được đưa vào hệ thống. Những mục tiờu cụ thể của giai đoạn phõn tớch là: Xỏc định hệ thống cần phải làm gỡ. Nghiờn cứu thấu đỏo tất cả cỏc chức năng cần cung cấp và những yếu tố liờn quan Xõy dựng một mụ hỡnh nờu bật bản chất vấn đề từ một hướng nhỡn cú thực (trong đời sống thực). Trao định nghĩa vấn đề cho chuyờn gia lĩnh vực để nhận sự đỏnh giỏ, gúp ý. Kết quả của giai đoạn phõn tớch là bản Đặc Tả Yờu Cầu c) Thiết kế hệ thống Sau giai đoạn phõn tớch, khi cỏc yờu cầu cụ thể đối với hệ thống đó được xỏc định, giai đoạn tiếp theo là thiết kế cho cỏc yờu cầu mới. Cụng tỏc thiết kế xoay quanh cõu hỏi chớnh: Hệ thống làm cỏch nào để thỏa món cỏc yờu cầu đó được nờu trong Đặc Tả Yờu Cầu Một số cỏc cụng việc thường được thực hiện trong giai đoạn thiết kế: Nhận biết form nhập liệu tựy theo cỏc thành phần dữ liệu cần nhập. Nhận biết bỏo cỏo và những thụng tin ra mà hệ thống mới phải sản sinh Thiết kế forms (vẽ trờn giấy hay mỏy tớnh, sử dụng cụng cụ thiết kế) Nhận biết cỏc thành phần dữ liệu và bảng để tạo database Ước tớnh cỏc thủ tục giải thớch quỏ trỡnh xử lý từ input đến output. Kết quả giai đoạn thiết kế là Đặc Tả Thiết Kế . Bản Đặc Tả Thiết Kế Chi Tiết sẽ được chuyển sang cho cỏc lập trỡnh viờn để thực hiện giai đoạn xõy dựng phần mềm. d) Xõy dựng phần mềm Đõy là giai đoạn viết lệnh thực sự, tạo hệ thống. Từng người viết mó lệnh thực hiện những yờu cầu đó được nhà thiết kế định sẵn. Cũng chớnh người viết mó lệnh chịu trỏch nhiệm viết tài liệu liờn quan đến chương trỡnh, giải thớch thủ tục mà anh ta tạo nờn được viết như thế nào và lý do cho việc này. Để đảm bảo chương trỡnh được viết nờn phải thoả món mọi yờu cầu cú ghi trước trong bản Đặc Tả Thiết Kế Chi Tiết, người viết dũng lệnh cũng đồng thời phải tiến hành thử nghiệm phần chương trỡnh của mỡnh. Phần thử nghiệm trong giai đoạn này cú thể được chia thành hai bước chớnh: Thử nghiệm đơn vị: Người viết mó lệnh chạy thử cỏc phần chương trỡnh của mỡnh với dữ liệu giả .Việc này được thực hiện theo một kế hoạch thử, cũng do chớnh người viết mó lệnh soạn ra. Mục đớch chớnh trong giai đoạn thử này là xem chương trỡnh cú cho ra những kết quả mong đợi. Thử nghiệm đơn vị độc lập: Cụng việc này do một thành viờn khỏc trong nhúm đảm trỏch. Cần chọn người khụng cú liờn quan trực tiếp đến việc viết mó lệnh của đơn vị chương trỡnh cần thử nghiệm để đảm bảo tớnh “độc lập”. Cụng việc thử đợt này cũng được thực hiện dựa trờn kế hoạch thử do người viết mó lệnh soạn nờn. e) Thử nghiệm hệ thống Sau khi cỏc thủ tục đó được thử nghiệm riờng, cần phải thử nghiệm toàn bộ hệ thống. Mọi thủ tục được tớch hợp và chạy thử, kiểm tra xem mọi chi tiết ghi trong Đặc Tả Yờu Cầu và những mong chờ của người dựng cú được thoả món. Dữ liệu thử cần được chọn lọc đặc biệt, kết qu