Đề tài Xây dựng - Quy hoạch phát triển hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam

Sự vận động không ngừng nền kinh tế thế giới với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, sản phẩm hàng hoá nhiều, các nhu cầu trao đổi hàng hoá, tiêu dùng nguyên nhiên vật liệu, công nghệ tiên tiến. phát triển với quy mô và tốc độ ngày càng lớn đã góp phần thúc đẩy xu thế toàn cầu hoá khu vực và thế giới phát triển nhanh và mạnh. Lúc này hoạt động xuất khẩu trở nên vô cùng quan trọng trong hoạt động thương mại đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Đối với Việt Nam, đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh thế giới có nhiều thuận lợi: các tổ chức kinh tế thương mại khu vực và thế giới ra đời và đang hoạt động có hiệu qủa, nước ta đã gia nhập vào ASEAN, AFTA, và đang trong quá trình hội nhập vào WTO thì hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế. Đây là tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, do nước ta hội nhập kinh tế trong điều kiện nền kinh tế đất nước chưa phát triển nên cân phải có chiến lựơc kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Từ đặc điểm có nền kinh tế của một nước nông nghiệp với dân số chủ yếu tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp, Việt Nam đã xác định nông sản là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhằm tạo nguồn thu ban đầu rất cần thiết cho phát triển kinh tế của đất nước, đây là mặt hàng được Nhà nước hết sức chú trọng trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của mình. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã tạo những điều kiện thuận lợi khuyến khích sự phát triển của lĩnh vực hàng nông sản xuất khẩu. Trên lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản, nước ta đã đạt được một số thành công, song bên cạnh những thành công đó vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định cần phải khắc phục để nâng cao hiệu quả xuất khẩu nông sản của Việt nam.Với mong muốn được hiểu rõ hơn về tình hình hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam những quy hoạch và giải pháp phát triển mặt hàng này mà em đã đăng ký đề tài tiểu luận: “ Xây dựng- quy hoạch phát triển hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam “. Tiểu luận của em gồm có 3 phần: 1. Một vài nét cơ bản về thị trường hàng nông sản thế giới và vị thế của hàng nông sản Viêt Nam trong thị trường này. 2. Thực trạng hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây. 3. Những giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại và giải pháp xây dựng- quy hoạch phát triển hàng nông sản xuất khẩu ở Việt Nam.

doc14 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1832 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng - Quy hoạch phát triển hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan