Đề tài Xây dựng ứng dụng kế toán quản lý vật tư tại xí nghiệp Chiến Thắng thuộc công ty may 19/5 - Bộ Công an

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhất là với xu hướng " toàn cầu hoá thông tin" thì việc ứng dụng tin học vào mọi ngành nghề, tổ chức xã hội là một điều cần thiết. Việc áp dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin đã đem lại những thành quả to lớn. mà những thành công trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán là một minh chứng cho thành quả đó. Với những chính sách ưu đãi tập chung phát triển công nghệ thông tin của nhà nước cộng với tình hình nước ta đang phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì mọi doanh nghiệp, công ty thuộc sáu loại hình doanh nghiệp của nước ta hiện nay ứng dụng tin học rất phổ biến trong công tác kế toán quản lý nhằm đưa ra tối ưu lợi nhuận trong kinh doanh, thoả mãn nhu cầu của thị trường và đạt được mục tiêu kinh tế. Trước kia, và ngay cả hiện nay đối với các cơ sở chưa áp dụng máy tính cho kế toán, các nhân viên kế toán phải làm việc rất căng thẳng, mất nhiều thời gian và hiệu quả không cao, không thể nhanh chóng đưa ra được những thông tin cần thiết. Việc áp dụng tin học trong công tác kế toán có thể cho những lời giải nhanh chóng theo những phương án vận dụng các tiêu chuẩn kế toán khác nhau, tạo ra căn cứ để kế toán viên, các nhà quản lý thể hiện sự nhìn xa trông rộng của mình đáp ứng được đòi hỏi về thông tin và yêu cầu quản lý doanh nghiệp theo diễn biến của thị trường. Với sự xuất hiện của nền kinh tế nhiều thành phần, với việc ra đời ngày càng nhiều các công ty cổ phần, các công ty trách nhiệm hữu hạn, các tập đoàn kinh tế, việc hoà nhập của nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới là điều cần thiết, cùng với nó thì hệ thống kế toán cũng phải có những thay đổi cho phù hợp với nền kinh tế.

doc70 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng ứng dụng kế toán quản lý vật tư tại xí nghiệp Chiến Thắng thuộc công ty may 19/5 - Bộ Công an, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên