Đề tài Xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho cuộc thi tay nghề

1. Hoàn cảnh: Ngày nay, đất nước ta ngày càng văn minh, khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển. Song song với sự phát triển đó thì cần phải có nguồn nhân lực dồi dào, có kỹ năng, có tay nghề cao để đáp ứng được thời đại công nghệ mới. Thấy được sự phát triển đó, mà ngày nay có nhiều cuộc thi tay nghề giữa các bạn bè thế giới, các bạn bè trong nước với nhau nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, giao lưu, học hỏi lẫn nhau và đặc biệt là tìm ra những cá nhân, những tài năng, những sáng tạo mới để phục vụ cho đất nước. 2. Nhu cầu và Người yêu cầu hệ thống: Trước bối cảnh đó, Bộ lao động - thương binh và xã hội muốn tổ chức một cuộc thi tay nghề trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề mang tầm vóc quốc gia, qui tụ nhiều cá nhân xuất sắc, sáng tạo trong cả nước. Mục đích của Bộ là tạo ra một sân chơi bổ ích và các thí sinh có cơ hội để thể hiện tài năng của mình, sức sáng tạo của mình. Đồng thời, nhằm phát hiện và tài trợ, bồi dưỡng cho những tài năng trẻ nhằm tạo điều kiện phát huy tài năng của họ. Thêm vào đó giúp bộ có những hướng đi mới, những sự phát triển trong công tác dạy nghề. Ta sẽ lấy một điển hình ở đây là Bộ muốn xây dựng một hệ thống để tổ chức một cuộc thi viết Web cho tất cả các thí sinh theo nghề Web. Tất cả các dữ liệu bài thi cũng như điểm của thí sinh phải được lưu lại. 3. Đề tài: Khảo sát và thu thập yêu cầu: Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội muốn xây dựng một hệ thống mạng để tổ chức một cuộc thi chung kết cho nghề Web, cuộc thi mang tầm vóc quốc gia qui tụ nhiều phái đoàn trong cả nước, có khoảng hơn 20 phái đoàn được dự thi vòng chung kết này nhưng đoàn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Long An Mỗi phái đoàn sẽ có từ 1 đến 2 đại diện để tham gia cuộc thi này. Địa điểm thi được tổ chức ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi có tên gọi là “tài năng sáng tạo” cho thanh thiếu niên. Mục tiêu là thu thập các sáng tạo của các bạn trẻ, từ những sáng tạo đó có thể đưa ra những hướng giải quyết có khoa học cho xã hội hiện nay. Đồng thời, nhằm phát hiện và tài trợ cho những tài năng trẻ nhằm tạo điều kiện phát huy tài năng của họ. Để thực hiện điều này, cần xây dựng một Website giới thiệu và cung cấp các tin tức của cuộc thi. Đối tượng chính sử dụng Website là các bạn trẻ muốn tìm hiểu thông tin cuộc thi và có thể đăng ký thành viên, giới thiệu thông tin bản thân. Các thí sinh (những người đã đăng ký dự thi) có thể nộp bài dự thi và được đánh giá, cũng như nhận hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn của ban tổ chức. Ban tổ chức có thể quản lý các tin tức, các nhóm dự thi, cũng như nhận bài đăng ký dự thi từ thí sinh. Cuộc thi bao gồm khoảng 40 thí sinh dự thi, trong đó có khoảng 5 chuyên gia chấm bài thi, 2 nhà quản trị hệ thống và khoảng 2 thanh tra theo dõi cuộc thi. Các thí sinh sẽ làm bài trên máy tính, các giám khảo cũng sẽ chấm bài trên máy tính bằng phần mềm chấm điểm. Do đó, yêu cầu quan trọng được đặt ra là phải xây dựng và thiết kế hệ thống mạng sao cho có thể quản lý cuộc thi một cách tốt nhất, đảm bảo sự tiện lợi trong việc sao lưu dữ liệu, chất lượng cũng như các vấn đề bảo mật cuộc thi phải được đặt lên hàng đầu.

doc75 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho cuộc thi tay nghề, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2 Hoàn cảnh 2 Nhu cầu và Người yêu cầu hệ thống 2 Đề tài 2 CHƯƠNG II: THU THẬP YÊU CẦU CUỘC THI 8 Đối tượng sử dụng hệ thống 8 Yêu cầu hệ thống 8 Qui trình thi 8 Qui chế thi 11 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12 Thiết kế phòng thi 12 Yêu cầu phần cứng 13 Yêu cầu phần mềm 19 Tính chi phí 29 CHƯƠNG III: THIẾT LẬP VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG 30 Quản trị hosting dùng phần mềm Parallels Plesk Panel 9.0 30 Quá trình upload file của thí sinh 35 Cấu hình ISA Server 2006 42 Cấu hình Exchange Server 2007 52 Xây dựng website www.chamdiemthi.com 62 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 72 Kết quả thực hiện 72 Mặt hạn chế 72 Hướng phát triển 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 75 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Hoàn cảnh: Ngày nay, đất nước ta ngày càng văn minh, khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển. Song song với sự phát triển đó thì cần phải có nguồn nhân lực dồi dào, có kỹ năng, có tay nghề cao để đáp ứng được thời đại công nghệ mới. Thấy được sự phát triển đó, mà ngày nay có nhiều cuộc thi tay nghề giữa các bạn bè thế giới, các bạn bè trong nước với nhau nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, giao lưu, học hỏi lẫn nhau và đặc biệt là tìm ra những cá nhân, những tài năng, những sáng tạo mới để phục vụ cho đất nước. Nhu cầu và Người yêu cầu hệ thống: Trước bối cảnh đó, Bộ lao động - thương binh và xã hội muốn tổ chức một cuộc thi tay nghề trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề mang tầm vóc quốc gia, qui tụ nhiều cá nhân xuất sắc, sáng tạo trong cả nước. Mục đích của Bộ là tạo ra một sân chơi bổ ích và các thí sinh có cơ hội để thể hiện tài năng của mình, sức sáng tạo của mình. Đồng thời, nhằm phát hiện và tài trợ, bồi dưỡng cho những tài năng trẻ nhằm tạo điều kiện phát huy tài năng của họ. Thêm vào đó giúp bộ có những hướng đi mới, những sự phát triển trong công tác dạy nghề. Ta sẽ lấy một điển hình ở đây là Bộ muốn xây dựng một hệ thống để tổ chức một cuộc thi viết Web cho tất cả các thí sinh theo nghề Web. Tất cả các dữ liệu bài thi cũng như điểm của thí sinh phải được lưu lại. Đề tài: Khảo sát và thu thập yêu cầu: Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội muốn xây dựng một hệ thống mạng để tổ chức một cuộc thi chung kết cho nghề Web, cuộc thi mang tầm vóc quốc gia qui tụ nhiều phái đoàn trong cả nước, có khoảng hơn 20 phái đoàn được dự thi vòng chung kết này nhưng đoàn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Long An… Mỗi phái đoàn sẽ có từ 1 đến 2 đại diện để tham gia cuộc thi này. Địa điểm thi được tổ chức ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi có tên gọi là “tài năng sáng tạo” cho thanh thiếu niên. Mục tiêu là thu thập các sáng tạo của các bạn trẻ, từ những sáng tạo đó có thể đưa ra những hướng giải quyết có khoa học cho xã hội hiện nay. Đồng thời, nhằm phát hiện và tài trợ cho những tài năng trẻ nhằm tạo điều kiện phát huy tài năng của họ. Để thực hiện điều này, cần xây dựng một Website giới thiệu và cung cấp các tin tức của cuộc thi. Đối tượng chính sử dụng Website là các bạn trẻ muốn tìm hiểu thông tin cuộc thi và có thể đăng ký thành viên, giới thiệu thông tin bản thân. Các thí sinh (những người đã đăng ký dự thi) có thể nộp bài dự thi và được đánh giá, cũng như nhận hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn của ban tổ chức. Ban tổ chức có thể quản lý các tin tức, các nhóm dự thi, cũng như nhận bài đăng ký dự thi từ thí sinh. Cuộc thi bao gồm khoảng 40 thí sinh dự thi, trong đó có khoảng 5 chuyên gia chấm bài thi, 2 nhà quản trị hệ thống và khoảng 2 thanh tra theo dõi cuộc thi. Các thí sinh sẽ làm bài trên máy tính, các giám khảo cũng sẽ chấm bài trên máy tính bằng phần mềm chấm điểm. Do đó, yêu cầu quan trọng được đặt ra là phải xây dựng và thiết kế hệ thống mạng sao cho có thể quản lý cuộc thi một cách tốt nhất, đảm bảo sự tiện lợi trong việc sao lưu dữ liệu, chất lượng cũng như các vấn đề bảo mật cuộc thi phải được đặt lên hàng đầu. Hướng triển khai: Nắm bắt được yêu cầu cũng như nhu cầu của bộ, ta sẽ có hướng triển khai như sau: Thiết kế phòng thi: Cần có một phòng thi đủ rộng và chia ra làm 3 khu vực: khu vực dành cho nhà quản trị (Admin), khu vực dành cho giám khảo (chuyên gia) và khu vực dành cho các thí sinh dự thi. Phòng thi phải được bố trí hợp lý về không gian giữa các khu vực. Nhu cầu trang thiết bị: Cần trang bị các thiết bị một cách đầy đủ cho các khu vực như sau Đối với khu vực dành cho nhà quản trị: cần có một phòng riêng dành cho nhà quản trị quản lý cuộc thi. Trong phòng này phải được trang bị 4 máy tính có cấu hình đủ mạnh. Một máy tính sẽ làm Server chính (domain) để quản lý các máy Client, một máy tính để lưu dữ liệu bài thi và chạy web của thí sinh (Web server), một máy tính để cấu hình ISA Server, ngăn chặn quyền truy cập web của thí sinh và cuối cùng là một máy tính để chạy phần mềm chấm điểm. Ngoài ra, trong phòng quản trị cần có thêm 1 router để định tuyến ra internet, 3 thiết bị switch (1 switch để đấu nối các máy thí sinh lại với nhau, 1 switch để đấu nối các máy giám khảo, và 1 switch tổng để đấu nối 2 switch đó lại với nhau). Đối với phòng giám khảo: Cần có 5 máy tính cấu hình đủ mạnh phục vụ cho các giám khảo chấm bài thi. Ngoài ra, trong phòng giám khảo sẽ lắp đặt thêm một màn hình LCD lớn để trình chiếu bài thi của thí sinh và giúp cho phần chấm điểm một cách khách quan hơn. Đối với phòng thí sinh: Cần lắp đặt khoảng 40 máy tính có cấu hình đủ mạnh, chạy được nhiều ứng dụng để phục vụ tốt cho việc làm bài của thí sinh. Ngoài ra, cần có 1 máy in trong phòng thí sinh để thí sinh in tài liệu nộp bài. Và cuối cùng, để gắn kết được các cụm máy với nhau cần phải có hàng trăm mét dây cáp mạng được đi dây sao cho hợp lý. Nhu cầu về phần mềm: Cụm Server: Máy Server (domain): các máy Client phải được cài đặt hệ điều hành một cách tự động, các máy client phải được cấp phát IP động và phân giải được tên miền, máy Server cũng cần có dịch vụ điều khiển từ xa để hỗ trợ cho nhà quản trị. Đặc biệt, máy Server phải có phần mềm quản lý mail tập trung để quản lý các mail thí sinh. Ngoài ra, có phần mềm diệt virus để an toàn hệ thống. Web Server: lưu bài thi của thí sinh và chạy tốt các website của thí sinh. ISA Server: cấp quyền cũng như ngăn chặn việc truy cập web của thí sinh, giám khảo. Máy chạy Web chấm điểm: lưu thông tin và điểm số của thí sinh trong từng năm dự thi. Cụm Client: Máy thí sinh: cài đặt đầy đủ các phần mềm hỗ trợ việc viết web của thí sinh như phần mềm các ngôn ngữ lập trình, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, các phần mềm hỗ trợ để thiết kế giao diện, đồ họa. Phần mềm gửi và nhận email. Ngoài ra máy thí sinh cần có phần mềm để upload dữ liệu bài thi lên webserver sau khi kết thúc buổi thi và phần mềm diệt virus để bảo vệ hệ thống. Máy giám khảo: chỉ cần cài các phần mềm duyệt web để xem được các trang web của thí sinh cũng như vào được trang web chấm điểm. Giải pháp: Giải pháp về phần cứng: Cụm Server: Máy Domain và Webserver: cấu hình phải mạnh để quản lý khoảng 45 máy tính và ổ cứng lưu trữ dữ liệu phải lớn. Cấu hình đề nghị là: Chip Intel Xeon Processor 2.26GHz, DDRAM 4GB, SATA 4TB. Màn hình LCD 17’ Máy ISA Server và máy web chấm điểm. Cấu hình đề nghị như sau: Chip Intel Core i3-550M 3,2GHz, DDRAM3 2GB, HDD 500GB Màn hình LCD 17’ Router ADSL để định tuyến internet. Switch 48 port cho máy thí sinh. Switch 16 port cho máy giám khảo. Switch tổng 8 port. Cụm Client: Cụm thí sinh: máy tính cần có cấu hình đủ tốt để chạy được nhiều ứng dụng cùng lúc, phải có card đồ họa phục vụ cho việc design. Do đó, cấu hình đề nghị là: Bộ vi xử lý Due Core 2.93GHz, Card ATI HD 512MB, DDRAM 1GB/1333. Màn hình 17’. Máy in màu Laser. Cụm giám khảo: Máy tính cần có cấu hình tương đương máy thí sinh. Màn hình 17’ Ngoài ra còn có màn hình LCD khoảng 40’ để trình chiếu bài làm, website thí sinh. Giải pháp về phần mềm: Máy server (Domain): Hệ điều hành Win2k3. Dịch vụ DHCP: dịch vụ cấp IP động. Dịch vụ DNS: dịch vụ phân giải tên miền. Dịch vụ RIS: cài HĐH tự động trên máy Client. Dịch vụ Remote Assistance: điều khiển máy tính từ xa. Phần mềm Exchange Server 2007. Phần mềm diệt virus Avira: bảo vệ hệ thống. Máy Webserver: Hệ điều hành Win2k3. Phần mềm IIS Server: tạo trang web nội bộ. Phần mềm Parallels Plesk Panel 9.0: quản lý các Webserver. Phần mềm diệt virus Avira: bảo vệ hệ thống. Máy Web chấm điểm: Hệ điều hành Win2k3. Phần mềm CIS: phần mềm chấm điểm. Phần mềm diệt virus Avira: bảo vệ hệ thống. Máy ISA Server: Hệ điều hành Win2k3. Phần mềm ISA Server 2006: cấp quyền và ngăn chặn quyền truy cập internet. Phần mềm diệt virus Avira: bảo vệ hệ thống. Máy thí sinh: Hệ điều hành WinXP. Phần mềm Adobe Photoshop CS3, Macromedia Dreamweaver: thiết kế giao diện và đồ họa. Phần mềm WampServer 2.0: phần mềm lập trình web hỗ trợ PHP, MySQL. Phần mềm Power Point: phục vụ cho việc trình bày ý tưởng, phác thảo sơ bộ. Phần mềm FileZilla: Phần mềm upload file lên Web server. Phần mềm Outlook Express: gửi và nhận mail. Phần mềm diệt virus Avira: bảo vệ hệ thống. Máy giám khảo: Hệ điều hành WinXP. Công cụ duyệt web Internet Explorer hoặc Mozilla Firefox có đầy đủ các tool Flash Player… Phần mềm diệt virus Avira: bảo vệ hệ thống. CHƯƠNG II: THU THẬP YÊU CẦU CUỘC THI Đối tượng sử dụng hệ thống: Các thí sinh: là những người làm bài thi trên máy tính. Các chuyên gia (giám khảo): là những người chấm điểm bài thi cho các thí sinh. Nhà quản trị: quản trị hệ thống máy tính, bảo mật hệ thống và xử lý các sự cố để cuộc thi được diễn ra một cách tốt đẹp. Yêu cầu hệ thống: Họ muốn có một hệ thống tổ chức cuộc thi cho khoảng 40 thí sinh, làm bài thi trên máy vi tính. Ngoài ra, có thêm khoảng 5 chuyên gia (giám khảo) hỗ trợ cuộc thi và chấm thi, 1 nhà quản trị (Admin) và 2 thanh tra theo dõi cuộc thi. Phòng thi được trang bị các thiết bị đầy đủ, thiết kế phòng thi logic, hợp mỹ quan. Ngoài ra, yêu cầu quan trọng được đặt ra là cuộc thi phải đảm bảo sự tiện lợi, chất lượng cuộc thi, không thể gian lận, các chính sách bảo vệ, bảo mật cũng như tính công khai được đặt lên hàng đầu. Các thí sinh không thể trao đổi bài cũng như chia sẻ tài liệu trong khi thi. Các chuyên gia hỗ trợ cuộc thi cũng như chấm điểm các bài thi cũng phải minh bạch, rõ ràng, công bằng, công khai. Các nhà quản trị phải làm tròn nhiệm vụ của mình, theo dõi và ngăn chặn cũng như khắc phục được các sự cố xảy ra. Qui trình thi: Chúng ta sẽ lấy một đề thi ví dụ để xây dựng hệ thống này: Đề thi bao gồm nhiệm vụ thiết kế và hiện thực một Website giới thiệu cuộc thi “Tài năng sáng tạo” và quản lý việc đăng ký, nộp bài của thí sinh dự thi. Website được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Website phải được hoàn tất trong vòng 15 giờ trải qua 3 ngày được chia làm 3 Mô đun. Thí sinh phải hoàn thành bài thi của mỗi Mô đun trong thời gian qui định. Nếu thí sinh hoàn thành Mô đun trước thời gian qui định, thí sinh có thể tiếp tục thực hiện Mô đun sau. Mô đun A – ngày 1-phần 1 ( 5 giờ) Thí sinh phải phát thảo bố cục trang chủ, trình bày tài liệu thiết kế một cách rõ ràng và khoa học (dùng Power Point). Nội dung bao gồm: ■Mục tiêu Website. ■Đối tượng sử dụng. ■Ý tượng thiết kế (Màu sắc, bố cục). ■Thiết kế giao diện trang chủ. ■Thiết kế bố cục trang quản trị. ■Thiết kế cơ sở dữ liệu. Thí sinh dùng những tài nguyên do ban tổ chức cung cấp để tạo hình ảnh chuyển động (animation) cho Website. Tất cả các tài liệu thiết kế trong Mô đun này phải tải (Upload) lên thư mục qui định cho từng thí sinh trên máy chủ (Server) trước khi kết thúc giờ làm bài của Mô đun này. Mô đun B –ngày 2 – phần 2 (5 giờ) Thí sinh cần hiện thực hoàn chỉnh giao diện 02 trang (Trang chủ, Trang đăng ký thành viên). - Trang đăng ký thành viên cần phải kiểm tra lỗi nhập liệu từ người dùng (client validation) và thông báo nếu có lỗi. - Trang chủ phải bao gồm nút nhấn (hoặc liên kết) có thể thay đổi phông chữ và định dạng trang in (print CSS). Kết thúc Mô đun này, tất cả các trang phải được tạo ra (nội dung có thể trống) và lưu trong các thư mục có cấu trúc hợp lý. Tất cả các trang phải chèn Header, Menu, Footer, Animation, tiêu đề trang phân biệt. Không được xuất hiện các trang lỗi hoặc các liên kết không thể chuyển hướng. Tất cả sản phẩm trong Mô đun này phải tải (Upload) lên thư mục qui định cho từng thí sinh trên máy chủ (Server) trước khi kết thúc giờ làm bài của Mô đun này. Mô đun C – ngày 3 – phần 3 (5 giờ) Thí sinh hiện thực phần xử lý của các trang và hoàn chỉnh Website. Hiện thực CSDL và thiết lập lập ràng buộc như bản thiết kế. Hiện thực phần xử lý các trang: ■Trang liên hệ, hiển thị thông tin liên hệ và thông tin tác giả. ■Trang đăng ký thành viên, kiểm tra dữ liệu nhập (server validation – username/email không được trùng nhau), chỉ cho phép tải (upload) tập tin hình<=200KB. Gửi mail kích hoạt tài khoản, có mã hóa mật khẩu trong cơ sở dữ liệu. ■Thành viên đăng nhập (Nếu quên mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu). ■Trang liệt kê, tìm kiếm thành viên. Nếu không nhập từ khóa thì liệt kê tất cả. Phải phân trang kết quả tìm kiếm (05 bản ghi/ trang) và tô màu (highlight) từ khóa đang tìm. ■Trang đăng ký dự thi, kiểm tra dữ liệu nhập, lựa chọn các thành viên thêm vào nhóm. ■Phần quản trị oTrang Admin đăng nhập. oQuản lý thành viên (Xem, Kích hoạt / Tạm dừng tài khoản – Active/Disactive). oQuản lý nhóm và bài dự thi. Tất cả sản phẩm trong Mô đun này phải tải (Upload) lên thư mục qui định cho từng thí sinh trên máy chủ (Server) trước khi kết thúc giờ làm bài của Mô đun này. Mức đánh giá Website: Mô đun A Thiết kế website (30%) Mô đun B Hiện thực giao diện (20%) Mô đun C Hiện thực chức năng (50%) Qui chế thi: Các thí sinh không được phép mang vào phòng thi: Bất kỳ tài liệu nào. Các thiết bị điện tử như: điện thoại, laptop, máy tính hoặc các thiết bị có khả năng soạn thảo văn bản. Các thiết bị lưu trữ như usb, ổ cứng di động… Trường hợp các thí sinh đi trễ quá 15 phút qui định trong mỗi ngày thi, thí sinh đó sẽ không được làm bài thi và xem như thí sinh đó rớt. Đề thi cũng như qui chế thi do ban tổ chức qui định. Ở đây, chúng ta đặt giả thiết như vậy cho hoàn chỉnh một cuộc thi. CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG Thiết kế phòng thi: Để thiết kế phòng thi, chúng ta cần một phòng đủ lớn có thể lắp đặt cho khoảng 50 máy vi tính, ngoài ra còn có một khoảng không gian giữa cụm thi thí sinh, cụm giám khảo và cụm cho nhà quản trị, lối ra vào một cách rộng rãi, thoải mái. Khu vực thi được chia làm 3 phòng: Sơ đồ mô hình vật lý: ■Khu vực chính : Bao gồm 40 máy tính client được bố trí thành 2 dãy, các máy được bố trí ngăn cách nhau, để cho các thí sinh không thể trao đổi. ■Phòng chuyên gia: Gồm 5 máy tính internet tốc độ cao dành cho các chuyên gia. Ở giữa phòng là 1 bàn họp lớn và có 1 màn hình lớn được nối vào 1 máy tính. Bài làm của thí sinh sẽ được trình chiếu tại màn hình này. Xung quanh sẽ có các chuyên gia cùng nhau đưa ra nhận xét đánh giá chủ quan và khách quan. ■Phòng Server: Gồm các máy server : Domain Server (Server Chính) và một máy tính để quản lý Web Server, các thiết bị mạng. Để cho các quản trị hệ thống dễ dàng điều khiễn các máy trạm. Sơ đồ logic: Yêu cầu về phần cứng Đối với máy chủ Server (dành cho nhà quản trị): chúng ta cần 1 máy tính có cấu hình mạnh phù hợp để quản lý khoảng hơn 45 máy tính Client, đảm bảo chạy các ứng dụng dịch vụ mạng và các dịch vụ bảo mật mạng một cách nhanh chóng, tốc độ xử lý cao, không bị quá tải khi nhiều Client truy cập vào cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, cần có một Server dự phòng chạy song song để phòng hờ mỗi khi có sự cố xảy ra, tránh tình trạng mất dữ liệu. Đối với các máy Client (dành cho thí sinh và giám khảo): chúng ta cần tổng cộng khoảng 40 máy tính cho thí sinh và 5 máy tính cho các giám khảo. Các máy này cũng phải có cấu hình tương đối tốt để cho thí sinh thao tác bài thi của mình một cách nhanh chóng, chạy tốt các phần mềm lập trình, các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu… Sau khi thi, các thí sinh in bài thi của mình ra giấy. Do đó, cần một máy in màu tốt để đáp ứng yêu cầu này. Trong phòng giám khảo cần có một màn hình LCD lớn để phục vụ cho giám khảo chấm bài, các giám khảo có thể trình chiếu bài thi của thí sinh lên màn hình lớn để có thể cùng nhau theo dõi và thảo luận về bài thi, giúp cho việc chấm thi một cách khách quan hơn. Trong phòng của quản trị viên cần có một router để định tuyến đường đi cho các máy Client, phục vụ cho việc kiểm soát và bảo mật mạng của Admin. Ngoài ra, cần có các switch và dây cáp mạng để kết nối các máy Client lại với nhau, yêu cầu là switch 48 port cho phòng thí sinh và switch 16 port cho phòng giám khảo. Thêm vào đó là switch tổng từ 4 port đến 8 port để đấu nối 2 switch trên lại với nhau. Các port dư sẽ phục vụ cho việc mở rộng qui mô cho cuộc thi sau này nên chúng ta không sợ lãng phí. Cuối cùng, trong quá trình hoạt động thì vấn đề điện áp cũng là điều đáng nói đến, trong một mạng máy tính có hệ thống máy tính và Server lớn thì vấn đề ổn định nguồn điện cho các thiết bị hoạt động đúng công suất là điều cần phải có, để dự phòng cho các trường hợp xấu có thể đế như là: Mất điện đột ngột, hoặc hệ thống máy tính có sự cố, hoặc điện áp để dùng cho hệ thống máy cao và ổn định. Trong trường hợp này chúng ta có thể nâng cấp thêm một ổn áp điện, một máy phát điện dự phòng. Dựa vào những phân tích, ta có thể đưa ra cấu hình và giá cả để tham khảo như sau: UPS bộ lưu điện Máy chủ server và Webserver Máy ISA và máy Web chấm điểm Máy client Màn hình máy tính Màn hình lớn cho phòng chuyên gia LCD SONY KLV-40BX400 ME6 Giá bán: 14,900,000 VND(Giá trên đã bao gồm VAT) Máy in Switch ■Switch cho phòng thí sinh: ■Switch cho phòng chuyên gia: ■Switch tổng Router ADSL Cáp mạng kết nối Bảng giá chi tiết tham khảo tại Công Ty Cổ Phần và Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ, Hoàn Long computer, Siêu Thị Điện Máy Nguyễn Kim (bảng giá cập nhật tháng 1/2011). Yêu cầu phần mềm: ■Máy thí sinh và chuyên gia: Yêu cầu: Bắt đầu modun A, thí sinh phải phác thảo, trình bày sơ bộ các ý tưởng, mục tiêu, đối tượng sử dụng, thiết kế giao diện, bố cục cũng như cơ sở dữ liệu cho Website. Do đó cần có một công cụ để truyền tải, trình bày nội dung một cách rõ rang nhất. Với modun tiếp theo, các thí sinh sẽ phải hiện thực các giao diện, thiết kế các trang web của mình. Do đó, cần một số công cụ để phục vụ thiết kế web, design web, các phần mềm đồ họa, xử lý hình ảnh, màu sắc. Với modun cuối, các thí sinh chú trọng vào phần viết code, cơ sở dữ liệu. Do đó, cần có công cụ để viết code, thiết kế cơ sở dữ liệu. Do trang web được viết với ngôn ngữ lập trình PHP, do đó phần mềm yêu cầu phải đọc và viết được loại ngôn ngữ này. Ngoài ra, trong quá trình thi, các thí sinh cần được cung cấp một số tài khoản mail để test website của mình. Do đó, cần một phần mềm để kiểm tra và gửi mail. Thêm vào đó, sau mỗi buổi thi, các thí sinh phải upload website của mình lên Web Server. Do đó, cần một phần mềm để upload file. Giải pháp: Để phục vụ đầy đủ cho việc thi cử của thí sinh, các máy trạm phải cài đặt các phần mềm sau: Hệ điều hành: Windows XP. Để phục vụ cho việc trình bày sơ bộ website của thí sinh, phần mềm được đề nghị ở đây là MS Power Point của Microsoft. Phần mềm Microsoft PowerPoint cho phép bạn tạo dựng những Slide (lát cắt) thể hiện những chủ điểm, thông điệp đi kèm với những hiệu ứng. MS PowerPoint thường được dùng để xây dựng bài giảng điện tử, thuyết trình, thậm chí là để quảng cáo, làm phim hoạt hình và trình diễn ảnh. Adobe Photoshop CS4 full, Macromedia Dreamweaver: phục vụ cho việc thiết kế giao diện website của thí sinh. Adobe Photoshop là một phần mềm đồ họa chuyên dụng của hãng Adobe. Ngoài khả năng chính là chỉnh sửa ảnh cho các ấn phẩm, Photoshop còn được sử dụng trong các hoạt động như thiết kế trang web, vẽ các loại tranh (matte painting và nhiều thể loại khác), vẽ texture cho các chương trình 3D... gần như là mọi hoạt động liên quan đến ảnh bitmap. Macromedia Dreamweaver là công cụ dẫn đầu trong các công cụ phát triển web, cho phép người dùng thiết kế hiệu quả, phát triển và bảo trì các website dựa trên các chuẩn từ