Đề tài Xây dựng Website hỗ trợ quản lý kinh doanh thuốc thú y và thủy sản trên mạng Internet (Slide)

Mục Đích: Nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ hàng hóa của khách hàng. Cung cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm. Tiết kiệm thời gian và công sức cho nhân viên của công ty và khách hàng. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Yêu cầu: Xây dựng một Web site hỗ trợ quản lý sản xuất kinh doanh thuốc thú y và thủy sản trên mạng Internet. Yêu cầu về phần mềm: Máy tính phục vụ sử dụng hệ điều hành Windows 2000. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng là Oracle 8i. Web site được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình PHP 4.

ppt31 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2014 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng Website hỗ trợ quản lý kinh doanh thuốc thú y và thủy sản trên mạng Internet (Slide), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: XÂY DỰNG WEB SITE HỖ TRỢ QUẢN LÝ KINH DOANH THUỐC THÚ Y VÀ THỦY SẢN TRÊN MẠNG INTERNET GVHD: TS LƯU NGỌC QUANG SVTH: NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH LỚP : TH40 MSSV: 98S1073 Niên khóa 1998–2003 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nội Dung Báo Cáo Phần I: Mục Đích và Yêu Cầu Đề Tài Phần II: Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Phần III: Cài Đặt Chương Trình Phần IV: Tổng Kết và Đánh Giá Back Phần I. Mục Đích và Yêu Cầu Đề Tài Mục Đích: Nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ hàng hóa của khách hàng. Cung cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm. Tiết kiệm thời gian và công sức cho nhân viên của công ty và khách hàng. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Yêu cầu: Xây dựng một Web site hỗ trợ quản lý sản xuất kinh doanh thuốc thú y và thủy sản trên mạng Internet. Yêu cầu về phần mềm: Máy tính phục vụ sử dụng hệ điều hành Windows 2000. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng là Oracle 8i. Web site được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình PHP 4. Back Yêu cầu phần Web Site: Có hai phần: Phần dành cho khách hàng: giới thiệu rộng rãi thông tin các mặt hàng kinh doanh, hỗ trợ khách hàng là đại lý của công ty được đặt hàng qua mạng. Phần dành cho nhân viên của công ty: Quản lý cập nhật (thêm, xóa, sửa) các mặt hàng thú y và thủy sản, nguyên liệu, nhà cung cấp, cấp phát người dùng cho các khách hàng là đại lý của công ty. Tiếp nhận đơn đặt hàng và xuất hóa đơn cho khách hàng theo đơn đặt hàng. Quản lý các hóa đơn nhập nguyên liệu nhận về từ nhà cung cấp, quản lý tồn kho nguyên liệu và thuốc. Quản lý các phiếu xuất nguyên liệu cho sản xuất thuốc, thống kê tình hình sản xuất thuốc của công ty. Thống kê thông tin các mặt hàng, khách hàng, nhà cung cấp, nguyên liệu, thống kê công nợ, doanh số của khách hàng theo mốc thời gian. Back Phần II: Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Back Back  Sơ Đồ Phân Rã Chức Năng Back  Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh BLD mức 0 Back  Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (BLD mức 1) Back Quản lý Nguyên liệu Thông tin nhà cung cấp Thông tin nguyên liệu Lập hóa đơn nhập NLiệu  Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh (BLD mức 2) Phân Rã Chức Năng Quản Lý Mua Nguyên Liệu (1) Back Phân Rã Chức Năng Quản Lý Bán Hàng (2) Back Phân Rã Chức Năng Sản Xuất Thuốc (3) Back Phân Rã Chức Năng Thống Kê Tình Hình Mua Bán, Sản Xuất và Tồn Kho (4) Back Phân Rã Thống Kê Doanh Số Và Công Nợ (5) BLD Mức 3 Phân Rã Chức Năng Quản Lý Nhà Cung Cấp 1.1 Back Phân Rã Chức Năng Quản Lý Nguyên Liệu 1.2 Phân Rã Chức Năng Quản Lý Kho Nguyên Liệu 1.4 Back Phân Rã Chức Năng Quản Lý Khách Hàng 2.1 Phân Rã Chức Năng Quản Lý Thuốc 3.3 Back Phân Rã Chức Năng Quản Lý Kho Thuốc 3.4  Mô hình thực thể liên kết Back Back  Mô hình thực thể liên kết (tiếp theo) Phần III. Cài Đặt Chương Trình Back Back  Sơ Đồ Cấu Trúc Chương Trình Back  Một Số Giao Diện Trong Chương Trình Trang chủ của Web site Back Trang danh mục các mặt hàng thuốc thú y và thủy sản. Back Trang hiển thị các mặt hàng mà khách hàng đã chọn để đặt hàng. Back Giao diện kết thúc xử lý đơn đặt hàng. Back Màn hình cập nhật thông tin của một loại thuốc. Back Giao diện trang cuối cùng cho xử lý xuất hóa đơn bán hàng. Back Danh sách các hóa đơn xuất hàng cho khách hàng theo đơn đặt hàng. Back Bảng thống kê số lượng thuốc sản xuất và số lượng tồn kho. Phần IV. TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ Những việc đã làm được: Quản lý tốt thông tin của thuốc, nguyên liệu, khách hàng và nhà cung cấp. Quản lý được số lượng tồn của thuốc và nguyên liệu theo lô. Quản lý được hóa đơn nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp. Hỗ trợ tốt khách hàng đặt hàng qua mạng. Thực hiện tốt việc xuất hóa đơn cho khách hàng theo đơn đặt hàng. Thực hiện tốt các thống kê nhập, xuất, tồn kho cho nguyên liệu và thuốc của công ty. Quảng bá rộng rãi được các sản phẩm kinh doanh và thương hiệu của công ty . Thực hiện tốt việc phân quyền truy cập của khách hàng, nhân viên của công ty và triển khai bảo mật cho hệ thống. Trang Web cung cấp khả năng tìm kiếm thông tin đạt hiệu quả cao. Web site hỗ trợ tốt tiếng Việt Unicode. Back Những việc chưa làm: Chưa thực hiện phần quản lý tiền thanh toán cho khách hàng. Hệ thống chưa hỗ trợ tính khuyến mãi cho khách hàng. Chưa hỗ trợ cho khách hàng xem doanh số và công nợ của khách hàng theo mốc thời gian. Chưa cho hệ thống chạy thử trên các mạng LAN hay Internet. Hướng phát triển chương trình trong tương lai: Đưa vào hệ thống quản lý, tính toán khuyến mãi, chiết khấu cho khách hàng. Tận dụng thế mạnh của ngôn ngữ lập trình PHP và tính năng vượt trội của hệ cơ sở dữ liệu Oracle cùng các công nghệ liên quan để xây dựng khả năng thanh toán qua mạng cho khách hàng. Triển khai hệ thống trên hệ điều hành Linux hoặc Unix để tăng khả năng bảo mật cho hệ thống và dữ liệu trong hoạt động kinh doanh. Back CẢM ƠN Back