Đề tài Xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

(Bản scan) Khái quát về các phương pháp xử lý nước thải và xử lý nước thải bằng sinh học: Trong xử lý nước thải có thể phân thành hai biện pháp chủ yếu là biện pháp hóa lí và biện pháp sinh học. Biện pháp hóa lý thường áp dụng xử lý sơ bộ hoặc đối với nươc thải có độ màu cao

doc28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2387 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên