Đề tài Xử lý và chọn mẫu màu cho công đoạn in thử một mẫu in hoa tại nhà mày dệt Tân Tiến

Trong những năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học cũng như trong thực tế sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp tại Việt Nam. Qua thực tế làm việc tại Nhà máy dệt Tân Tiến, tôi nhận thấy tại dây chuyền in hoa có thể áp dụng công nghệ thông tin để tiết kiệm thời gian sản xuất thử sản phẩm cũng như giúp việc định hướng cho việc chọn màu sắc cho sản phẩm vải in hoa. Đề tài : “ XỬ LÝ VÀ CHỌN MẪU MÀU CHO CÔNG ĐOẠN IN THỬ MỘT MẪU IN HOA TẠI NHÀ MÁY DỆT TÂN TIẾN” Trong phạm vi đề tài này, với những mục đích nêu trên, chúng ta nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Kỹ thuật đồ họa cũng như cơ sở lý thuyết về CSDL để có thể áp dụng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Bố cục của đề tài bao gồm : Phần I : Giới thiệu về Công nghệ sản xuất vải In hoa. Phần II : Các phép biến đổi để các lớp phim trùng khớp lên nhau. Phần III : Tìm hiểu một số dạng File ảnh và hệ màu. Phần IV : Tìm hiểu về CSDL của bài toán Phần V : Thiết kế, cài đặt chương trình thực hiện Phần VI : Nhận xét

doc55 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xử lý và chọn mẫu màu cho công đoạn in thử một mẫu in hoa tại nhà mày dệt Tân Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan