Đề thi học phần Đại cương khoa học trái đất (có đáp án)

Đề thi số 1 Câu1: ( 3 điểm) Tại sao Trái đất tự quay? Anh ( chị ) hãy phân tích hệ quả địa lý của vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. Câu 2: ( 3 điểm) Khi nước bốc hơi sẽ hình thành nên những sản phẩm ngưng kết gì ? Anh (Chị ) hãy phân tích quá trình hình thành các sản phẩm đặc trưng của sự ngưng kết hơi nước. Câu 3: ( 4 điểm) Sự sống bắt nguồn từ đâu ? Yếu tố nào ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của sự sống ?

doc27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi học phần Đại cương khoa học trái đất (có đáp án), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan