Điều kiện lựa chọn PP

Mở bài: Nêu vấn đề, phát triển vấn đề Phát triển: Hệ thống, chính xác, ngữ cảnh hoá lại vấn đề*, dùng nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau Tổng kết: Hệ thống hoá, khắc sâu những vấn đề quan trọng, ý chính

ppt7 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều kiện lựa chọn PP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DIỄN GIẢNG 1-ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN PP Nội dung Khái quát cao, có nhiều biến động => quá khó so với khả năng tự tìm tòi của SV Điều kiện dạy học eo hẹp (thời gian, số SV trong lớp, thiết bị dạy học…) 2-QUI TRÌNH Mở bài: Nêu vấn đề, phát triển vấn đề Phát triển: Hệ thống, chính xác, ngữ cảnh hoá lại vấn đề*, dùng nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau… Tổng kết: Hệ thống hoá, khắc sâu những vấn đề quan trọng, ý chính 3.ƯU ĐIỂM Chuyển giao khối lượng lớn kiến thức khái quát, hệ thống hoặc một mẫu giải quyết vấn đề Phát triển tư duy trừu tựơng, tư duy bằng ngôn ngữ, khái niệm ở sv Tác động trực tiếp đến tình cảm, niền tin của sv Đặt tiền đề, nền tảng cho các pp khác diễn ra (thảo luận nhóm, đọc sách…) 4- HẠN CHẾ Dễ làm cho sv thụ động (nghe, hiểu, ghi chép và tái hiện) Dễ làm cho sv mệt mỏi (1 kích thích kéo dài) => Biện pháp khắc phục? 5- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Chuẩn bị kĩ ND bài diễn giảng Dùng các kĩ thuật khi diễn giảng Sử dụng các thiết bị kĩ thuật hỗ trợ Diễn giảng nêu vấn đề (ví dụ) Kết hợp với các ppdh khác (thảo luận nhóm nhỏ, đàm thọai, làm bài tập…) BÀI TẬP Diễn giảng một khái niệm (thuộc bộ môn bạn sẽ giảng dạy). Làm việc theo nhóm trong 10 phút Đại diện nhóm trình bày trước lớp từ 10 đến 15 phút (Chú ý đến nội hàm của khái niệm và các kĩ năng cơ bản khi diễn giảng)☻
Luận văn liên quan