Đồ án Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịnhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn

Vấn đềnhân sựvà quản trịnguồn nhân sựcó tầm quan trọng đặc biệt với một tổchức nói chung và đối với các quản trịgia nói riêng. Không có một hoạt động nào của tổchức mang lại hiệu quảnếu thiếu quản trịnguồn nhân sự. Quản trị nguồn nhân sựlà nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Mục tiêu cơbản của bất cứtổchức nào cũng là sửdụng một cách có hiệu quảnguồn nhân sự để đạt được mục đích của tổchức đó. Vấn đề đặt ra là làm thế nào đểphát huy được vai trò của yếu tốcon người cho các mục tiêu phát triển? Điều đó đặt ra cho tất cảcác tổchức, doanh nghiệp, trong đó có công ty Vĩnh Hoàn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tếnhưhiện nay. Từnhận thức trên, thực hiện phương châm “phát triển, an toàn, hiệu quả” tiến tới xây dựng công ty Vĩnh Hoàn thành một công ty hiện đại, Vĩnh Hoàn thường xuyên coi trọng công tác quản trịnguồn nhân sựqua các thời kỳvà đạt được những thành công đáng kểtrên nhiều mặt: Công tác tuyển dụng; quản lý, sửdụng cán bộ; đào đạo phát triển đội ngũcán bộnhân viên cảvềsốlượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh từng thời kỳ. Tuy nhiên, So với yêu cầu xây dựng một công ty hiện đại và hội nhập, công tác quản trịnguồn nhân sựcòn nhiều bất cập, tồn tại cần phải giải quyết. Với lý do trên, tôi chon luận văn có đềtài “Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịnguồn nhân sựtại công ty Vĩnh Hoàn” làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm góp phần giải quyết vấn đềbất cập, tồn tại của thực tiễn.

pdf79 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịnhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI “ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN” Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ THANH XUÂN MSSV: 09B4010126 Lớp: 09HQT3 TP. Hồ Chí Minh, 2011 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI “ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN” Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ THANH XUÂN MSSV: 09B4010126 Lớp: 09HQT3 TP. Hồ Chí Minh, 2011 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài khóa luận tốt nghiệp do chính tôi thực hiện, với sự giúp đỡ của anh (chị) nhân viên tại công ty Vĩnh Hoàn cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn đã giúp tôi hoàn thiện thêm bài khóa luận. Số liệu được lấy từ công ty và trang web của công ty. Tôi chỉ tham khảo và không sao chép bất kỳ bài báo cáo nào dưới mọi hình thức. Tôi xin cam đoan lời nói của tôi hoàn toàn đúng sự thật. Xin chân thành cảm ơn. TP HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2011 Huỳnh Thị Thanh Xuân iii LỜI CẢM ƠN Trãi qua thời gian hai tháng làm bài khóa luận tốt nghiệp, với sự giúp đỡ của cô hướng dẫn khóa luận: Th.S Nguyễn Thị Hoàng Yến và toàn thể nhân viên tại công ty Vĩnh Hoàn đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong cách trình bày, nội dụng, cũng như những điều cần lưu ý khi thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn cô: Th.S Nguyễn Thị Hoàng Yến đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn chỉnh bày khóa luận để có thể đứng trước hội đồng bảo vệ. Và tôi cũng không quên cảm ơn toàn thể nhân viên công ty Vĩnh Hoàn đã cung cấp số liệu xác thực để tôi có thể hoàn thành bài báo cáo một cách tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. TPHCM, Ngày 31 tháng 10 năm 2011 Huỳnh Thị Thanh Xuân iv ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………………. MSSV:……………………………………………………………………….. Lớp:………………………………………………………………………….. 1. Thời gian thực tập. ………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Đơn vị thực tập v CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………………. MSSV:……………………………………………………………………….. Lớp:………………………………………………………………………….. Nhận xét chung. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kí tên Th.S Nguyễn Thị Hoàng Yến vi MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ................3 1.1 Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp:...................................................................3 1.1.1 Khái niệm:..........................................................................................................3 1.1.2 Chức năng cơ bản của quản trị nhân sự: ............................................................3 1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự:................................................................4 1.1.4 Mô hình quản trị nhân sự: ..................................................................................5 1.2 Những nội dung chính của công tác quản trị nhân sự:..........................................7 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân sự:................................................................................7 1.2.1.1 Quá trình hoạch định nguồn nhân sự: .............................................................7 1.2.1.2 Phân tích môi trường kinh doanh:...................................................................9 1.2.1.3 Phân tích công việc: ........................................................................................9 1.2.1.3.1 Thông tin cần thu thập trong phân tích công việc:.......................................9 1.2.1.3.2 Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc:..................................9 1.2.1 Tuyển dụng lao động:.......................................................................................10 1.2.2.1 Bên trong doanh nghiệp: ...............................................................................10 1.2.2.2 Bên ngoài doanh nghiệp:...............................................................................10 1.2.2.3 Nội dung trình tự tuyển dụng:.......................................................................10 1.2.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng ..................................................12 1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự:...............................................................12 1.2.4.1 Mục đích đào tạo và phát triển năng lực cho nguồn nhân sự: ......................12 1.2.4.2 Nội dung đào tạo:..........................................................................................12 1.2.4.3 Phương pháp đào tạo:....................................................................................13 1.2.5 Các yếu tố khuyến khích, động viên người lao động:.....................................14 1.2.5.1 Yếu tố thù lao:...............................................................................................18 1.2.5.2 Chế độ thưởng tại công ty:............................................................................20 1.2.5.3 Các yếu tố động viên khác: ...........................................................................21 1.2.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự: ..............................21 vii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN .......................................25 2.1 Giới thiệu tổng quát vế công ty Vĩnh Hoàn:...................................................25 2.1.1Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty: ...................................25 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty:...............................................26 2.1.3 Cơ cấu tổ chức:.................................................................................................28 2.1.4 Sứ mạng mục tiêu của công ty Vĩnh Hoàn: .....................................................29 2.1.5 Tình hình văn hóa tổ chức tại công ty:.............................................................29 2.1.6 Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây:............................31 2.1.6.1 Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty:......................................................31 2.1.6.2 Báo cáo tình hình tài chính công ty: .............................................................32 2.2 . Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty vĩnh Hoàn:.......................34 2.2.1 Lực lượng lao động tại công ty:.......................................................................34 2.2.1.1 Số lượng, trình độ của lực lượng lao động: ..................................................34 2.2.1.2 Cơ cấu lao động: ...........................................................................................34 2.2.1.3 Kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp: .........................................................35 2.2.2. Tình hình tuyển dụng lao động tại công ty: ....................................................35 2.2.2.1 Kênh tuyển dụng: ..........................................................................................36 2.2.2.2 Quá trình tuyển dụng:....................................................................................37 2.2.3 Tình hình phân tích công việc tại công ty:.......................................................38 2.2.4 Công tác khuyến khích lao động tại công ty:...................................................41 2.2.4.1 Chế độ cấp bậc lương trong công ty: ............................................................41 2.2.4.2 Tình hình lương thực tế của nhân viên trong công ty:..................................43 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN ....................................................48 3.1 Những căn cứ của các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Vĩnh Hoàn:................................................................................................................48 3.1.1 Căn cứ định tính:..............................................................................................48 3.1.2 Căn cứ định lượng:...........................................................................................48 3.1.3 Phương hướng mục tiêu chung của công ty Vĩnh Hoàn về quản trị nhân sự trong thời gian tới:.....................................................................................................49 3.1.4 Phương hướng công tác quản trị trong những năm tới: ...................................51 viii 3.2 Tổng hợp những nguyên nhân và các hạn chế của công tác quản trị tại công ty Vĩnh Hoàn:................................................................................................................52 3.2.1 Nguyên nhân khách quan:................................................................................52 3.2.2 Nguyên nhân chủ quan:....................................................................................53 3.3 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự tại công ty: ...................53 3.3.1 Tăng cường, hoàn thiện công tác dự báo và lập kế hoạch nguồn nhân sự: .....53 3.3.1.1 Nguyên nhân: ................................................................................................53 3.3.1.2 Cách thực hiện: .............................................................................................53 3.3.1.3 Kết quả thực hiện: .........................................................................................54 3.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng:......................................................................54 3.3.2.1 Căn cứ của giải pháp:....................................................................................54 3.3.2.2 Cách thực hiện giải pháp:..............................................................................54 3.3.2.3 Kết quả dự kiến của giải pháp:......................................................................55 3.3.3 Hoàn thiện cơ cấu quản lý:...............................................................................56 3.3.3.1 Căn cứ của giải pháp:....................................................................................56 3.3.3.2 Cách thực hiện: .............................................................................................56 3.3.3.3 Kết quả dự kiến: ............................................................................................56 3.3.4 Các giải pháp về đào tạo và phát triển nhân sự:...............................................57 3.3.4.1 Căn cứ :.......................................................................................................57 3.3.4.1 Cách thực hiện: .............................................................................................57 3.3.4.3 Kết quả dự kiến: ............................................................................................58 3.3.5 Các giải pháp về chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng:..................58 3.3.5.1 Căn cứ: ..........................................................................................................58 3.3.5.2 Cách thực hiện: .............................................................................................58 3.3.5.3 Kết quả dự kiến: ............................................................................................59 3.3.6 Một số biện pháp khác: ....................................................................................60 KẾT LUẬN ..............................................................................................................61 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................62 ix DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT - BHXH: Bảo hiểm xã hội - BHYT: Bảo hiểm y tế - BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp - QTNS: Quản trị nhân sự - MST: Mã số thuế - DVT: Đơn vị tính x DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 1.1. Trong quá trình tuyển dụng bốn khả năng có thể xảy ra..........................12 cho mỗi ứng viên.......................................................................................................12 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm (2008-2010) .................31 Bảng 2.2: Khả năng sinh lời của công ty từ 2008-2010: ..........................................32 Bảng 2.3: Khả năng thanh toán của công ty .............................................................33 Bảng 2.5: Tình hình tuyển dụng nhân sự tại Vĩnh Hoàn năm 2009-2010................36 Bảng 2.6: Bảng lương khối lãnh đạo.........................................................................42 Bảng 2.7: Bảng lương khối nhân viên.......................................................................42 Bảng 2.8: Tình hình thu nhập bình quân của nhân viên trong công ty:....................45 Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh của Vĩnh Hoàn năm 2011-2015 ............................48 Bảng 3.2: Các nhiệm vụ mà công ty sẽ tập trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn 2011-2015 như sau:..........................................................................................51 xi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 1.1: Mô hình quản trị nguồn nhân sự................................................................6 1.1a: QTNNS các yếu tố môi trường ...............................................................6 1.1b: Các yếu tố thành phần chức năng ...........................................................6 Sơ đồ 1.2: Quá trình hoạch định nguồn nhân sự.........................................................8 Sơ đồ 1.3: Lợi ích của phân tích công việc................................................................9 Sơ đồ 1.4: Nội dung, quy trình của quá trình tuyển dụng.........................................11 Hình 1.1: Tháp nhu cầu maslow ...............................................................................15 Sơ đồ 1.5: Cơ cấu hệ thống trả công trong các doanh nghiệp ..................................18 Hình 2.1:Lo go công ty .............................................................................................25 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại công ty Vĩnh Hoàn ....................................................28 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu xuất khẩu trong những năm 2007-2010 ...................................33 Sơ đồ 2.2: Nội dung phân tích công việc..................................................................38 Sơ đồ 2.3: Chu chuyển thông tin nội bộ doanh nghiệp.............................................40 xii Luận văn tốt nghiệp SV: Huỳnh Thị Thanh Xuân LỜI MỞ ĐẦU - Lý do chọn đề tài: Vấn đề nhân sự và quản trị nguồn nhân sự có tầm quan trọng đặc biệt với một tổ chức nói chung và đối với các quản trị gia nói riêng. Không có một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu quản trị nguồn nhân sự. Quản trị nguồn nhân sự là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân sự để đạt được mục đích của tổ chức đó. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy được vai trò của yếu tố con người cho các mục tiêu phát triển? Điều đó đặt ra cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có công ty Vĩnh Hoàn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế như hiện nay. Từ nhận thức trên, thực hiện phương châm “phát triển, an toàn, hiệu quả” tiến tới xây dựng công ty Vĩnh Hoàn thành một công ty hiện đại, Vĩnh Hoàn thường xuyên coi trọng công tác quản trị nguồn nhân sự qua các thời kỳ và đạt được những thành công đáng kể trên nhiều mặt: Công tác tuyển dụng; quản lý, sử dụng cán bộ; đào đạo phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh từng thời kỳ. Tuy nhiên, So với yêu cầu xây dựng một công ty hiện đại và hội nhập, công tác quản trị nguồn nhân sự còn nhiều bất cập, tồn tại cần phải giải quyết. Với lý do trên, tôi chon luận văn có đề tài “Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn” làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm góp phần giải quyết vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn. - Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân sự của công ty Vĩnh Hoàn. Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân sự của công ty Vĩnh Hoàn những năm qua; đánh giá những kết quả, những tồn tại và tìm nguyên nhân của những tồn tại đó. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân sự của công ty trong giai đoạn gần đây. - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Trang 1 Luận văn tốt nghiệp SV: Huỳnh Thị Thanh Xuân Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quản trị nguồn nhân sự của công ty Vĩnh Hoàn. Tài liệu và số liệu sử dụng để nghiên cứu sử dụng chủ yếu trong giai đoạn từ 2008-2011. - Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng đồng bộ hệ thống các phương pháp nghiên cứu như:  Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử  phương pháp lô gíc  phân tích tổng hợp, so sánh…  Ngoài ra còn sử dụng các bảng, biểu và sơ đồ minh họa nhằm làm tăng thêm tính trực quan và thuyết phục trong quá trình nhận xét, đánh giá. - Kết cấu của đề tài: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục các công trình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận văn được chia thành 3 Chương như sau:  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN  Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN Trang 2 Luận văn tốt nghiệp SV: Huỳnh Thị Thanh Xuân Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1.1 Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: 1.1.1 Khái niệm: Quản trị nhân sự được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới con người gắn với công việc của họ trong bất cứ tổ chức nào. Quản trị nhân sự là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Vì quản trị nhân sự là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hóa tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác. Quản trị nguồn nhân sự là hệ thống các triết
Luận văn liên quan