Đồ án Chương trình kế toán tài sản cố định tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh

Ngày nay, với Tin học hoá ngày càng cao việc áp dụng tin học vào thực tiễn càng rộng rãi., nó đã giúp cho con người tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm được thời gian, cập nhật nhanh số liệu cần thiết, nhất là trong lĩnh vực quản lý. Các cơ quan nhà nước muốn có được một tổ chức chặt chẻ trong công tác quản lý đòi hỏi tính chính xác cao, rõ ràng, không những thế mà còn phải bảo đảm tính bảo mật trong hệ thống dữ liệu nên cần phải có sự trợ giúp của máy tính . Đối với việc Quản lý Công Tác Kế Toán thì sự hỗ trợ của máy tính là rất cần thiết, hiện nay hầu hết các Cơ Quan, Xí nghiệp đều đã đưa máy tính vào làm việc và nó đã tạo điều kiện cho người làm công tác quản lý ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả trong công việc cao hơn, tạo ra bước biến đổi mạnh của nền kinh tế đất nước. Trong một doanh nghiệp TSCĐ đóng một vai trò quan trọng, nó là phương tiện, công cụ phục vụ đắc lực nhất cho việc tổ chức quản lý cũng như tổ chức sản xuất kinh doanh. TSCĐ ở một doanh nghiệp tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra lợi nhuận. Trong quá trình hoạt động đó thì TSCĐ có thể tăng lên, giảm xuống hay bị hao mòn dần về mặt vật chất cũng như giá trị. Vì thế trong công tác hạch toán kế toán, TSCĐ phải được hạch toán một cách cụ thể, chính xác để theo dõi sự biến động của nó trong thời gian hoạt động. Đối với một doanh nghiệp thì công tác kế toán TSCĐ là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng, phản ánh một cách tổng hợp về nhiều mặt trong công tác quản lý của đơn vị. Vì thế TSCĐ trong một doanh nghiệp phải được theo dõi, phản ánh kịp thời để có kế hoạch đầu tư xây dựng, trang bị thêm và việc trích khấu hao trong từng kỳ hoạt động nhằm để tái sản xuất nâng cao hiệu quả trong kinh doanh. Cũng như nhiều Cơ Quan, Xí nghiệp khác Công Ty Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Thành Phố HCM đã ứng dụng và phát huy thế mạnh của khoa học máy tính vào công tác quản lý kế toán TSCĐ nhằm đem lại hiệu quả trong công việc, đem lại sự thành công cho công ty. Từ những công việc như theo dõi tình hình tăng giảm và hiện có của TSCĐ về số lượng, chủng loại, giá trị và tình trạng hiện tại còn phải theo dõi chi phí sửa chữa đối với từng TSCĐ hay việc đánh giá lại giá trị TSCĐ sau một thời gian hoạt động hoặc theo thời giá hiện tại. Việc tính khấu hao được thực hiện tự động để có thể phân bổ chính xác các khoản hao mòn TSCĐ vào chi phí sản xuất. Cuối cùng ta có được bảng tổng kết phản ánh tình hình tăng giảm TSCĐ, bảng cân đối TSCĐ mà máy tính giúp ta tạo ra. Do đòi hỏi từ thực tế nên tôi chọn đề tài” Chương Trình Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Công Ty Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố HCM” làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Trong thời gian thực tập tại công ty và qua quá trình nghiên cứu , nổ lực của bản thân cùng với những học hỏi từ công việc thực tế đã giúp cho tôi hiểu và nắm bắt được tầm quan trọng của công tác kế toán, song vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên không tránh được những thiếu sót, mong thầy cô và bạn bè đóng góp ý kiến và chỉ dẫn. Cuối cùng tôi xin chân thành cám ơn cô Trần Hồ Thuỷ Tiên, Ban Gám Đốc, các Cô chú, Anh chị trong công ty cùng các bạn đã giúp tôi hoàn thành đồ án này.

doc39 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1957 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Chương trình kế toán tài sản cố định tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHOA2.DOC
  • rarCHUONGTRINH.rar
  • docMODAU.DOC
Luận văn liên quan