Đồ án Cơ sở thiết kế máy ( tổng hợp )

Do công suất truyền tải không lớn lắm, không có yêu cầu đặc biệt gì về vật liệu, để thống nhất trong thiết kế ở đây chọn vật liệu hai cấp như nhau : cụ thể chọn thép 45 tôi cải thiện, phôi rèn. Đồng thời để tăng khả năng chạy mòn của răng, nên nhiệt luyện bánh răng lớn đạt độ rắn thấp hơn độ rắn bánh răng nhỏ từ 10 ?15 đơn vị HB H H ) 15 10 ( 2 1 ? ? ? Bánh nhỏ: thép 45 tôi cải thiện đạt độn rắn HB1= 245.) ( 580) ( 85011MPAMPAchb????Bánh lớn : HB2=23(450) ( 75022MPAMPAch???? 2.1.2. Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép, ứng suất uốn cho phép, với bộ truyền cấp nhanh và cấp chậm

pdf35 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Cơ sở thiết kế máy ( tổng hợp ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfA.pdf
  • pdfB.pdf
  • pdfC.pdf
  • pdfD.pdf
  • pdfE.pdf
  • pdfF.pdf
Luận văn liên quan