Đồ án Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Huyện tư nghĩa với dân số 180.980 người với 16 xã và 2 thị trấn(La Hà, Sông vệ). Mỗi ngày trên địa bàn Huyện phát sinh khoảng 110/tấn/ngày (trong đó 65tấn/ngày chất thải sinh hoạt) cần thu gom và trung chuyển đến điểm xử lý theo quy định. Để quản lý khối lượng chất thải lớn trên với mức tăng 10 – 15% năm, Huyện đã hình thành (có tổ chức và tự phát) hệ thống quản lý chất thải rắn với sự tham gia của một Công ty Môi Trường& Đô Thị Quảng Ngãi và nhiều tổ dân lập cùng với hàng trăm cơ sỡ tái chế tư nhân và 86 người (hoạt động trong hệ thống thu gom, vận chuyển). Tuy nhiên cho đến nay thời gian hình thành chưa lâu và mỗi năm tiêu tốn khoảng 25 tỉ đồng cho việc đầu tư thiết bị , xây dựng bãi chôn lấp và các cơ sỡ hạ tầng khác vì vậy công tác quản lý chất thải rắn vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề và vẫn phải giải quyết theo kiểu tình thế là: Khó khăn trong việc quản lý hệ thống thu gom rác dân lập Chưa thực hiện được việc thu phí quản lý chất thải rắn Chưa thực hiện được chương trình phân loại tại nguồn Chưa quy hoạch và thiếu nghiêm trọng hệ thống điểm hẹn, bô/trạm trung chuyển. O nhiễm môi trường nặng nề tại các bãi chôn lấp và khí bãi chôn lấp Hệ thống quản lý của cơ quan nhà nước còn yếu cả về nhân lực và trang thiết bị. Các công ty quản lý chất thải rắn còn thiếu đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý giỏi và công nhân lành nghề. Chi phí dành cho công tác quản lý chất thải rắn tăng nhanh. Vì vậy, để quản lý chất thải rắn ở Huyện là một vấn đề không dễ cùng với quy trình quản lý chất thải rắn vốn vận hành từ trước nay đã không còn thích hợp nữa, vẫn còn tiếp tục thực hiện do chưa kịp thay đổi. Trước yêu cầu đó, đề tài “ Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chât thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi” được thực hiện với mong muốn đề tài sẽ góp phần tìm ra giải pháp quản lý CTRSH thích hợp cho Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.

doc98 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2532 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docphan chinh.doc
  • docPHAN PHU LUC.doc
  • doctai lieu tham khao va hinh anh.doc
Luận văn liên quan