Đồ án Đánh giá hiệu quả nhà máy xử lý nước cấp sinh hoạt của xã Việt Hùng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình

Hiện nay, vấn đềnước sạch là vấn đềtoàn cầu. Trong đó, vần đềnước sạch và cung cấp nước sạch là vấn đềcấp bách mà Chính phủViệt Nam quan tâm và cần phải giải quyết trong những năm tới. Nhiều khu vực nông thôn, nhân dân vẫn phải sửdụng những nguồn nước ô nhiễm như: ao, sông, hồ, những nguồn nước này có chất lượng môi trường thấp. Việc sửdụng nguồn nước này cho sinh hoạt gây ảnh hưởng đến sức khoẻngười dân. Vấn đềnước sạch và vệsinh nông thôn đã được chính phủViệt Nam quan tâm và mong muốn cải thiện tốt hơn thông qua Chiến lược Quốc gia vềcấp nước và vệsinh nông thôn đến năm 2020. Việc xây dựng nhà máy xửlí nước ởxã Việt Hùng huyện VũThưtỉnh Thái Bình là nằm trong chiến lược quốc gia về Cấp nước và vệsinh nông thôn. Đã có nhiều dựán, nhà máy được xây dựng thí điểm tại khu vực nông thôn. Những dựán này bước đầu chỉmới đi vào sửdụng thí điểm, trước khi đi vào sửdụng thực tế. Cần phải có những bước đánh giá vềcác chỉtiêu như: các thông sốvật lí (nhiệt độ, pH, độmàu, độ đục, mùi vị, độcứng, tổng sốchất rắn hoà tan) các thông sốvềkim loại nặng, các thông sốsinh học (coliform, E. coli) so với tiêu chuẩn vệsinh nước sạch của BộY tế- 2005 và hiệu quảkinh tế- xã hội mà nhà máy đó mang lại cho khu vực. Xuất phát từnhững lý do đó mà tôi lựa chọn đềtài “Đánh giá hiệu quảnhà máy xửlý nước cấp sinh hoạt của xã Việt Hùng huyện VũThưtỉnh Thái Bình”. Nội dung đồán tốt nghiệp nhưsau: Chương I: Tổng quan tài liệu Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Chương III: Kết quảvà thảo luận Chương IV: Kết luận và kiến nghị

pdf46 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2242 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Đánh giá hiệu quả nhà máy xử lý nước cấp sinh hoạt của xã Việt Hùng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên