Đồ án Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 UMTS

Thông tin di động đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thông tin, dịch vụ và trong đời sống hàng ngày. 3G là một bước đột phá của ngành di động, bởi vì nó cung cấp băng thông rộng hơn cho người sử dụng. Điều đó có nghĩa sẽ có các dịch vụ mới và nhiều thuận tiện hơn trong dịch vụ thoại và sử dụng các ứng dụng dữ liệu như truyền thông hữu ích như điện thoại truyền hình, định vị và tìm kiếm thông tin, truy cập Internet, truyền tải dữ liệu dung lượng lớn, nghe nhạc và xem video chất lượng cao, Truyền thông di động ngày nay đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động là một trong những khâu quan trọng của hệ thống, hạn chế được ảnh hưởng của hiệu ứng gần xa đến chất lượng dịch vụ thoại, dung lượng của hệ thống và khả năng chống lại fading vốn là đặc trưng của môi trường di động. Điều khiển công suất cho các hệ thống vô tuyến tế bào đã được nghiên cứu tương đối chi tiết trong một số công trình. Đối với các hệ thống băng hẹp, các sơ đồ điều khiển công suất đã gợi mở cho nhiều nghiên cứu tiếp theo cho hệ thống băng rộng. Xuất phát từ tầm quan trọng đó em chọn đề tài “ Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 UMTS”. Đồ án gồm 4 chương có những nội dung chính sau: Chương 1: “Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS” sẽ giới thiệu tổng quan các vấn đề cơ bản về công nghệ WCDMA, cấu trúc mạng truy nhập vô tuyến UMTS, sơ lược về những dịch vụ và ứng dụng trong hệ thống này trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba. Chương 2: “Kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS” sẽ trình bày về ý nghĩa và phân loại các kỹ thuật điều khiển công suất. Từ đó đi sâu vào phân tích các kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS. Chương 3: “Các thuật toán điều khiển công suất” nhằm nghiên cứu các mô hình điều khiển công suất để tối ưu hoạt động của mạng.Qua đó đánh giá được ưu nhược điểm của từng phương pháp Chương 4: “Kết quả tính toán và mô phỏng” dựa trên quỹ đường truyền để tính toán các thông số của hai phương pháp điều khiển công suất. Mô phỏng đã đưa ra cái nhìn trực quan thông qua chương trình mô phỏng sử dụng ngôn ngữ Visual Basic.

doc110 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2793 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 UMTS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 UMTS 1 1.1. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG 1 1.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 IMT-2000 2 1.3. CÔNG NGHỆ WCDMA 3 1.4. HỆ THỐNG UMTS 5 1.4.1. Tổng Quan 5 1.4.2. Mối quan hệ và sự khác nhau giữa WCDMA và UMTS 7 1.4.3. Dịch Vụ Của Hệ Thống UMTS 8 1.4.3.1 Lớp hội thoại 10 1.4.3.2. Lớp luồng 11 1.4.3.3. Lớp tương tác 11 1.4.3.4. Lớp cơ bản 11 1.4.4 Cấu trúc cell 12 1.4.5. Cấu trúc của hệ thống UMTS 14 1.4.6. Mạng lõi CN (Core Network) 16 1.4.7. Truy nhập vô tuyến mặt đất UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Acess Network) 17 1.4.7.1. Bộ điều khiển mạng vô tuyến 18 1.4.7.2. Nút B (trạm gốc) 19 1.4.8. Thiết bị người sử dụng UE (User Equipment) 19 1.5. TỔNG KẾT VỀ CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN WCDMA TRONG HỆ THỐNG UMTS 20 1.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG II 24 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG UMTS 24 2.1 MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 24 2.2. PHÂN LOẠI ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 25 2.2.1. Điều khiển công suất cho đường xuống và đường lên 26 2.2.2. Điều khiển công suất phân tán và tập trung 27 2.2.3. Phân loại điều khiển công suất theo phương pháp đo 27 2.2.4. Điều khiển công suất vòng hở, điều khiển công suất vòng kín 28 2.3. MỘT SỐ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN 28 2.3.2. Hiệu ứng đa đường, bộ thu RAKE 29 2.3.4. Kỹ thuật phân tập 32 2.3.5. Sự trôi công suất đường xuống 34 2.3.6. Độ tin cậy của các lệnh điều khiển công suất đường lên 37 2.3.7. Cải thiện chất lượng báo hiệu điều khiển công suất 37 2.4. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 37 2.5 ĐKCS VÒNG HỞ (Open-loop power control) 41 2.5.1. Kỹ thuật điều khiển công suất vòng hở đường lên 41 2.5.2. Kỹ thuật điều khiển công suất vòng hở đường xuống 42 2.6. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT NHANH VÒNG KÍN 43 2.6.1. Các kỹ thuật điều khiển công suất vòng trong 44 2.6.1.1. Điều khiển công suất vòng trong đường lên 44 2.6.1.2. Điều khiển công suất vòng trong đường xuống 47 2.6.2. Điều khiển công suất vòng ngoài 49 2.6.2.1. Điều khiển công suất vòng ngoài đường lên 50 2.6.2.2. Điều khiển công suất vòng ngoài đường xuống 51 2.7. SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐKCS TRONG GSM, CDMA & UMTS 52 2.8. GIẢI PHÁP SMART ANTENA VỚI ĐKCS 53 2.8.1. Giới thiệu 53 2.8.2. Hoạt động của anten thông minh 54 2.8.2.1. Công nghệ cũ 54 2.8.2.2. Công nghệ anten thông minh 54 2.8.2.2.1. Anten thông minh 54 2.8.2.2.2. Hệ thống Smart Antena 55 2.8.3. Cơ sở kỹ thuật xử lý tín hiệu trong hệ thống Smart Antena kết hợp điều khiển công suất 57 2.8.4. Ứng dụng của anten thông minh trong mạng 3G 59 2.8.5. Những lợi ích chính khi triển khai anten thông minh 60 2.8.6. Tổng kết công nghệ Smart Antena 61 2.9. KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG III 63 CÁC THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 63 3.1. GIỚI THIỆU 63 3.2. THUẬT TOÁN ĐKCS VÒNG NGOÀI 63 3.3. PHƯƠNG PHÁP ĐKCS THEO BƯỚC ĐỘNG DSSPC (Dynamic Step-size Power Control) 64 3.3.1. Độ dự trữ SIR nhiều mức 64 3.3.2. Sự hoạt động của mạng 65 3.3.3. Sự hoạt động của trạm di động 67 3.4. ĐKCS PHÂN TÁN DPC (Distributed Power Control) 70 3.4.1. Khái quát 70 3.4.2. Mô hình hệ thống 71 3.4.3. Thuật toán điều khiển công suất phân tán 71 3.5. CÁC ĐẠI LƯỢNG DÙNG TRONG THUẬT TOÁN 73 3.6. MỘT SỐ LÝ THUYẾT SỬ DỤNG TRONG THUẬT TOÁN 76 3.6.1. Nhiễu đồng kênh ( Co- chanel Interference ) 76 3.6.2. Nhiễu đa truy cập MAI (Multiple Access Interference ) 77 3.6.3. Nhiễu kênh lân cận 78 3.6.4. Tải lưu lượng 80 3.6.5. Cấp độ phục vụ (Grade of Service) 81 3.6.6. Hiệu quả sử dụng kênh 82 3.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 CHƯƠNG IV 84 TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 84 4.1. QUỸ ĐƯỜNG TRUYỀN VÔ TUYẾN THAM KHẢO CHO HỆ THỐNG UMTS 84 4.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CỤ THỂ 86 4.3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG 88 4.4. ĐÁNH GIÁ MÔ PHỎNG 91 4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ đầy đủ Tiếng Việt  1 3G Third Generation Cellular Hệ thống thông tin di độngthế hệ thứ ba  2 3 GPP Third Generation Patnership Project Dự án hợp tác thế hệ 3  3 AC Admission Cotrol Điều khiển cho phép  4 AGC Authomatic Gain Control Mạch điều khiển độ tăng ích tự động tự động  5 AI Acquistion Indicator Chỉ thị bắt  6 AICH Acquistion Indication Channel Kênh chỉ thị bắt  7 A-P Access Preamble Tiền tố  8 ATM Asynchoronous Transfer Mode Kiểu truyền di bộ  9 AS Access Slot Khe truy nhập  10 BER Bit Error Rate Tỷ số bit lỗi  11 BCH Broadcast Channel Kênh quảng bá  12 BMC Broadcast/Multicast Control Điều khiển quảng bá / đa phương phương  13 BS Base Station Trạm gốc  14 BSC Base Station Controller Bộ điều khiển trạm gốc  15 BTS Base Transceiver Station Trạm thu phát gốc  16 CDMA Code Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo mã  17 CD-P Collision Detection Preamble Tiền tố phát hiện tranh chấp  18 CN Core Network Mạng lõi  19 CPCH Common Packet Channel Kênh gói chung đường lên  20 CPICH Common Pilot Channel Kênh hoa tiêu chung  21 DC Delicated Control Điều khiển riêng  22 DCH Delicated Channel Kênh riêng  23 DL Down Link Hướng xuống  24 DS-CDMA Direct Sequence Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã dãy trực tiếp  25 DSCH Downlink Shared Channel Kênh đường xuống dùng chung  26 DSSPC Dynamic step-size power control Điều khiển công suất theo bước động  27 DPCCH Delicated Physical Control Channel Kênh điều khiển vật lý  28 DPDCH Delicated Physical Data Channel Kênh số liệu vật lý riêng E  29 ETSI European Telecommunications Standard Institute Học viện viễn thông châu âu  30 EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution Công nghệ web trên di động nâng cấp từ GPRS  31 FACH Forward Access Channel Kênh truy nhập đường xuống  32 FBI Frame Error Rate Tỷ số khung lỗi  33 FER PIN Unlock Key Khoá mở PIN  34 FDD Fequency Division Duplex Ghép song công phân chia theo tần số  35 RSCP Receive Signal Code Power Công suất mã tín hiệu thu được  36 GC General Control Điều khiển chung  37 GGSN Gateway GPRS Support Node Node dịch vụ GPRS  38 GPRS General Packet Radio Service Dịch vụ chuyển mạch gói vô tuyến  39 GoS Grade of Service Cấp độ phục vụ  40 GSM Global System of Mobile Communication Hệ thống thông tin di động toàn cầu  41 HC Handover Control Điều khiển chuyển giao  42 HDLA History Data Logic Analyzer Bộ phân tích dữ liệu gốc  43 HLR Home Location Register Thanh ghi định vị thường trú  44 IMT-2000 International Mobile Telecommunication Tiêu chuẩn viễn thông di động toàn cầu 2000  45 ISDN Integated Service Digital Network Mạng số tích hợp đa dịch vụ  46 ITU International Telecomunication Union Liên minh viễn thông quốc tế  47 LC Load Control Điều khiển tải  48 MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập môi trường  49 ME Mobility Management Quản lý di động  50 MSC Mobile Services Switching Center Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động  51 Nt Notification Thông báo  52 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Đa phân chia theo tần số trực giao  53 OSS Operation Support System Hệ thống hỗ trợ hoạt động  54 PC Power Control Điều khiển công suất  55 PCH Paging Channel Kênh tìm gọi  56 PCPCH Physical Common Packet Channel Kênh gói chung vật lý  57 PDCP Packet Data Convergence Protocol Giao thức hội tụ số liệu gói  58 PDSCH Physical Downlink Shared Channel Kênh vật lý chung đường xuống  59 PICH Paging Indication Channel Kênh chỉ thị tìm gọi  60 PLMN Public Land Mobile Network Mạng di động mặt đất công cộng  61 PRACH Physical Random Access Channel Kênh truy nhập ngẫu nhiên vật lý  62 PSH Packet Scheduler Lập biểu gói  63 PSTN Public Switch Telephone Network Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng  64 P-CCPCH Primary Common Control Physical channel Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp  65 QI Quality Indicator Chỉ số chất lượng  66 QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ  67 RACH Random Access Channel Kênh truy nhập ngẫu nhiên  68 RAN Random Access Network Mạng truy nhập vô tuyến  69 RAT Radio Access Technology Kỹ thuật truy nhập vô tuyến  70 RLC Radio Link Control Điều khiển kết nối vô tuyến  71 RNC Radio Network Controler Bộ điều khiển mạng vô tuyến  72 RRC Radio Resource Control Điều khiển tài nguyên vô tuyến  73 RRM Radio Resouce Management Quản lí tài nguyên vô tuyến  74 RRU Radio Resouce Utilization Quản lí tài nguyên vô tuyến  75 S-CCPCH Secondary Common Control Physical Channel Kênh vật lý điều khiển chung thứ cấp  76 SCH Synchronization Channel Kênh đồng bộ  77 SGSN Serving GPRS Support Node Node hỗ trợ chuyển mạch gói  78 SIM Subscriber Indentity Module Mô đun nhận dạng thuê bao  79 SIR Signal to Interference Ratio Tỷ số tín hiệu trên nhiễu  80 SF Spreading Fator Hệ số trải phổ  81 SHO Soft Hand Over Chuyển giao mềm  82 SNR Signal Noise Ratio Tỷ số tín hiệu trên nhiễu  83 TCP Transit Control Power Điều khiển công suất phát  84 TDD Time Division Duplex Ghép song công phân chia theo thời gian  85 TFCI Transport Format Combination Indicator Chỉ thị kết hợp khuôn dạng truyền tải  86 TPC Transmit Power Command Lệnh công suất phát  87 UE User Equipment Thiết bị người sử dụng  88 UL Up link Đường lên  89 UMTS Universal Mobile Telecommunication System Hệ thống viễn thông di động toàn cầu  90 USIM UMTS Subscriber Indentity Module Module nhận dạng thuê bao UMTS  91 UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS  92 VHE Virtual Home Enviroment Môi trường gia đình ảo  93 VLR Vistor Location Register Thanh ghi định vị tạm trú  94 WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo mã băng rộng  DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G 16 Hình 1.2 Lịch trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP 16 Hình 1.3. Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu trong các phát hành của 3GPP 17 Hình 1.4 Các dịch vụ đa phương tiện trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba 19 Hinh 1.5 Các phổ tần dùng cho hệ thống UMTS 21 Hình 1.6 Cấu trúc cell UMTS 28 Hình 1.7 Cấu trúc của hệ thống UMTS 29 Hình 1.8 Kiến Trúc UTRAN 32 Hình 2.1 Công suất thu từ 2 thuê bao tại trạm gốc 40 Hình 2.2 Phân loại kỹ thuật điều khiển công suất 41 Hình 2.3 Truyền sóng đa đường 44 Bảng 2.1 Giá trị Eb/N0 yêu cầu trong trường hợp có và không có điều khiển công suất nhanh 45 Bảng 2.2 Công suất phát tương đối yêu cầu trong trường hợp có và không có điều khiển công suất nhanh 46 Hình 2.4 Công suất phát và thu trong 2 nhánh (công suất khoảng hở trung bình 0dB,- 10dB).Kênh phading Rayleigh tại 3km/h 46 Hình 2.5 Công suất phát và thu trên 3 nhánh (công suất khoảng hở như nhau). Kênh phading Rayleigh tại tốc độ 3km. 48 Hình 2.6 Công suất tăng trong kênh phading với điều khiển công suất nhanh 48 Hình 2.7 Trôi công suất đường xuống trong chuyển giao mềm 50 Hình 2.8 Kiểm tra độ tin cậy của điều khiển công suất đường lên tại UE trong chuyển giao mềm 51 Hình 2.9 Điều khiển công suất vòng kín bù trừ phading nhanh 54 Hình 2.10 Điều khiển công suất vòng ngoài 55 Hình 2.11 Nguyên lý điều khiển công suất vòng kín 58 Hình 2.12 Các thủ tục điều khiển công suất vòng trong và vòng ngoài 59 Hình 2.13 UL PC vòng trong khi chuyển giao mềm 61 Hình 2.14 Dịch công suất (PO) để cải thiện chất lượng báo hiệu đường xuống 62 Hình 2.15 Dải động điều khiển công suất đường xuống 63 Hình 2.16 DL PC vòng trong khi DHO (SHO) 64 Hình 2.17 Kiến trúc logic chức năng UL PC vòng ngoài 65 Hình 2.18 Hệ thống anten tuyến tính 70 Hình 2.19 Hệ thống chuyển mạch búp sóng 71 Hình 2.20 Hệ thống anten tương thích 72 Hình 2.21 Sơ đồ khối của anten thích nghi dưới dạng tổng quát 73 Hình 3.1 Eb/N0 mục tiêu trong kênh ITU Pedestrian A, bộ mã hoá/giải mã thoại AMR, BLER mục tiêu 1%, bậc 0,5dB, tốc độ 3km/h. 79 Hình 3.2 Độ dự trữ SIR đối với các loại dịch vụ khác nhau 80 Hình 3.3 Lưu đồ thuật toán điều khiển công suất theo bước động DSSPC 81 Hình 3.4 Mô hình chung của DSSPC đối với điều khiển công suất đường lên 84 Hình 3.6 Nhiễu hướng lên 91 Hình 3.7 Nhiễu hướng xuống 91 Hình 3.3 Các loại nhiễu trong hệ thống 95 Hình 3.8 Quá trình thiết lập cuộc gọi 96 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng biểu Tên bảng biểu Trang  1.1 Các lớp Q0S của hệ thống UMTS 12  1.2 Bảng tóm tắt các thông số chính của WCDMA 22  1.3 Các điểm khác nhau cơ bản giữa WCDMA và CDMA2000 23  2.1 Giá trị Eb/N0 yêu cầu trong trường hợp có và không có điều khiển công suất nhanh 30  2.2 Công suất phát yêu cầu trong trường hợp có và không có điều khiển công suất nhanh 31  2.3 Các mức tăng công suất được minh họa trên kênh ITU pedestrian A đa đường với phân tập anten 34  3.1 Bảng tra cứu ứng dụng của DSSPC 69  4.1 Quỹ đường truyền tham khảo cho dịch vụ thoại 12,2Kbps 84  4.2 Quỹ đường truyền tham khảo cho dịch vụ số liệu thời gian thực 144Kbps 84  4.3 Quỹ đường truyền tham khảo cho dịch vụ Phi thoại 384 Kbps 85  LỜI NÓI ĐẦU ----------@---------- Thông tin di động đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thông tin, dịch vụ và trong đời sống hàng ngày. 3G là một bước đột phá của ngành di động, bởi vì nó cung cấp băng thông rộng hơn cho người sử dụng. Điều đó có nghĩa sẽ có các dịch vụ mới và nhiều thuận tiện hơn trong dịch vụ thoại và sử dụng các ứng dụng dữ liệu như truyền thông hữu ích như điện thoại truyền hình, định vị và tìm kiếm thông tin, truy cập Internet, truyền tải dữ liệu dung lượng lớn, nghe nhạc và xem video chất lượng cao,… Truyền thông di động ngày nay đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động là một trong những khâu quan trọng của hệ thống, hạn chế được ảnh hưởng của hiệu ứng gần xa đến chất lượng dịch vụ thoại, dung lượng của hệ thống và khả năng chống lại fading vốn là đặc trưng của môi trường di động. Điều khiển công suất cho các hệ thống vô tuyến tế bào đã được nghiên cứu tương đối chi tiết trong một số công trình. Đối với các hệ thống băng hẹp, các sơ đồ điều khiển công suất đã gợi mở cho nhiều nghiên cứu tiếp theo cho hệ thống băng rộng. Xuất phát từ tầm quan trọng đó em chọn đề tài “ Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 UMTS”. Đồ án gồm 4 chương có những nội dung chính sau: Chương 1: “Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS” sẽ giới thiệu tổng quan các vấn đề cơ bản về công nghệ WCDMA, cấu trúc mạng truy nhập vô tuyến UMTS, sơ lược về những dịch vụ và ứng dụng trong hệ thống này trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba. Chương 2: “Kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS” sẽ trình bày về ý nghĩa và phân loại các kỹ thuật điều khiển công suất. Từ đó đi sâu vào phân tích các kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS. Chương 3: “Các thuật toán điều khiển công suất” nhằm nghiên cứu các mô hình điều khiển công suất để tối ưu hoạt động của mạng.Qua đó đánh giá được ưu nhược điểm của từng phương pháp Chương 4: “Kết quả tính toán và mô phỏng” dựa trên quỹ đường truyền để tính toán các thông số của hai phương pháp điều khiển công suất. Mô phỏng đã đưa ra cái nhìn trực quan thông qua chương trình mô phỏng sử dụng ngôn ngữ Visual Basic. Trong thời gian làm đề tài, em đã cố gắng rất nhiều song do kiến thức còn hạn chế, thời gian nghiên cứu đề tài có hạn nên đồ án còn nhiều sai sót . Em rất mong nhận được sự phê bình, các ý kiến đóng góp chân thành của các thầy cô và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đở tận tình của thầy Nguyễn Đỗ Dũng cùng các thầy cô trong khoa kỹ thuât-công nghệ để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Quy Nhơn, Ngày........tháng.........năm 2009 Sinh viên thực hiện Đặng Vũ Thái CHƯƠNG I HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 UMTS 1.1. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG Sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ số liệu IP đã đặt ra các yêu cầu mới đối với công nghệ thông tin di động. Thông tin di động thế hệ 2 mặc dù sử dụng công nghệ số nhưng là hệ thống băng hẹp và được xây dựng trên cơ chế chuyển mạch kênh nên không thể đáp ứng đuợc dịch vụ mới này. Trước bối cảnh đó hiệp hội viễn thông quốc tế đã đưa ra đề án tiêu chuẩn hoá để xây dựng hệ thống thông tin thế hệ thứ ba với tên gọi IMT-2000 thông qua dự án 3GPP (Thir Generation Partnership Project). Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba được ra đời từ dự án 3GPP được gọi là hệ thống thông tin di đông UMTS/WCDMA. Trong chương này sẽ trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba và bộ phận quan trọng của nó là UMTS. Hình 1.1 Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G Hình 1.2 Lịch trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP Hình 1.3. Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu trong các phát hành của 3GPP 1.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 IMT-2000 Liên minh viễn thông quốc tế ITU (International Telecommunications Union) cũng đã thành lập một nhóm nghiên cứu để nghiên cứu các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3, nhóm nghiên cứu TG8/1. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 của mình là Hệ Thống Thông Tin Di Động Mặt Đất Tương Lai (FPLMTS-Future Public Lan Mobile Telecommucation System). Sau này, nhóm nghiên cứu đổi tên hệ thống thông tin của mình thành Hệ Thống Thông Tin Di Động Toàn Cầu cho năm 2000( IMT-2000: Internation Mobile Telecommunication for the year 2000). Với các tiêu chí chung sau đây: - Sử dụng dải tần quy ước quốc tế là 2GHZ như sau : + Đường lên 1885-2025 MHZ + Đường xuống 2110 – 2200 MHZ - Là hệ thống thông tin toàn cầu cho các loại hình thông tin vô tuyến : + Tích hợp các mạng thông tin vô tuyến và hữu tuyến + Tương tác cho mọi dịch vụ viễn thông - Sử dụng các môi trường khai thác như : + Trong công sở + Ngoài đường + Trong xe + Vệ tinh - Đảm bảo cho cá dịch vụ đa phương tiện đồng thời cho tiếng, số liệu chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói . - Dễ dàng hỗ trợ các dịch vụ mới xuất hiện - Cung cấp hai mô hình truyền dữ liệu đồng bộ và không đồng bộ - Có khả năng chuyển vùng di động toàn cầu - Có khả năng sử dụng giao thức Internet - Hiệu quả sử dụng phổ tầng cao hơn các hệ thống đã có - Môi trường hoạt động của IMT-2000 được chia thành bốn vùng với tốc độ bit Rb được phục vụ như sau : + Vùng 1 : Trong nhà , ô pico, RbG 2Mbps + Vùng 2 : Thành phố, ô micro, RbG 384 Mbps + Vùng