Đồ án Hiển thị nhiệt độ cảm biến nhiệt LM35 trên matlab thông qua cổng RS232 giao tiếp với máy tính

1.Nội dung đề tài: Hiển thị nhiệt độ cảm biến nhiệt LM35 trên matlab thong qua cổng RS232 giao tiếp với máy tính. 2.Mục đích đề tài: Sử dụng cảm biến nhiệt độ theo dõi sự thay đổi nhiệt độ. Kết hợp với máy tính ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ nhằm phân tích đánh giá sự biến đổi nhiệt độ. Thông qua chương trình vi điều khiển nhằm đáp ứng sự thay đổi nhiệt độ tùy theo mục đích sử dụng mà tác động tăng hay giảm nhiệt độ. Mở rộng kiến thức về các loại vi điều khiển mới và ứng dụng vào trong thực tế. Sử dụng phần mềm matlab nhằm hiển thị gi trị nhiệt độ.

doc41 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3733 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Hiển thị nhiệt độ cảm biến nhiệt LM35 trên matlab thông qua cổng RS232 giao tiếp với máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên