Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép - Đào Nguyên Dương

Số liệu ban đầu: - Chiều dài cạnh ngắn ô bản: l1 = 2,3m. - Chiều dài cạnh dài ô bản: l2 = 5,7m. - Hoạt tải tiêu chuẩn: Ptc = 980 kg/m2; n = 1,2. - Chiều dầy của tường t = 330 (mm). - Cấu tạo mặt sàn gồm 3 lớp: + Vữa xi măng cát dầy 20 mm. + Bản bê tông cốt thép. + Trát bằng vữa tam hợp dày 10 mm.

doc28 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép - Đào Nguyên Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh.doc
  • dwgban in A0.dwg
  • dwgthong ke ban.DWG
  • dwgthong ke dam chinh.DWG
  • dwgthong ke dam phu.DWG
  • xlsBang tinh momen dam chinh.xls
  • xlsbang tinh momen dam phu.xls
  • xlsTinh kha nang chiu luc cua dam chinh.xls
  • xlsTinh kha nang chiu luc cua dam phu.xls
Luận văn liên quan