Đồ án Khuếch đại quang sợi và khả năng ứng dụng vào mạng viễn thông

Sự trao đổi thông tin xuất hiện trong xã hội loài ng-ời từ rất sớm, từ xa xưa con người đã biết sử dụng ánh sáng để báo hiệu cho nhau và đây có thể coi là hình thức thông tin sớm nhất. Qua thời gian dài của lịch sử phát triển nhân loại, các hình thức thông tin phong phú dần và ngày càng được phát triển thành những hệ thống thông tin hiện đại nhưngày nay. ởtrình độ phát triển cao về thông tin như hiện nay, các hệ thống thông tin quang nỗi lên là các hệ thống thông tin tiên tiến bậc nhất, nó đã được triển khai nhanh chóng trên mạng lưới viễn thông các nước trên thế giới với đủ mọi cấu hình linh hoạt, ở các cự ly và tốc độ truyền dẫn phong phú, đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông tốt nhất. ởViệt Nam, thông tin quang đã và đang được coi là moi trường truyền dẫn chủ đạo, vì thế chúng được thiết lập và lắp đặt ngày càng nhiều trên mạng lưới. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, một thế kỷ của công nghệ thông tin và chúng ta đang đứng trước xu hướng chung là hội nhập và toàn cầu hoá thì nhu cầu về thông tin liên lạc và các phương tiện giải trí ngày càng cao, kéo theo sự gia tăng của các loại hình dịch vụ với tính hoàn thiện và độ phức tạp ngày càng cao. Để đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của khách hàng đòi hỏi phải nâng cấp mạng viễn thông ngày càng hiện đại để có thể cung cấp đ-ợc các dịch vụ đó. Mạng thông tinquang hiện nay mặc dù là một mạng thông tin tiên tiến nhất nhưng nó còn có hạn chế về chất lượng truyền dẫn đó là băng thông còn hẹp và khoảng cách truyền dẫn ngắn.Vì thế chúng ta phải cải thiện hệ thống thông tin quang có nghĩa là cải thiện băng thông và khoảng cách truyền dẫn. Nếu chúng tasử dụng các kỹ thuật thông th-ờng để nâng cấp tuyến thì sẽ rất tốn kém chi phí cho các giải pháp đó và có thể làm phức tạp mạng và làm giảm độ an toàn mạng. Trong khi đó kỹ thuật khuếch đại quang và kỹ thuật ghép kênh quang theo bước sóng giải quyết được hai vấn đề này. Kỹ thuật ghép kênh quang theo bước sóng cho phép ghép nhiều bước sóng Đồ án tốt nghiệp Khuếch đại quang sợi và khả năng ứng dụng vào mạng viễn thông trên cùng một sợi quang, do đó có thể tăng dung l-ợng truyền dẫn mà không cần phải tăng thêm sợi quang, nh-ng WDM chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó kết hợp với khuếch đại quang. Kỹ thuật khuếch đại quang làm tăng công suất tín hiệu cho phép kéo dài khoảng cách truyền dẫn thông tin, nó giúp cho việc giảm bớt số trạm lặp trên tuyến.Kỹ thuật khuếch đại quang còn đ-ợc ứng dụng trong nhiều hệ thống trên mạng viễn thông. Do vậy, trong đề tài này em đã tìm hiểu về kỹ thuật khuếch đại quang và khả năng ứng dụng của nó trong mạng viễn thông nói chung và mạng viễn thông Việt Nam nói riêng. Trong đó em có tím hiểu về sự kết hợ của khuếch đại quang với kỹ thuật ghép kênk quang theo bước sóng WDM.

pdf114 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2344 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Khuếch đại quang sợi và khả năng ứng dụng vào mạng viễn thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên