Đồ án Kỹ thuật đa anten trong thông tin di động 3G+

Trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, sự ra đời của thông tin di động là một bước ngoặt lớn và thông tin di động đã nhanh chóng trở thành một ngành công nghiệp viễn thông phát triển, là lĩnh vực tiên phong, điều kiện kiên quyết cũng như cơ hội để mỗi quốc gia, mỗi dân tộc thu hẹp khoảng cách phát triển, tránh nguy cơ lạc hậu, tăng cường năng lực cạnh tranh. Cho đến nay, thông tin di động đã trải qua nhiều thế hệ. Thế hệ thứ nhất là thế hệ thông tin di động tương tự sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA). Thông tin di động thế hệ hai sử dụng kỹ thuật số với các công nghệ đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA) và theo mã (CDMA). Ngày nay, công nghệ thông tin di động 3G đã được đưa vào thương mại hóa, nhưng nhu cầu về chất lượng dịch vụ cũng như tốc độ dữ liệu vẫn ngày càng tăng. Do đó, sự phát triển sau 3G đang được các tổ chức đặc biệt là 3GPP nghiên cứu triển khai. Tiểu biểu cho công nghệ thông tin di động sau 3G là HSPA phát hành 7 (HSPA+) và LTE. Để đáp ứng nhu cầu về chất lượng dịch vụ và tốc độ dữ liệu, các công nghệ này đã được bổ sung thêm nhiều đặc tính mới và tiến bộ, một trong số đó là kỹ thuật đa anten MIMO. Những năm gần đây các hệ thống đa anten MIMO đã trở thành các chủ đề thu hút nhiều tổ chức nghiên cứu trên toàn cầu. Hệ thống MIMO rất có triển vọng trong các hệ thống thông tin di động thế hệ sau bởi lẽ nó không chỉ cho phép đạt được hiệu quả sử dụng phổ tần cao hơn nữa mà còn có tính khả thi về phần cứng cũng như phần mềm do sự tiến bộ của các công nghệ xử lý tín hiệu số DSP và biến đổi tương tự số tốc ADC độ cao. Với mục đích tìm hiểu sâu về kỹ thuật MIMO và ứng dụng thực tiễn của nó cũng như xu hướng phát triển của thông tin di động, em đã chọn đề tài “Kỹ thuật đa anten trong công nghệ thông tin di động 3G+” Nội dung tìm hiểu của đồ án gồm 3 chương sẽ lần lượt trình bày các vấn đề sau: Chương 1:Tổng quan về thông tin di động 3G+ Chương 1 của đồ án sẽ giới thiệu một cách khái quát về sự phát triển của hệ thống thông tin di động đồng thời trình bày những nét cơ bản nhất của hai công nghệ HSPA+ và LTE. Chương 2:Tổng quan về kỹ thuật đa anten Trong chương này, đồ án sẽ trình bày một số kỹ thuật đa anten cơ bản nhất cũng như các kỹ thuật đa anten được sử dụng trong hệ thống thông tin di động sau 3G. Chương 3:Kỹ thuật đa anten trong HSPA+ và LTE Chương 3 của đồ án trình bàykỹ thuật đa anten sử dụng trong HSPA+ và LTE và một số các vấn đề liên quan.

doc94 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Kỹ thuật đa anten trong thông tin di động 3G+, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  KHOA VIỄN THÔNG 1 -------***------- -------***-------  ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: D04VT1 Khoá: 2004 – 2008 Ngành học: Điện Tử - Viễn Thông Tên đề tài: KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ Nội dung đồ án: Nội dung của đồ án được chia thành ba phần chính như sau: Tổng quan về thông tin di động 3G+ Tổng quan về kỹ thuật đa anten Kỹ thuật đa anten trong HSPA+ và LTE Ngày giao đồ án:……/...../2008 Ngày nộp đồ án: ……/11/2008 Ngày …. tháng 11 năm 2008  Giáo viên hướng dẫn   TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Điểm: ........ (bằng chữ ………………..) Ngày..........tháng 11 năm 2007 Giáo viên hướng dẫn TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Điểm: ........ (bằng chữ ………………..) Ngày..........tháng 11 năm 2008 Giáo viên phản biện MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH VẼ iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi LỜI NÓI ĐẦU x CHƯƠNG 1 1 TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ 1 1.1. Mở đầu 1 1.2. Sự phát triển của thông tin di động 1 1.3. Tổng quan HSPA+ 4 1.3.1. Khả năng của HSPA+ 5 1.3.2. Đặc tính của HSPA+ 5 1.3.2.1. MIMO 6 1.3.1.2. Điều chế bậc cao HOM 6 1.3.1.3. Kết nối gói liên tục CPC 7 1.4. Tổng quan công nghệ LTE 9 1.4.1. Các mục tiêu yêu cầu của LTE 10 1.4.1.1. Các khả năng của LTE 10 1.4.1.2. Hiệu năng hệ thống 11 1.4.1.3. Các khía cạnh liên quan tới triển khai 13 1.4.1.4. Quản lí tài nguyên vô tuyến 15 1.4.1.5. Các vấn đề về mức độ phức tạp 15 1.5. Tổng kết 16 CHƯƠNG 2 17 TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐA ANTEN 17 2.1. Mở đầu 17 2.2. Cấu hình đa anten 17 2.3. Lợi ích của kỹ thuật đa anten 18 2.4. Mô hình MIMO tổng quát 18 2.5. Kênh SVD MIMO 20 2.5.1. Mô hình kênh SVD MIMO 20 2.5.2. Mô hình hệ thống SVD MIMO tối ưu 24 2.6. Đa anten thu 25 2.6.1. Mô hình kênh phân tập anten thu 25 2.6.2. Sơ đồ kết hợp chọn lọc SC 26 2.6.3. Sơ đồ kết hợp tỷ lệ cực đại MRC 27 2.6.4. Kết hợp loại bỏ nhiễu IRC 29 2.7. Đa anten phát 32 2.7.1. Phân tập phát 33 2.7.1.1. Sơ đồ Alamouti hai anten phát với một anten thu 33 2.7.1.2. Sơ đồ Alamouti hai anten phát và Nr anten thu 37 2.7.1.1. Phân tập trễ 40 2.7.1.2. Phân tập trễ vòng CDD 41 2.7.1.3. Phân tập bằng mã hóa không gian thời gian 42 2.7.1.4. Phân tập dựa trên mã hóa không gian-tần số 43 2.7.2. Tạo búp sóng phía phát 44 2.8. Ghép kênh không gian 47 2.8.1. Nguyên lý cơ bản 47 2.8.2. Ghép kênh dựa trên tiền mã hóa 51 2.8.3. Xử lý bộ thu phi tuyến 53 2.9. Tổng kết 54 CHƯƠNG 3 55 KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG HSPA+ VÀ LTE 55 3.1. Mở đầu 55 3.2. Kỹ thuật đa anten trong HSPA+ 55 3.1.1. Truyền dẫn HSDPA-MIMO 56 3.1.2. Điều khiển tốc độ cho HSDPA-MIMO 60 3.1.3. HARQ kết hợp mềm cho HSDPA-MIMO 61 3.1.4. Tín hiệu điều khiển cho HSDPA-MIMO 61 3.1.5. Hỗ trợ kênh điều khiển đường lên MIMO 64 3.1.6. Năng lực UE 69 3.3. Kỹ thuật đa anten trong LTE 71 3.3.1.Phân tập phát sử dụng mã hóa khối không gian- tần số hai anten SFBC 72 3.3.2. Phân tập trễ vòng CDD 73 3.3.2. Tạo búp sóng 73 3.3.3. Ghép kênh không gian 74 3.3.4. Tín hiệu hoa tiêu truyền dẫn đa anten đường xuống 76 3.4. Tổng kết 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1. Sự phát triển công nghệ thông tin di động 3 Hình 1.2. Các phát hành của 3GPP 4 Hình 1.3.Hoạt động giảm HS-SCCH 8 Hình 1.4. Chuyển đổi trạng thái trong LTE 11 Hình 1.5. Yêu cầu trễ mặt bằng U trong LTE 11 Hình 1.6. Băng tần hoạt độngcủa LTE 14 Hình 1.7. Trạng thái UE và các quá trình chuyển đổi 16 Hình 1.8. Các trạng thái UE trong UMTS 16 Hình 2.1.Mô hình kênh MIMO với Nt anten phát và Nr anten thu 19 Hình 2.2. Phân chia kênh phađinh phẳng MIMO thành các kênh phađinh phẳng song song tương đương dựa trên SVD 23 Hình 2.3. Mô hình SVD MIMO tối ưu 24 Hình 2.4. Sơ đồ kết hợp chọn lọc 26 Hình 2.5. Kết hợp anten thu tuyến tính 28 Hình 2.6. Kịch bản đường xuống với một nguồn nhiễu trội 30 Hình 2.7. Kịch bản phía thu với một nguồn nhiễu mạnh từ máy đầu cuối di động 31 a) Nhiễu trong ô. B) Nhiễu ngoài ô 31 Hình 2.8. Xử lý tuyến tính không gian/thời gian 2 chiều (2 anten thu) 32 Hình 2.9. Xử lý tuyến tính không gian/ tần số 2 chiều (2 anten thu) 32 Hình 2.10. Sơ đồ Alamouti hai anten phát và một anten thu 34 Hình 2.11.Sơ đồ Alamouti hai anten phát và hai anten thu 37 Hình 2.12. Phân tập trễ 2 anten 41 Hình 2.13. Phân tập trễ vòng 2 anten (CDD) 42 Hình 2.14. Phân tập phát không gian- thời gian WCDMA (STTD) 43 Hình 2.15. Phân tập phát không gian/tần số 2 anten 43 Hình 2.16. Tạo búp song cổ điển với độ tương cao anten cao: 44 a) Cấu hình anten. b) Cấu trúc búp sóng 44 Hình 2.17. Tạo búp sóng dựa trên tiền mã hóa trong trường hợp tương quan anten thấp 45 Hình 2.18.Tiền mã hóa trên mỗi sóng mang con của OFDM (2 anten phát) 47 Hình 2.19. Cấu hình anten 2x2 49 Hình 2.20. Thu tuyến tính/Giải ghép kênh các tính hiệu được ghép không gian 50 Hình 2.21. Ghép kênh không gian dựa trên tiền mã hóa 51 Hình 2.22. Trực giao hóa tín hiệu ghép không gian thông qua tiền mã hóa. 52 Hình 2.23. Truyền dẫn một từ mã (a) và đa từ mã (b) 53 Hình 2.24. Giải ghép kênh/giải mã tín hiệu ghép không gian dựa trên SIC 54 Hình 3.1. Xử lý kênh HS-DSCH trong trường hợp truyền dẫn MIMO 56 Hình 3.2. Sơ đồ D-TxAA 57 Hình 3.3. Mẫu điều chế kênh hoa tiêu chung với A=1+j 59 Hình 3.4. Thông tin kênh HS-DSCH khi hỗ trợ MIMO 61 Hình 3.5.Mã hóa kênh cho kênh HS-DPCCH 64 Hình 3.6.Ví dụ về báo cáo PCI/CQI loại A và B cho UE có cấu hình MIMO 68 Hình 3.7.Tổ hợp PCI/CQI 69 Hình 3.8.Quan hệ giữa HSPA và LTE 71 Hình 3.9. Sơ đồ tổng quát tạo tín hiệu băng gốc đường xuống 72 Hình 3.10.Mã hóa khối không gian-tần số SFBC trong cơ cấu đa anten LTE 73 Hình 3.11.Tạo búp sóng trong trong cơ cấu đa anten LTE 73 Hình 3.12.Ghép kênh không gian trong khung hoạt động đa anten LTE (NL=3, NA=4) 74 Hình 3.13. Tín hiệu hoa tiêu ghép kênh không gian đường xuống 76 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1.Các đặc tính chủ yếu của HSPA+ 5 Bảng 1.2. Tốc độ dữ liệu HSPA+ 6 Bảng 1.3. So sánh thông số tốc độ và hiệu suất sử dụng băng tần giữa LTE trên đường xuống và HSDPA 12 Bảng 1.4. So sánh thông số tốc độ và hiệu suất sử dụng băng tần giữa LTE trên đường lên và HSDPA 12 Bảng 1.5. Yêu cầu gián đoạn cho LTE 15 Bảng 2.1. Mã hóa và chuỗi ký hiệu phát cho sơ đồ phân tập phát hai anten 38 Bảng 2.2 .Định nghĩa các kênh giữa anten phát và anten thu 38 Bảng 2.3. Ký hiệu các tín hiệu thu tại hai anten thu 38 Bảng 3.1. Biên dịch thông tin sơ đồ điều chế và thông tin khối truyền tải từ HS-DSCH 63 Bảng 3.2. Kết hợp các quá trình HARQ cho truyền dẫn đa luồng (12 quá trình HARQ) 63 Bảng 3.3 .Biên dịch HARQ trong hoạt động MIMO 65 Bảng 3.4. Bảng CQI cho UE loại 15 trong trường hợp truyền hai luồng (bản tin loại A) 66 Bảng 3.5. Bảng CQI cho UE loại 16 trong trường hợp truyền hai luồng (bản tin loại A) 67 Bảng 3.6. Bảng ánh xạ trọng số tiền mã hóa sang giá trị PCI 69 Bảng 3.7 .UE phát hành 7 từ 15-18 hỗ trợ MIMO 71 Bảng 3.8. Bảng mã tiền mã hóa cho trường hợp hai anten phát 75 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 3GPP Third Generation Partnership Project Nhóm cộng tác 3GPP  A  ACK Acknowledgement Xác nhận  AMPS Advanced Mobile Phone System Hệ thống điện thoại di động tiên tiến  ARIB Association of Radio Industries and Businesses Hiệp hội các doanh nghiệp và công nghiệp vô tuyến  ARQ Automatic Repeat reQuest Yêu cầu phát lại tự động  ATIS Alliiance for Telecommunications Industry Solutions Liên minh cho các giải pháp công nghiệp viễn thông  AWGN Additive White Gaussian Noise Tạp âm Gauss trắng cộng  B  BPSK Binary Phase-Shift Keying Khóa dịch pha nhị phân  C  CCSA China Communications Standards Association Hiệp hội chuẩn truyền thông Trung Quốc  CDD Cyclic Delay Diversity Phân tập trễ vòng  CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã  CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administations Hội nghị Châu Âu về quản lý Bưu chính Viễn thông  CPC Continuous Packet Connectivity Kết nối gói liên túc  CPICH Common Pilot Channel Kênh hoa tiêu chung  CQI Channel Quality Indicator Chỉ thị chất lượng kênh  D  DPCCH Dedicated Physical Control Channel Kênh điều khiển vật lý riêng  DRX Discontinuous Reception Thu không liên tục  DTX Discontinuous Transmission Phát không liên tục  D-TxAA Dual Transmit -Diversity Adaptive Array  E  E-AGCH E-DCH Absolute Grant Channel Kênh cấp phát tuyệt đối E-DCH  E-DCH Enhanced Dedicated Channel Kênh riêng nâng cao  EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution and Enhanced Data rates for Global Channel Tốc độ số liệu tăng cường để phát triển GPRS  E-RGCH E-DCH Relative Grant Channel Kênh cấp phát tương đối E-DCH  F  FDD Frequency Division Duplex Ghép song công phân chia theo tần số  FDM Frequency Division Multiplex Ghép kênh phân chia theo tần số  FDMA Frequency Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo tần số  G  GERAN GSM EDGE RAN Mạng truy nhập vô tuyến GSM/ EDGE  GPRS General Packet Radio Services Dịch vụ vô tuyến gói chuntg  GSM Global System for Mobile communications Hệ thống thông tin di dộng toàn cầu  H  HARQ Hybrid ARQ ARQ lai ghép  HOM High Order Modulation Điều chế bậc cao  HSDPA High Speed Downlink Packet Access Truy nhập gói tốc độ cao đường xuống  HS-DPCCH High Speed Dedicated Physical Control Channel Kênh vật lý điều khiển riêng tốc độ cao  HSPA High Speed Packet Access Truy nhập gói tốc độ cao  HS-DSCH High Speed Downlink Shared Channel Kênh chia sẻ đường xuống tốc độ cao  HS-PDSCH High Speed Physical Downlink Shared Channel Kênh vật lý chia sẻ đường xuống tốc độ cao  HS-SCCH High Speed Shared Control Channel Kênh điều khiển chia sẻ tốc độ cao  HSUPA High Speed Uplink Packet Access Truy nhập gói tốc độ cao đường lên  I  IRC Interference Rejection Combining Kết hợp triệt nhiễu  IMS Internet Multimedia Subsystem Phân hệ đa phương tiện Internet  J  J-TACS Japanese Total Access Communication System Hệ thống truyền thông truy nhập hoàn toàn Nhật bản  L  LTE Long Term Evolution Phát triển dài hạn  M  MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập môi trường  MBMS Multimedia Broadcast/Multicast Service Dịch vụ quảng bá /đa phương  MIMO Multi Input Multi Output Đa đầu vào đa đầu ra  ML Maximum Likelihood Khả năng giống cực đại  MMSE Minimum Mean Square Error Sai lỗi trung bình bình phương cực tiểu  MRC Maximum Ratio Combining Kết hợp tỷ lệ lớn nhất  MU-MIMO Multi User MIMO MIMO đa người dùng  N  NACK Negative Acknowledgement Không xác nhận  O  OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao  P  PARC Per-Antenna Rate Control  PCI Precoding Control Indicator Chỉ thị điều khiển tiền mã hóa  P-CPICH Primary CPICH Kênh CPICH sơ cấp  PDC Personal Digital Cellular  R  RAN Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến  RLC Radio Link Control Điều khiển liên kết vô tuyến  S  SAE System Architecture Evolution Phát triển kiến trúc hệ thống  SC Selective Combining Kết hợp lựa chọn  S-CPICH Secondary CPICH Kênh CPICH thứ cấp  SDMA Spatial Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia không gian  SIC Successive Interference Combining Kết hợp nhiễu thành công  SMS Short Message Service Dịch vụ nhắn tin  SNR Signal to Noise Ratio Tỷ số tín hiệu trên tạp âm  STBC Space-Time Block Coding Mã hóa khối không gian thời gian  STTD Space-Time Transmit Diversity Phân tập phát không gian thời gian  SU-MIMO Single User MIMO MIMO đơn người dùng  SVD Sigular Value Decomposition Phân chia giá trị đơn  T  TACS Total Access Communication System Hệ thống truyền thông truy nhập hoàn toàn  TDD Time Division Duplex Ghéo song công phân chia theo thời gian  TDM Time Division Multiplex Ghép kênh phân chia theo thời gian  TDMA Time Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo thời gian  TTA Telecommunication Technology Association Liên hiệp công nghệ viễn thông  TTC Telecommunication Technology Committee Ủy ban công nghệ viễn thông  TTI Transmission Time Interval Khoảng thời gian truyền dẫn  U  UE User Eqipment Thiết bị người dùng  UMTS Universal Mobile Telecommunications System Hệ thống viễn thông di dộng toàn cầu  UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu  V  VoIP Voice over IP Thoại qua IP  W  WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng  WLAN Wireless Local Area Network Mạng cục bộ không dây  Z  ZF Zero Forcing Cưỡng bức không  LỜI NÓI ĐẦU Trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, sự ra đời của thông tin di động là một bước ngoặt lớn và thông tin di động đã nhanh chóng trở thành một ngành công nghiệp viễn thông phát triển, là lĩnh vực tiên phong, điều kiện kiên quyết cũng như cơ hội để mỗi quốc gia, mỗi dân tộc thu hẹp khoảng cách phát triển, tránh nguy cơ lạc hậu, tăng cường năng lực cạnh tranh. Cho đến nay, thông tin di động đã trải qua nhiều thế hệ. Thế hệ thứ nhất là thế hệ thông tin di động tương tự sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA). Thông tin di động thế hệ hai sử dụng kỹ thuật số với các công nghệ đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA) và theo mã (CDMA). Ngày nay, công nghệ thông tin di động 3G đã được đưa vào thương mại hóa, nhưng nhu cầu về chất lượng dịch vụ cũng như tốc độ dữ liệu vẫn ngày càng tăng. Do đó, sự phát triển sau 3G đang được các tổ chức đặc biệt là 3GPP nghiên cứu triển khai. Tiểu biểu cho công nghệ thông tin di động sau 3G là HSPA phát hành 7 (HSPA+) và LTE. Để đáp ứng nhu cầu về chất lượng dịch vụ và tốc độ dữ liệu, các công nghệ này đã được bổ sung thêm nhiều đặc tính mới và tiến bộ, một trong số đó là kỹ thuật đa anten MIMO. Những năm gần đây các hệ thống đa anten MIMO đã trở thành các chủ đề thu hút nhiều tổ chức nghiên cứu trên toàn cầu. Hệ thống MIMO rất có triển vọng trong các hệ thống thông tin di động thế hệ sau bởi lẽ nó không chỉ cho phép đạt được hiệu quả sử dụng phổ tần cao hơn nữa mà còn có tính khả thi về phần cứng cũng như phần mềm do sự tiến bộ của các công nghệ xử lý tín hiệu số DSP và biến đổi tương tự số tốc ADC độ cao. Với mục đích tìm hiểu sâu về kỹ thuật MIMO và ứng dụng thực tiễn của nó cũng như xu hướng phát triển của thông tin di động, em đã chọn đề tài “Kỹ thuật đa anten trong công nghệ thông tin di động 3G+” Nội dung tìm hiểu của đồ án gồm 3 chương sẽ lần lượt trình bày các vấn đề sau: Chương 1:Tổng quan về thông tin di động 3G+ Chương 1 của đồ án sẽ giới thiệu một cách khái quát về sự phát triển của hệ thống thông tin di động đồng thời trình bày những nét cơ bản nhất của hai công nghệ HSPA+ và LTE. Chương 2:Tổng quan về kỹ thuật đa anten Trong chương này, đồ án sẽ trình bày một số kỹ thuật đa anten cơ bản nhất cũng như các kỹ thuật đa anten được sử dụng trong hệ thống thông tin di động sau 3G. Chương 3:Kỹ thuật đa anten trong HSPA+ và LTE Chương 3 của đồ án trình bàykỹ thuật đa anten sử dụng trong HSPA+ và LTE và một số các vấn đề liên quan. Do nhiều mặt còn hạn chế đồng thời trong quá trình tìm hiểu cũng mang nhiều tính chủ quan trong nhìn nhận nên nội dung của đề tài không tránh khỏi những sai sót. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và bạn đọc để đồ án được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Tiến sỹ Nguyễn Phạm Anh Dũng và các thầy cô giáo trong bộ môn Vô tuyến đã tạo điều kiện tốt trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án. Tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã dành cho tôi sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm quý báu đó trong cuộc sống và trong công tác. Hà Nội, ngày… tháng… năm 2008 Sinh viên Bùi Thị Thùy Dương CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ 1.1. Mở đầu Bắt đầu từ những thử nghiệm đầu tiên với truyền dẫn vô tuyến của Guglielmo Marcono trong những năm 1980, con đường cho truyền thông vô tuyến di động đã thực sự trải dài. Để hiểu được hệ thống truyền thông di động 3G phức tạp ngày nay, điều quan trọng là phải hiểu được điểm xuất phát cũng như hiểu được hệ thống tế bào đã phát triển thế nào từ một công nghệ đắt đỏ dành cho một số cá nhân đặc biệt tới các hệ thống truyền thông di động toàn cầu với hơn một nửa dân số thế giới sử dụng như ngày nay. Sự phát triển các công nghệ di động đã có sự thay đổi, từ một vấn đề mang tính quốc gia hoặc khu vực trở thành một nhiệm vụ phức tạp do tổ chức phát triển các chuẩn quốc tế đảm nhiệm, như là 3GPP và liên quan tới hàng nghìn con người. Các công nghệ tế bào mà 3GPP nghiên cứu được triển khai rộng rãi trên toàn thế giới, với số lượng người sử dụng trên 2 tỷ trong năm 2006. Bước tiến mới nhất của 3GPP là nghiên cứu phát triển 3G lên LTE và SAE. Đi ngược lại thời gian, đồ án sẽ trình bày lịch sử phát triển của hệ thống tế bào khi mới bắt đầu hình thành, ngoài ra đồ án sẽ trình bày tổng quan về mạng truy nhập vô tuyến của 3G+, đó là HSPA+ và LTE. 1.2. Sự phát triển của thông tin di động Sự phát triển của công nghệ thông tin di động tính đến nay được tóm tắt như sau: Công nghệ thông tin di động 1G Các hệ thống 1G đảm bảo truyền dẫn tương tự dựa trên FDM với kết nối mạng lõi dựa trên TDM. Hệ thống truyền dẫn di động đầu tiên trên thế giới là hệ thống NMT tương tự (Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu), được giới thiệu ở các quốc gia Bắc Âu năm 1981 cùng thời điểm với AMPS tương tự (Hệ thống di động tiên tiến) được sử dụng ở Mỹ. Các công nghệ tế bào khác đã triển khai rộng rãi trên thế giới là TACS và J-TACS. Chúng có chung đặc điểm là thiết
Luận văn liên quan