Đồ án Lập chương trình tự động tính toán các thông số của mạch lọc thông thấp

Sơ đồ mô phỏng được thiết lập trên phần mềm Matlab . Sơ đồ mô phong được thực hiện dựa trên cấu trúc chuẩn trình bày ở phần trên . Để thựchiện mô phỏng thì em chọn dạng cấu trúc đơn giản, đó là cấu trúc trực tiếp chuẩn tắc . Để thực hiện được việc mô phỏng trên máy tính thì độ dài cửa sổ phải cụ thể cho trước , tần số cắt c ?củng cho trước . Từ hai thông số này nhập vào chương trình tính toán các thông số ở trên tìm được đáp ứng xung h(n) của mạch lọc , đây là thông số cần thiết cho mô phỏng mạch lọc số . Trong chương trình mô phỏng này lấy một ví dụ cụ thể . Độ dài cửa sổ N = 9. Tần số cắt c ?= 2 p Từ hai thông số đầu vào trên tình được các đáp ứng xung nhưsau : Đối với cửa sổ chữ nhật . +hd(0) = hd(8) =0.000000 +hd(1) = hd(7) =ư0.106103 +hd(2) = hd(6) = ư0.000000 +hd(3) = hd(5) = 0.318310 +hd(4) = 0.50000

pdf68 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Lập chương trình tự động tính toán các thông số của mạch lọc thông thấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên