Đồ án Mạng truy cập quang tự động ETHERNET – EPON

Mạng đường trục Bắc – Nam nước ta sử dụng mạng Ring cáp quang SDH 20 Gbps. Các mạng liên tỉnh sử dụng các hệ thống cáp quang SDH với dung lượng 622 Mbps và 2,5 Mbps. Vào cuối năm 2004, mạng NGN đã chính thức được đưa vào khai thác với khả năng cung cấp dịch vụ đa dạng, hội tụ cả thoại, video và dữ liệu, nhưng mạng truy nhập hầu như không có một sự phát triển nào đáng kể.Tuy nhiên mạng truy nhập lại chủ yếu sử dụng cáp đồng, do đó không khai thác hết tính năng của mạng NGN. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mạng truy nhập phát triển tương xứng với mạng đường trục đặc biệt là mạng NGN đồng thời đáp ứng ngày càng nhiều các dịch vụ mới đòi hỏi băng thông cao cho người dùng. Trong khi đó, với những ưu điểm vượt trội của mình, EPON (Ethernet Passive Optical Network) đã tạo ra một sự chuyển biến rõ rệt trong mạng truy nhập. Đây cũng là giải pháp mà đề tài này đề cập cho mạng truy nhập tại Việt Nam. Nội dung của đề tài này được chia làm sáu chương theo cơ cấu như sau:

doc83 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2602 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Mạng truy cập quang tự động ETHERNET – EPON, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CẢM ƠN (( Suốt trong thời gian học tập vừa qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của trường Đại học Bách Khoa, khoa Điện Tử Viễn Thông, nay em đã hoàn thành khoá học của mình. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy cô trong khoa Điện Tử Viễn Thông đã tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình học tập. Quý thầy cô ở các khoa có liên quan đã cung cấp cho em những kiến thức cần thiết cho một sinh viên. Trường Đại học Bách Khoa đã tạo điều kiện cho em học tập trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy NGUYỄN TẤN HƯNG đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Cảm ơn tất cả bạn bè đã giúp đỡ tôi và chia sẽ những khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án này. Sinh viên thực hiện VÕ DŨNG LỜI CAM ĐOAN (( Đồ án này đã được hoàn thành sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu các nguồn tài liệu đã học, sách báo chuyên ngành cũng như các thông tin trên mạng mà theo em là hoàn toàn tin cậy. Do thời gian thực hiện đồ án có hạn nên trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu còn gặp nhiều thiếu sót. Em xin cam đoan đồ án này không giống với bất kỳ công trình nghiên cứu hay đồ án nào trước đây mà em đã biết. Đà Nẵng, tháng 06 năm 2006. Người thực hiện VÕ DŨNG MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN A LỜI CAM ĐOAN B MỤC LỤC C BẢNG TỪ VIẾT TẮT F LỜI MỞ ĐẦU H CHƯƠNG1 1 HIỆN TRẠNG MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG TRUY NHẬP CỦA THẾ GIỚI 1 1.1 Giới thiệu chương 1 1.2 Hiện trạng mạng truyền thông của Việt Nam 1 1.2.1 Truyền dẫn Quốc Tế 1 1.2.2 Truyền dẫn Quốc Gia 1 1.2.3 Truyền dẫn nội tỉnh 2 1.3 Sự phát triển của lưu lượng 2 1.4 Xu hướng phát triển hiện nay 3 1.5 Mạng truy nhập thế hệ sau 4 1.6 So sánh giữa các giải pháp truy nhập và thị trường mạng quang thụ động toàn cầu 5 Bảng 1.1 Thị trường mạng quang thụ động toàn cầu 2003-2008 5 1.7 Kết luận chương 7 CHƯƠNG2 8 MẠNG TRUY NHẬP QUANG THỤ ĐỘNG – PON 8 2.1 Giới thiệu chương 8 2.2 Tổng quang về công nghệ PON 8 2.2.1 Bộ tách / ghép quang 9 2.2.2 Các đầu cuối mạng PON 11 2.2.3 Mô hình PON 11 2.2.4 WDM và TDM PON 13 2.3 Kết luận chương 15 CHƯƠNG3 16 CÔNG NGHỆ ETHERNET 16 3.1 Giới  thiệu  chương 16 3.2 Tổng quan về Ethernet 17 3.3 Các phần tử của mạng Ethernet 17 3.4 Kiến trúc mô hình mạng Ethernet 18 3.5 Quan hệ vật lý giữa IEEE802.3 và mô hình tham chiếu ISO 19 3.6 Lớp con MAC Ethernet 21 3.6.1 Dạng khung cơ bản của Ethernet 21 3.6.2 Sự truyền khung dữ liệu 22 3.6.2.1 Truyền đơn công phương thức truy nhập CSMA/CD 23 3.6.2.2 Truyền song công-một cách tiếp cận để hiệu quả mạng cao hơn 24 3.7 Lớp vật lý Ethernet 24 3.8 Quan hệ giữa lớp vật lý Ethernet và mô hình tham chiếu ISO 25 3.9 Kết luận chương 26 CHƯƠNG4 27 MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG ETHERNET – EPON 27 4.1 Giới thiệu chương 27 4.2 Lợi ích của mạng truy cập quang thụ động Ethernet _ PON 27 4.3 Mạng truy cập quang thụ động EPON 28 4.3.1 Nguyên lý hoạt động 28 4.3.2 Giao thức điều khiển đa điểm MPCP(Multi Point Control Protocol) 30 4.3.3 EPON với kiến trúc 802 34 4.3.3.1 Point to Point Emulation 35 4.3.3.2 Share Medium Emulation 36 4.4 Kết luận chương 37 CHƯƠNG5 39 KHẢO SÁT TRỄ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI BĂNG THÔNG TRONG EPON 39 5.1 Giới thiệu chương 39 5.2 Mô hình của EPON 39 5.3 Thuật toán Interleaved Polling 41 5.4 Kế hoạch phân bổ băng thông (cửa sổ truyền cực đại) 44 5.5 Các thành phần của trể gói 46 5.6 Cấp phát băng thông cố định 47 5.7 Cấp phát băng thông cân đối 48 5.8 Sự cấp phát băng thông theo quyền ưu tiên 49 5.9 SLA aware p-DBA 50 5.10 SLA aware Adaptive DBA 52 5.11 Kết luận chương 53 CHƯƠNG6 54 GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 54 6.1 Giới thiệu chương 54 6.2 Giao diện chính của chương trình mô phỏng 54 6.3 Giao diện thể hiện mô phỏng quá trình truyền dữ liệu từ OLT đến các ONU (hướng xuống) 55 6.4 Giao diện mô phỏng quá trình truyền dữ liệu từ các ONU đến OLT (hướng lên) 56 6.5 Cấp phát băng thông truyền tải theo tỷ lệ lượng bytes có trong hàng đợi cho từng ONU 56 6.6 Tỷ lệ cấp phát băng thông cho các ONU 58 6.7 Thuật toán phân bổ băng thông theo tỷ lệ bytes có trong hàng đợi dựa trên tính ưu tiên của dịch vụ 58 6.8 Thuật toán tính toán trễ trong mạng truy nhập quang – EPON 63 6.9 Kết luận chương 65 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI II TÀI LIỆU THAM KHẢO III PHỤ LỤC V BẢNG TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT  A-DBA Adaptive Dynamic Bandwidth Allocation Cấp phát băng thông thích ứng dữ liệu  ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ truyền dị bội  CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect Đa truy nhập cảm nhận sóng mang có phát hiện xung đột  DA Destination Address Địa chỉ đích  DCE Data Communication Equipment Thiết bị giao dịch dữ liệu  DTE Data Terminal Equipment Thiết bị dữ liệu đầu cuối  DSL Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số  EMS Element Management System Hệ thống quản lý  EPON Ethernet Passive Optical Network Mạng quang thụ động Ethernet  FCS Frame Check Sequence Kiểm tra khung tuần tự  FR Frame Relay Công nghệ Frame Relay  FSAN Full Service Access Network Mạng truy cập dịch vụ đầy đủ  FTTB Fiber To The Building Sợi quang đến tòa nhà  FTTC Fiber To The Curb Sợi quang đến cụm thuê bao  FTTH Fiber To The Home Sợi quang đến tận nhà thuê bao  IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers Hiệp hội các kỹ sư điện và điện tử thế giới  ID Indentify Destination Chỉ định địa chỉ đích  IP Internet Protocol Giao thức Internet  ISDN Integrated Services Digital Network Mạng tích hợp dịch vụ số  ITU International Telecommunication Union Liên hiệp viễn thông quốc tế  LAN Local Area Network Mạng cục bộ  LLC Logical Link Control Điều khiển kết nối logic  MAN Metropolitan Area Network Mạng khu vực thủ đô  MAC Media Access Control Lớp điều khiển truy nhập phương tiện  MDI Medium Depentdent Interface Giao diện phụ thuộc phương tiện  MII Medium Indepentdent Interface Giao diện độc lập phương tiện  MPCP MultiPoint Control Protocol Giao thức điều khiển đa điểm  MPtP MultiPoint to Point Mô hình điểm đa điểm  NGN Next Generation Network Mạng thế hệ sau  NIC Network Interface Card Card giao tiếp mạng  OLT Optical Line Terminal Kết cuối đường truyền quang  ONU Optical Network Unit Đơn vị mạng quang  PC Personal Computer Máy vi tính  PCS Physical Coding Sublayer Lớp con mã hóa vật lý  PDH Plesiochoronous Digital Hierarchy Phân cấp số cận đồng bộ  PMA Physical Medium Attachment Lớp con thuộc lớp vật lý  PON Passive Optical Network Mạng quang thụ động  POTS Plain Old Telephony System Hệ thống điện thoại kiểu cũ  PRE Preamble Mào đầu  PtP Point to Point Mô hình điểm-điểm  PtPE Point-to-Point Emulation  PtMP Point-to-Multi-Point Mô hình điểm đa điểm  QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ  SA Source Address Địa chỉ nguồn  SDH Synchoronous Digital Hierarchy Phân cấp số đồng bộ  SDM Space Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo không gian  SFD Start of Frame Delimiter Byte xác định sự bắt đầu khung  SLA-DBA Service Level Agreement Dynamic Bandwidth Allocation Cấp phát băng thông động theo mức dịch vụ cam kết  SBA Static Bandwidth Allocation cấp phát băng thông cố định  SP-DBA Strict Priority Dynamic Bandwidth Allocation Cấp phát băng thông động theo chế độ ưu tiên  SLA Service Level Agreement Cam kết mức độ dịch vụ  SME Shared Medium Emulation  SONET Synchoronous Optical Network Mạng quang đồng bộ  TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thời gian  WAN Wide Area Network Mạng truy nhập diện rộng  LỜI MỞ ĐẦU (( Mạng đường trục Bắc – Nam nước ta sử dụng mạng Ring cáp quang SDH 20 Gbps. Các mạng liên tỉnh sử dụng các hệ thống cáp quang SDH với dung lượng 622 Mbps và 2,5 Mbps. Vào cuối năm 2004, mạng NGN đã chính thức được đưa vào khai thác với khả năng cung cấp dịch vụ đa dạng, hội tụ cả thoại, video và dữ liệu, nhưng mạng truy nhập hầu như không có một sự phát triển nào đáng kể.Tuy nhiên mạng truy nhập lại chủ yếu sử dụng cáp đồng, do đó không khai thác hết tính năng của mạng NGN. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mạng truy nhập phát triển tương xứng với mạng đường trục đặc biệt là mạng NGN đồng thời đáp ứng ngày càng nhiều các dịch vụ mới đòi hỏi băng thông cao cho người dùng. Trong khi đó, với những ưu điểm vượt trội của mình, EPON (Ethernet Passive Optical Network) đã tạo ra một sự chuyển biến rõ rệt trong mạng truy nhập. Đây cũng là giải pháp mà đề tài này đề cập cho mạng truy nhập tại Việt Nam. Nội dung của đề tài này được chia làm sáu chương theo cơ cấu như sau: Chương 1 HIỆN TRẠNG MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG TRUY NHẬP CỦA THẾ GIỚI. Chương này cho ta biết một cách tổng quan về mạng truyền dẫn hiện tại của Việt Nam, phân tích xu hướng phát triển mạng truy nhập trên thế giới dựa trên nhu cầu về dịch vụ. Trên cơ sở đó, mục đích của chương này là nói lên tính tất yếu phải nâng cấp mạng truy nhập hiện nay và mạng truy nhập quang thụ động là giải pháp được lựa chọn. Chương 2 MẠNG TRUY NHẬP QUANG THỤ ĐỘNG – PON Chương này cho ta biết một cách tổng quang về mạng PON, đưa ra các mô hình cơ bản của mạng, phân tích các thành phần tồn tại chủ yếu trong mạng là OLT và ONU. Chương này cũng đưa ra hai kỹ thuật được sử dụng trong việc truyền tải của mạng PON đó là WDM và TDM. Từ đó đưa ra ưu nhược từng kỹ thuật để đi đến lý do chọn kỹ thuật TDM. Chương 3 CÔNG NGHỆ ETHERNET Trong chương này sẽ giới thiệu tổng quan về kỹ thuật Ethernet, quan hệ giữa mô hình Ethernet với mô hình 7 lớp OSI , kiến trúc khung của Ethernet, các phương thức phát dữ liệu của Ethernet cũng như các chuẩn của nó. Từ đó cho thấy được thế mạnh của công nghệ này trong mạng truy nhập quang thụ động. Chương 4 MẠNG TRUY NHẬP QUANG THỤ ĐỘNG EHTERNET – EPON Chương này nói lên những ích lợi của việc sử dụng mạng truy nhập EPON, phân tích nguyên lý hoạt động của nó, phân tích về chuẩn IEEE 802. Chương cũng phân tích hai mô hình Share Medium và song công. Từ đó cho thấy quá trình truyền dữ liệu trong mạng EPON. Chương 5 KHẢO SÁT TRỄ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI BĂNG THÔNG TRONG EPON Chương này đưa ra các phương pháp phân phối băng thông cơ bản được sử dụng trong mạng EPON và phân tích tính toán các thành phần trễ ảnh hưởng đến quá trình truyền tải của mạng. Chương 6 GIAO DIỆN MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN Chương này đưa ra giao diện mô phỏng và hình ảnh đồ thị cũng như ma trận của quá trình tính toán của chương trước, cũng như đưa ra các thuật toán sử dụng để tính toán. Thuật toán được viết dựa trên ngôn ngữ MathCad, giao diện mô phỏng viết trên ngôn ngữ Visual Basic. Đó là tổng quan về đề tài mà em sẽ trình bày sau đây. Tuy đã cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài này, song do sự hạn chế về kiến thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được sự phê bình, chỉ dẫn của thầy cô và bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy NGUYỄN TẤN HƯNG người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình làm đề tài này. Em cũng chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Sinh viên thực hiện VÕ DŨNG HIỆN TRẠNG MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG TRUY NHẬP CỦA THẾ GIỚI Giới thiệu chương Với những ưu điểm vượt trội của thông tin quang thì việc ứng dụng thông tin quang trong mạng truy cập là điều cần thiết và tất yếu của xu hướng hiện nay. Mục đích của việc này là nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng gia tăng của người dùng viễn thông trong nước và quốc tế với các loại hình dịch vụ ngày càng phong phú, đặc biệt giải quyết được vấn đề “nút cổ chai” giữa mạng truy nhập và mạng đường trục hiện nay. Bên cạnh đó, chiến lược phát triển viễn thông phụ thuộc rất nhiều vào hiện trạng mạng viễn thông và định hướng phát triển viễn thông ở mỗi nước. Ở Việt Nam thì đây cũng không phải là một ngoại lệ. Chương này sẽ trình bày về hiện trạng mạng truyền dẫn của Việt Nam, xu hướng phát triển viễn thông trên thế giới và tổng quan về mạng truy nhập quang thụ động. Hiện trạng mạng truyền thông của Việt Nam Mạng viễn thông Việt Nam hiện tại được chia thành ba thành phần chính: Cấp Quốc Tế, cấp Quốc Gia và cấp nội tỉnh (hình 1.1). Truyền dẫn Quốc Tế Các trạm cập bờ cáp biển TVH (ThaiLan-VietNam-HongKong_560Mb/s) và SMW3 (SouthEastAsia-MiddleEast-WestEurope_2,5Gb/s). Các trạm thuộc tuyến CSC(2,5Gb/s), tuyến cáp quang TP Hồ Chí Minh-PhnomPenh (155Mb/s). Ngoài ra còn có các trạm thông tin vệ tinh mặt đất. Truyền dẫn Quốc Gia Tuyến trục Bắc-Nam sử dụng mạng Ring cáp quang 2,5Gb/s (trên cáp quang quốc lộ 1A và cáp quang 500Kv) và tuyến vi ba PDH (Plesiochoronous Digital Hierachy) 140Mb/s (có cấu hình 2+1), ngoài ra còn có tuyến cáp quang dọc đường Trường Sơn. Cuối năm 2004, mạng NGN (Next Generation Network) đã được đưa vào khai thác dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, cho phép triển khai đa dạng và nhanh chóng các dịch vụ, đáp ứng sự hội tụ giữa thoại và số liệu, giữa sự cố định và di động với Internet băng rộng. Truyền dẫn nội tỉnh Các tuyến vi ba số PDH. Các tuyến cáp quang nội tỉnh. Mạng truy nhập thuê bao sử dụng cáp đồng. Sự phát triển của lưu lượng Lưu lượng dữ liệu ngày càng tăng với một tốc độ chưa từng thấy. Có thể chứng minh được tốc độ tăng lưu lượng dữ liệu trên 100% mỗi năm từ những năm 1990. Có một thời kỳ mà sự kết hợp giữa các nhà máy kỹ thuật và kinh tế đã làm cho tốc độ tăng lên rất cao ví dụ năm 1995, 1996 mỗi năm tăng 1000%. Xu hướng online và họ sẽ sẵn sàng online để trải qua nhiều thời gian và sử dụng những ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn. Việc nghiên cứu thị trường cho thấy, sau khi nâng cấp lên băng rộng người dùng đã online nhiều hơn 35% so với trước. Lưu lượng thoại cũng tăng nhưng tốc độ chậm hơn 8% mỗi năm. Theo như hầu hết các nhà phân tích thì lưu lượng dữ liệu đã vượt trội lưu lương thoại. Nhiều dịch vụ và ứng dụng sẽ trỡ thành hiện thực khi mà băng thông mỗi người dùng được tăng lên. Cả DSL( Digital Subscriber Line) và cáp modem đều không thể theo kịp nhu cầu. Cả hai công nghệ này đều là những kiến trúc truyền thông được xây dựng hàng đầu hiện nay nhưng không tối ưu hoá cho lưu lượng dữ liệu. Trong mạng cáp Modem, chỉ một vài kênh RF được chỉ định cho dữ liệu trong khi phần lớn băng thông dành cho video tương tự. Mạng cáp đồng DSL không thể phù hợp với tốc độ dữ liệu ở khoảng cách yêu cầu do méo và nhiễu xuyên tâm tín hiệu. Hầu hết các nhà hoạt động mạng đều nhận thức rõ rằng sự cần thiết của một giải pháp tập trung dữ liệu, các dịch vụ truyền thống như thoại, video sẽ hội tụ vào định dạng số với đầy đủ các dịch vụ sẽ ra đời. Xu hướng phát triển hiện nay Trong những năm gần đây, mạng đường trục ( mạng xương sống:backbone) đã có một sự phát triển vượt bậc, tuy nhiên mạng truy cập ít có sự thay đổi. Sự phát triển kinh khủng của lưu lượng Internet càng làm trầm trọng thêm sự chậm trễ của dung lượng mạng truy cập. Đó chính là vấn đề “nút cổ chai” giữa mạng truy nhập và mạng đường trục. Giải pháp băng rộng được triển khai phổ biến hiện nay là DSL và mạng cáp Modem. Mặc dầu nó đã có sự cải thiện đáng kể so với đường dây dial-up 56Kbps, tuy nhiên nó không thể cung cấp đủ băng thông cho các dịch vụ như video, tró chơi tương tác hay hội nghị truyền hình. Một công nghệ mới đã được đưa ra, có chi phí đầu tư không cao, đơn giản, có thể nâng cấp, có khả năng hội tụ các dịch vụ thoại dữ liệu và video đến người dùng trên một mạng đơn. Đó là EPON (Ethernet Passive Optical Network), là giải pháp truy nhập quang sử dụng mạng quang thụ động (PON: Passive Optical Network) kết hợp với giao thức Ethernet (EPON). Giải pháp này mang ưu diểm của cả hai công nghệ PON với băng rộng và Ethernet được thiết kế phù hợp tải mang lưu lượng IP (Internet Protocol). Đây là một công nghệ truy nhập được kỳ vọng trong những năm tới và cũng được xem như là một trong những công nghệ động lực để tiến đến mạng toàn quang. Mạng truy nhập thế hệ sau Sợi quang có khả năng phân phối băng thông cao, tích hợp dịch vụ thoại, dữ liệu và video với khoảng cách trên 20Km trong mạng truy nhập. Phương thức vật lý để triển khai sợi quang trong mạng truy nhập nội hạt là sử dụng mô hình điểm điểm (PtP: Point to Point), với sợi quang chạy từ CO (Central Office) đến mỗi đầu cuối thuê bao (hình 1.2a). Kiến trúc này đơn giản tuy nhiên chi phí khá cao. Chúng ta xét N thuê bao với khoảng cách trung bình so với CO là L Km thì mô hình PtP yêu cầu 2N bộ thu phát và NxL tổng chiều dài sợi quang. Để giảm chiều dài sợi quang, chúng ta có thể sử dụng các chuyển mạch từ xa, làm giảm chiều dài sợi quang chỉ còn L km (khoảng cách giữa chuyển mạch và người dùng không đáng kể) nhưng sẽ làm tăng số lượng bộ thu phát lên 2N+2 (hình 1.2b). Ngoài ra, kiến trúc mạng chuyển mạch cụm thuê bao (Curb-Switched) yêu cầu năng lượng điện cũng như năng lượng sao lưu tại Curb-switch. Hiện tại, một trong những chi phí cao nhất của các nhà cung cấp tổng đài nội hạt là cung cấp và bảo quản năng lượng điện trong vòng nội hạt. Cho nên, thật hợp lý khi thay các chuyển mạch cụm thuê bao bằng các bộ quang thụ động rẽ tiền (hình 1.2c). PON là một kỷ thuật được xem xét với nhiều ưu điểm như số lượng các bộ thu phát quang, thiết bị đầu cuối CO và sợi quang ít. PON là mạng quang điểm đa điểm( PtMP: Point to MultiPoint) với các phần tử không kích hoạt trong đường dẫn tín hiệu từ nguồn đến đích. Chỉ các phần tử được sử dụng bên trong mạng PON là các linh kiện quang thụ động như là sợi quang, bộ nối và bộ chia quang. Một mạng truy nhập dựa trên một sợi quang đơn chỉ yêu cầu N+1 bộ thu phát và L km sợi quang So sánh giữa các giải pháp truy nhập và thị trường mạng quang thụ động toàn cầu Bảng 1.1 Thị trường mạng quang thụ động toàn cầu 2003-2008 Triệu USD 2003 2004 2005 2006 2007 2008  Tổng (FTTB+FTTH) 221,4 363,4 547,7 754,7 979,9 1161,5  Công nghệ Tốc độ cực đại (Mbit/s) Khoảng cách cực đại (m) Đánh giá   Tốc độ Khoảng cách Chia sẽ môi trường Chi phí Công lao động Độ tin cậy  Cáp đồng      DSL 1.5 3200 Thấp T/bình Không T/bình T/bình T/bình  Đồng trục 10 3200 T/bình T/bình Có Cao T/bình T/bình  CAT-5(6) 100 300 Cao Gần Không T/bình T/bình T/bình  Sợi quang      Đa mode >10 10000 Cao T/bình Không T/bình Cao Cao  Đơn mode >10 100000 Cao Xa Không T/bình Cao Cao  PON 100 10000 Cao T/bình Có T/bình T/bình Cao  Vô tuyến      Satellite <1 N/A Thấp T/bình Có Cao Thấp T/bình  WiFi <11 100 T/bình Tb/Gần Có Cao Thấp Cao  802.11a 50 20 Cao Gần Có Cao Thấp T/bình  Blue Tooth 10 3 T/bình Gần Có Cao Thấp T/bình  Bảng 1.2 So sánh giữa các giải pháp truy nhập Từ hai bảng trên, triển vọng của EPON được minh chứng qua dự báo thị trường sản phẩm mạng PON và phẩm chất kỹ thuật so với các giải pháp truy nhập khác. Tốc độ phát triển trung bình 39,3% trong giai đoạn 2003-2008 cho thấy một tương lai đầy hứa hẹ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh do an.doc
 • rarflie bổ sung .dll.rar
 • docHuong dan.doc
 • rarma nguon matcad.rar
 • rarma nguon visual.rar
 • exephan mo phong de tai.exe
 • swfttt.swf
Luận văn liên quan