Đồ án Nền móng - Dương Khắc Cường

Theo “Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình nhà Giảng đường,Thư viện Đại học Vinh giai đoạn phục vụ thiết kế kỹ thuật”: Khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình của mặt đất +7,5m được khảo sát bằng phương pháp khoan, xuyên tĩnh. Từ trên xuống gồm các lớp đất chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng: Lớp 1: Đất lấp dày trung bình 1,0 m Lớp 2: Sét pha dày trung bình 8,9 m Lớp 3: Cát pha dày trung bình 10,2 m Lớp 4: Cát hạt nhỏ dày trung bình 6,9 m Lớp 5: Cát hạt trung chiều dày chưa kết thúc trong phạm vi hố khoan sâu 38m. Mực nước ngầm gặp ở độ sâu trung bình 2,0m so với mặt đất.

doc24 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nền móng - Dương Khắc Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctm.doc
  • dwgb.ve.dwg
Luận văn liên quan