Đồ án Nghiên cứu cải tạo hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy cao su Xuân lập-Công ty cao su Đồng Nai

Công nghiệp cao su đã du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 dưới bàn tay thuộc địa của thực dân Pháp. Trong suốt thời gian đô hộ, người Pháp đã không ngừng bóc lột và tận dụng nguồn lợi này để làm giàu cho chủ nghĩa thực dân. Nhưng khi chúng rút khỏi Việt Nam thì sự thịnh vượng của công nghiệp cao su đem lại vẫn chỉ là kỳ vọng. Với sự nỗ lực của công nhân cao su và sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, nền kinh tế cây cao su đã dần tìm được chỗ đứng và không ngừng phát triển. Ngày nay công nghiệp cao su được coi là công nghiệp vàng trắng. Tuy việc phát triển kinh tế cây cao su có từ rất sớm nhưng việc quan tâm tới vấn đề môi trường do sản xuất và sơ chế mủ cao su mới chỉ bắt đầu trong khoảng vài năm trở lại đây. Trước đây, nước thải sinh ra do hoạt động sơ chế cao su đều thải trực tiếp ra môi trường, điều này làm thất thoát một lượng lớn mủ cao su (5%) và làm ảnh hưởng lớn đến môi trường. Trước tình hình ô nhiễm môi trường do việc sản xuất cao su gây ra, công ty cao su Đồng Nai đã tiến hành xây dựng nhiều hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy và trong đó có nhà máy chế biến cao su Xuân Lập. Nhà máy xử lý nước thải Xuân Lập được xây dựng và đi vào hoạt động từ đầu năm 2005. Ban đầu hệ thống hoạt động tương đối tốt. Nhưng trong thời gian gần đây, hệ thống vận hành không ổn định, lưu lượng đầu vào tăng dẫn tới tình trạng tràn ở một số công trình đơn vị. Hơn nữa, một số thông số đầu ra không ổn định và vượt tiêu chuẩn xả thải. Kể từ khi đi vào hoạt động, hệ thống xử lý nước thải chưa từng được tu bổ, cải tạo để khắc phục khiếm khuyết Để khắc phục tình hình hiện nay, em tiến hành nghiên cứu hoạt động của hệ thống để tìm ra hướng cải tạo tốt nhất. Và đây là cơ sở hình thành đề tài tốt nghiệp: “ Nghin cứu cải tạo hệ thống XLNT Nhà máy cao su Xuân lập-công ty cao su Đồng Nai”.

doc78 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2619 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu cải tạo hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy cao su Xuân lập-Công ty cao su Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG CHINH -DO AN.doc
  • docDANH MUC - BANG.doc
  • docDANH MUC - chuviettat.doc
  • docDANH MUC - HINH ANH.doc
  • rarHINH VE - AUTOCAD.rar
  • docLOI CAM ON.doc
  • docMCLC~1.DOC
  • docNHIEM-VU.doc
  • docTAI LIEU THAM KHAO.DOC
Luận văn liên quan