Đồ án Nghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột mì Sơn Hải – Sơn Hà – Quảng Ngãi

Bảo vệ môi trường là công việc của toàn cầu chứ không phải của riêng một quốc gia nào. Việc bảo vệ môi trường là góp phần làm trong sạch môi trường sống xung quanh chúng ta, chống lại những tác hại xấu, xâm nhập vào môi trường sống của tất cả các động thực vật trên hành tinh. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp nói chung, công nghiệp thực phẩm ở nước ta đang trên đà phát triển và trong tương lai có nhu cầu lớn về tinh bột dùng làm nguyên liệu trong sản xuất, chế biến các sản phẩm bánh kẹo, mạch nha, đường, bột ngọt hay các thực phẩm dưới dạng tinh bột qua chế biến như bún, miến Vì lý do đó, công nghệ sản xuất tinh bột từ khoai mì thay vì chủ yếu là sản xuất thủ công hay bán thủ công như trước đây dần dần tiến đến sản xuất với quy mô công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội Việc sản xuất với quy mô công nghiệp rất có ý nghĩa đối với sự phát triển nền công nghiệp trong nước, nâng cao trình độ kỹ thuật trong công nghệ sản xuất, đồng thời tạo ra các sản phẩm có chất lượng và năng suất cao, đáp úng yêu cầu của xã hội phát triển. Tuy nhiên, cũng như các ngành công nghiệp khác, các chất thải từ công nghệ chế biến tinh bột khoai mì đã gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường, thậm chí có những tác hại nghiêm trọng nếu không có những biện pháp quản lý và xủ lý thích hợp. Nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất tinh bột mì là rất lớn cho nên sau sử dụng cũng sẽ thải ra môi trường một lượng nước thải tương đương. Nếu như không có biện pháp xử lý trước khi thải bỏ, nước thải mang theo một lượng lớn chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt và diện tích đất đai xung quanh nguồn xả do quá trình phân hủy chất hữu cơ trong tự nhiên. Hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng và rất khó cải tạo nếu chất thải chứa chất hữu cơ ngấm xuống tầng nước ngầm sẽ phá hủy chất lượng nguồn nước ảnh hưởng đến môi trường sống cảu cộng đồng dân cư trong khu vực. Nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong xu hướng phát triển bền vững (phát triển sản xuất đồng thời không gây ô nhiễm môi trường), việc nghiên cứu các biện pháp quản lý và xử lý thích hợp đối với chất thải từ công nghệ sản xuất tinh bột mì là điều cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu trên, em đã lựa chọn đề tài luân văn tốt nghiệp là: Nghiên cứu mô hình phục vụ thiết kế tính toán hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột mì Sơn Hà – Sơn Hải – Quảng Ngãi. Chất lượng nước thải sau khi xả đạt yêu cầu xả ra nguồn loại II.

doc107 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2655 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột mì Sơn Hải – Sơn Hà – Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI_DUNG_DATN.doc
  • rarBAN_VE_HOAN_THANH.rar
  • rarPHAN_CUOI_DATN.rar
  • rarPHAN_DAU_DATN.rar
Luận văn liên quan