Đồ án Nghiên cứu một số tính chất của xi măng nhiều cấu tử có khối lượng riêng lớn để chế tạo bê tông siêu nặng

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về xây dựng và nâng cao chất lượng xây dựng không ngừng tăng lên. Thực tế này đòi hỏi ngành sản xuất vật liệu xây dựng không những phải cung cấp đầy đủ các chủng loại vật liệu xây dựng thông dụng, mà còn cần phải cung cấp đủ các chủng loại vật liệu xây dựng mới, có tính năng đặc biệt, cho phép nâng cao chất lượng công trình, đồng thời hạ giá thành xây dựng. Trong đó, bê tông siêu nặng, một trong những chủng loại vật liệu xây dựng mới, được sử dụng trong các công trình yêu cầu khả năng chống mài mòn và xúi lở, các công trình yêu cầu khả năng chống phóng xạ.cũng xuất hiện nhu cầu sử dụng to lớn. Bê tông siêu nặng là loại bê tông có khối lượng thể tích lớn hơn 2500 kg/m3. Như các loại bê tông thông dụng khác, bê tông siêu nặng là loại vật liệu hỗn hợp được tạo thành từ các thành phần chính là: cốt liệu, chất kết dính và nước. Vì thế, khi muốn tăng khối lượng thể tích của bê tông, ta có thể tăng khối lượng thể tích của các thành phần cấu tạo nên nó hay tối ưu hoá cấu trúc của nó. Cụ thể, ta có thể tăng khối lượng thể tích của bê tông bằng cách: - Sử dụng cốt liệu có khối lượng riêng lớn. - Sử dụng chất kết dính có khối lượng riêng lớn. - Tăng độ đặc chắc của bê tông. Trong bê tông, cốt liệu là thành phần chính, nó chiếm tỷ trọng lớn nhất, nên sử dụng cốt liệu có khối lượng riêng lớn trong bê tông là hướng mang lại hiệu quả làm tăng khối lượng thể tích của bê tông cao nhất. Còn xi măng chiếm tỷ trọng ít hơn nên hướng sử dụng chất kết dính có khối lượng riêng lớn để chế tạo bê tông siêu nặng mang lại hiệu quả thấp hơn khi dùng với các loại cốt liệu thông thường. Nhưng khi kết hợp hướng sử dụng xi măng có khối lượng riêng lớn với hướng sử dụng cốt liệu có khối lượng riêng lớn để chế tạo bê tông siêu nặng thì hiệu quả tăng khối lượng thể tích cho bê tông cao hơn. Cho nên, để tận dụng hết khả năng tăng khối lượng thể tích của bê tông ta cần sử dụng kết hợp hai phương pháp trên. Vì vậy, nghiên cứu sản xuất chất kết dính có khối lượng riêng lớn trên cơ sở các loại vật liệu có sẵn ở nước ta để chế tạo bê tông siêu nặng là cần thiết. Nên, chúng em dưới sự hướng dẫn của GVC.T.S. Bùi Danh Đại và Th.S Văn Viết Thiên Ân đã mạnh dạn tham gia nghiên cứu theo hướng này, với đề tài: “Nghiên cứu một số tính chất của xi măng nhiều cấu tử, có khối lượng riêng lớn để chế tạo bê tông siêu nặng”. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài Xuất phát từ yêu cầu trên, chúng em xác định mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: “Nghiên cứu chế tạo xi măng nhiều cấu tử có khối lượng riêng lớn từ các loại vật liệu hiện có ở Việt Nam để chế tạo bê tông siêu nặng”. Do thời gian có hạn, nên đề tài nghiên cứu của chúng em được giới hạn như sau: - Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo sử dụng dưới dạng phụ gia trợ nghiền và phụ gia trơ từ các loại quặng có khối lượng riêng lớn đến các tính chất của xi măng. - Nghiên cứu xác định lượng phụ gia trơ, phụ gia siêu dẻo và thời gian nghiền hợp lý trong xi măng nhiều cấu tử. - Nghiên cứu sử dụng xi măng nhiều cấu tử có khối lượng riêng lớn để chế tạo bê tông siêu nặng . Để thực hiện được mục tiêu trên, đề tài cần thực hiện được các nhiệm vụ sau: - Phân tích và lựa chọn vật liệu sử dụng trong các thí nghiệm. - Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo và phụ gia trơ đến các tính chất của xi măng nhiều cấu tử có khối lượng riêng lớn. - Nghiên cứu thành phần hợp lý của xi măng nhiều cấu tử có khối lượng riêng lớn. - Thiết kế cấp phối và khảo sát một số tính chất của bê tông siêu nặng ứng dụng xi măng nhiều cấu tử có khối lượng riêng lớn.

doc90 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2559 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu một số tính chất của xi măng nhiều cấu tử có khối lượng riêng lớn để chế tạo bê tông siêu nặng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên