Đồ án Nghiên cứu xác định một số nguyên tố vi lượng trong gạo, thực phẩm khô, rau và nước thải dùng trong nông nghiệp

(Bản scan) Mục tiêu của đề tìa là nghiên cứ để đề ra một quy tình phân tích chính xác lượng vết các kim loại Cu, Pb, Cd trong gạo, thực phẩm khô như cháo ăn liền, nitrit( NO2 -) trong nước thải nông nghiệp, trong rau bắp cải, nitrat (NO3-) trong rau quả

pdf80 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1869 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu xác định một số nguyên tố vi lượng trong gạo, thực phẩm khô, rau và nước thải dùng trong nông nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên