Đồ án Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý nhiều bản sao thông tin (+ program)

Trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI mọi sự nổ lực của khoa học kỹ thuật nhằm giúp con người làm chủ cuộc sống và khám phá nhiều điều bí ẩn về thế giới xung quanh. Với sự phát triển như vũ bão của ngành Công nghệ thông tin đã thực sự đi vào cuộc sống con người mang lại những thay đổi có tính chất cấu trúc của toàn xã hội. Trong những năm gần đây, trên thế giới và nước ta lĩnh vực mạng máy tính và hệ thống thông tin phân tán là những lĩnh vực tiên tiến của ngành Công nghệ thông tin đã có những tiến triển to lớn không chỉ về vấn đề kỹ thuật - công nghệ mà cả trong lĩnh vực ứng dụng vào các ngành khác nhau nhằm thúc đẩy năng suất và hiệu quả của chính ngành đó. Do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông và sự bành trướng mạnh mẽ của mạng Internet, cùng với xu thế toàn cầu hoá trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại. Hệ thống thông tin phân tán không còn là thuật ngữ thuần tuý khoa học mà đang trở thành một đối tượng nghiên cứu và ứng dụng của nhiều người có nghề nghiệp và phạm vi hoạt động khác nhau. Trong hoàn cảnh đó được sự dẫn dắt và chỉ dạy của Thầy giáo-Tiến sĩ Lê Văn Sơn em chọn đề tài tốt nghiệp cho chuyên ngành tin học của mình, đề tài "Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý nhiều bản sao thông tin". Mục tiêu đề tài hướng đến là nghiên cứu cơ sở lý thuyết từ đó xây dựng phương án quản lý các đối tượng phân tán đồng thời xử lý các đối tượng phân tán. Với sự hỗ trợ của công nghệ chuẩn cho lập trình đối tượng phân tán CORBA (Common Object Request Broker Architecture) và ngôn ngữ lập trình Java nhằm mục đích xây dựng ứng dụng Quản lý tài khoản ngân hàng điện tử trên hệ thống thông tin phân tán. Chương trình giúp cho người sử dụng có thể truy nhập và xử lý thông tin về tài khoản của mình từ xa vẫn đảm bảo được thông tin chính xác, kịp thời hiệu quả để hệ thống vẫn được hoạt động liên tục. Hệ thống thông tin phân tán hay nói ngắn gọn là hệ phân tán (Distributed System) - một lĩnh vực tri thức của ngành Công nghệ thông tin vốn phát triển rất nhanh trong phạm vi đồ án tốt nghiệp không thể tìm hiểu được hết các khía cạnh mà chỉ dừng lại ở phạm vi các vấn đề cơ bản và cơ sở nhưng vẫn nêu lên được những vấn đề cần phải giải quyết. Đồ án tốt nghiệp gồm 3 chương và phụ lục, nội dung của các chương như sau: Chương 1 : Những vấn đề cơ sở của việc quản lý nhiều bản sao. Chương này mô tả các khái niệm tổng quan vể hệ phân tán, vai trò và tầm quan trọng của việc quản lý nhiều bản sao. Chỉ ra các vấn đề trong lĩnh vực phân tán : đồng bộ hoá, cung cấp thông tin, truy cập thông tin, . Chương 2 : Các phương tiện để quản lý nhiều bản sao. Trong chương này giới thiệu khái quát các thuật toán quản lý các bản sao thông tin và tóm tắt những điểm chủ yếu của các phương tiện ứng dụng cho việc lập trình phân tán như : Công nghệ CORBA, Ngôn ngữ lập trình Java, . Chương 3 : Thuật toán và chương trình quản lý nhiều bản sao tài khoản ngân hàng. Đặt tả thuật toán và đưa ra mô hình cho việc lập trình để quản lý các đối tượng phân tán. Xây dựng hệ thống gửi yêu cầu gọi là khách (Client), còn hệ thống tiếp nhận và giải quyết yêu cầu gọi là chủ (Server). Hệ thống hoạt động tuân thủ các ý tưởng của mô hình Client/Server. Qua đồ án tốt nghiệp này giúp chúng ta hiểu được một số vấn đề cơ bản của hệ phân tán và thấy được lợi ích thực tế trong việc giải quyết các bài toán yêu cầu thông tin từ xa với lưu lượng thông tin lớn một cách nhanh chóng và chính xác mà các hệ thống truyền thống như hệ rời rạc và tập trung khó có thể đáp ứng được. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, bản thân đã có nhiều cố gắng song kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên trong đồ án không tránh khỏi những khiếm khuyết. Mong sự thông cảm và góp ý của thầy cô và bạn bè để đề tài được tốt hơn. Xin thành thật cám ơn!

doc50 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1824 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý nhiều bản sao thông tin (+ program), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docINTNNOP.DOC
  • docBIATN.DOC
  • rarCHUONGTRINH.rar