Đồ án Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế

Nhìn lại15 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chúng ta không thể không tự hào về những thành tựu đã đạt được trong việc phát triển kinh tế- xã hội, đưa đất nước từ một nước nghèo, nhập siêu nay sản xuất không những đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, khi mà Việt Nam đã là thành viên của các tổ chức quốc tế như ASEAN, APEC, AFTA, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được mở rộng với những nhân tố mới, cơ hội sẽ nhiều hơn và các thách thức cũng lớn hơn, cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Tình hình này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có một cái nhìn xa hơn, năng động hơn về sự phát triển của mình. Mặc dù Việt Nam thu được nhiều thành tựu trong đổi mới nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất nhiêù hạn chế cần khắc phục như :qui mô của doanh nghiệp còn nhỏ, vốn ít, trình độ khoa học kỹ thuật kém phát triển, trình độ quản lý yếu kém khó ăn nhập với thị trường mở rộng.Do đó không ít doanh nghiệp vừa bước chân vào kinh doanh không đủ tiềm lực cạnh tranh nên đã bị phá sản nhanh chóng, nhiều công ty liên doanh chyển thành công ty 100% vốn nước ngoài. Đứng trước môi trường cạnh tranh gay gắt như vậy, các daonh nghiệp cần phải làm gì để tồn tại và chiến thắng ? Phòng thủ hay tấn công ? Các doanh nghiệp thành công không thể làm việc theo cảm hứng và thờ ơ trước nhu cầu của khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp không bao gì thoả mãn với phần thị trường chiếm lĩnh được mà luôn tìm cách vươn lên, mở rộng thị trường. Với mục đích như vậy, việc đưa ra một chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh là rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Bắt đầu từ ý tưởng này, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về chiến lược cạnh tranh, đề án của em mang tên : " Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệpViệt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế” Đề tài có kết cấu như sau : I-Thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế II - Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong tiến trình kinh tế hội nhập III - Cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp IV- Điều kiện thực hiện và một số kiến nghị

doc49 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan