Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khám bệnh và điều trị bệnh

Phòng khám bệnh đa khoa 73 Điện BiênPhủ -Hải Phòng là phòng khám chất lưọng cao ,phục vụ bệnh nhân từ 6h-21h (hàng ngày kể cả chủ nhật và ngày nghỉ) . Ở đây các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao , thái độ thân thiện , tất cả với mục đích phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Khi bệnh nhân đi khám bệnh , trước hết bệnh nhân phải mua phiếu khám bệnh và nhân viên tại bàn bán phiếu ghi thông tin cá nhân của bệnh nhân lưu lại vào trong hồ sơ bệnh nhân .Khi đó bệnh nhân nhận được số thứ tự khám và vào khám ở phòng khám của bác sĩ đa khoa . Bác sĩ đa khoa sau khi nghe thông tin triệu chứng của bệnh nhân sẽ quyết định cho bệnh nhân khám tại các phòng khám chuyên khoa hoặc làm các xét nghiệm khác không. Bệnh nhân đi khám tại các phòng khám chuyên khoa , lấy kêt quả . Cầm các kết quả khám chuyên khoa ( hoặc xét nghiệm )đó quay trở lại phòng khám đa khoa , bác sĩ đa khoa dựa vào kết quả nhận được để chuẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Bênh nhân có thể mua thuốc tại phòng khám hoặc mua ở bên ngoài.Khi mua thuốc bệnh nhân phải đưa đơn thuốc cho dược sĩ, dược sĩ sẽ kiểm tra đơn thuốc xem có loại thuốc đó không . Nếu có sẽ bán thuốc theo báo giá và đưa hoá đơn cho bệnh nhân.

doc18 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3277 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khám bệnh và điều trị bệnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH VÀ ĐIÊU TRỊ BỆNH I.Mô tả bài toán nghiệp vụ Phòng khám bệnh đa khoa 73 Điện BiênPhủ -Hải Phòng là phòng khám chất lưọng cao ,phục vụ bệnh nhân từ 6h-21h (hàng ngày kể cả chủ nhật và ngày nghỉ) . Ở đây các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao , thái độ thân thiện , tất cả với mục đích phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Khi bệnh nhân đi khám bệnh , trước hết bệnh nhân phải mua phiếu khám bệnh và nhân viên tại bàn bán phiếu ghi thông tin cá nhân của bệnh nhân lưu lại vào trong hồ sơ bệnh nhân .Khi đó bệnh nhân nhận được số thứ tự khám và vào khám ở phòng khám của bác sĩ đa khoa . Bác sĩ đa khoa sau khi nghe thông tin triệu chứng của bệnh nhân sẽ quyết định cho bệnh nhân khám tại các phòng khám chuyên khoa hoặc làm các xét nghiệm khác không. Bệnh nhân đi khám tại các phòng khám chuyên khoa , lấy kêt quả . Cầm các kết quả khám chuyên khoa ( hoặc xét nghiệm )đó quay trở lại phòng khám đa khoa , bác sĩ đa khoa dựa vào kết quả nhận được để chuẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Bênh nhân có thể mua thuốc tại phòng khám hoặc mua ở bên ngoài.Khi mua thuốc bệnh nhân phải đưa đơn thuốc cho dược sĩ, dược sĩ sẽ kiểm tra đơn thuốc xem có loại thuốc đó không . Nếu có sẽ bán thuốc theo báo giá và đưa hoá đơn cho bệnh nhân. II.Các hồ sơ dữ liệu 1.Phiếu khám bệnh PHIẾU KHÁM BỆNH Họ và tên bệnh nhân:…………………………………………Tuổi……… Địa chỉ:……………………………………………… Điện thoại:………. Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………… Lý do đến khám:…………………………………………………………. Số thứ tự khám:…….. Bác sĩ điều trị :…………………………………………. Danh sách các phòng khám chuyên khoa (hoặc làm xét nghiệm) ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. PHIẾU KHÁM CHUYÊN KHOA (Ví dụ :PHIẾU YÊU CẦU CHỤP X-QUANG) Họ và tên bệnh nhân:…………………………………………Tuổi……… Địa chỉ:……………………………………………… Điện thoại:………. Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………… Lý do cần chụp; …………………………………………………………. Vùng chụp Bác sĩ điều trị :…………………………………………. Bác sĩ điều trị Bác sĩ chụp X-Quang YÊU CẦU : KẾT QUẢ : 2.Phiếu khám chuyên khoa 3.Phiếu kết quả khám chuyên khoa Tuỳ từng loại xét nghiệm , hoặc các loại chiếc chụp mà sẽ có các mẫu kết quảkhám chuyên khoa : phim chụp , giấy điện tâm đố …………… 4. Đơn thuốc BỆNH –ĐƠN THUỐC Họ tên :………………………………………………………Tuổi……. Địa chỉ bệnh nhân:…………………………………. Điện thoại……….. Nghề nghiệp hiện nay :……………………………. KẾT LUẬN : ĐƠN THUỐC: Ngày ..tháng… năm Bác sĩ điều trị 5. Đơn giá thuốc ĐƠN GIÁ THUỐC Mã thuốc Tên thuốc Tiền / Đơn vị tính 6.Hoá đơn thanh toán HOÁ ĐƠN THANH TOÁN Số:….. Họ và tên người mua: Địa chỉ:………… STT Tên thuốc Đơn vị tính Số lượng Giá đơn vị Thành tiền Cộng Cộng thành tiền (bằng chữ ):……………………. Ngày… tháng ...năm Người mua hàng ĐÃ THU TIỀN Người viết hoá đơn 7.Sổ thuốc SỔ THUỐC STT Mã thuốc Tên thuốc Nhà sản xuất Đơn vị tính Số lượng 8.Sổ bán thuốc SỔ BÁN THUỐC Ngày bán Mã thuốc Tên thuốc Nhà sản xuất Đơn vị tính Số lượng III.Bảng phân tích xác định chức năng ,tác nhân ,hồ sơ Động từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xét Mua phiếu khám bệnh Ghi thông tin cá nhân Chuẩn đoán bệnh Kê đơn thuốc Mua thuốc Kiểm tra đơn thuốc Bán thuốc Phòng khám Bệnh nhân Hồ sơ bệnh nhân Phiếu khám bệnh Nhân viên bán phiếu Bác sĩ đa khoa Bác sĩ chuyên khoa Phiếu khám chuyên khoa Phiếu kết quả khám bệnh Đơn thuốc Dược sĩ Đơn giá = Tác nhân Hồ sơ dữ liệu Hồ sơ dữ liệu Tác nhân Tác nhân Tác nhân Hồ sơ dữ liệu Hồ sơ dữ liệu Hồ sơ dữ liệu Tác nhân Hồ sơ dữ liệu 0 HỆ THỐNG KHÁM BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH BỆNH NHÂN Yêu cầu khám bệnh Phiếu khám bệnh Khám bệnh Yêu cầu mua thuốc Hoá đơn Trả tiền IV. Biểu đ ồ ngữ cảnh Bệnh - Đơn thuốc Phản hồi V.Biểu đồ phân rã chức năng KHÁM BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH 1.KHÁM BỆNH 2.ĐIỀU TRỊ BỆNH 1.1 Lập phiếu khám bệnh 1.2 Khám bệnh 1.2.1 Yêu cầu khám chuyên khoa 1.2.2 Lập phiếu khám chuyên khoa 1.2.3 Khám chuyên khoa 1.3 Chuẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc 2.1 Kiểm tra đơn thuốc 2.2 Bán thuốc 1.2.4 Lấy kết quả khám chuyên khoa 2.3 Lập hoá đơn thanh toán Hình: Biểu đồ phân rã chức năng hoạt động khám bệnh và điều trị bệnh VI.Mô tả chi tiết các chức năng lá 1.1 Lập phiếu khám bệnh Trước khi bệnh nhân khám bệnh ,bệnh nhân sẽ mua phiếu khám bệnh ,nhân viên bán phiếu ghi các thông tin cá nhân của bệnh nhân vào trong phiếu và số thứ tự khám bệnh. Thông tin gốm có :Họ và tên, tuổi ,địa chỉ , nghề nghiệp, …. 1.2.Khám bệnh: Bệnh nhân sẽ chờ khám bệnh theo số thứ tự ghi trên phiếu khám bệnh ,khi đó bệnh nhân sẽ được khám theo các bước sau. 1.2.1Yêu cầu khám chuyên khoa Bệnh nhân khi vào khám sẽ đưa ra cho bác sĩ đa khoa những triệu chứng của mình.Khi đó bác sĩ cũng đã có những chuẩn đoán ban đầu và yêu cầu bệnh nhân khám chuyên khoa để xác định rõ bệnh. 1.2.2 Lập phiếu khám chuyên khoa Bệnh nhân đến phòng khám chuyên khoa để mua phiếu khám chuyên khoa .Thông tin cần lưu vào trong phiếu khám gồm có :……………… 1.2.3 Khám chuyên khoa Bác sĩ chuyên khoa sẽ tiến hành khám (hoặc chiếu chụp) cho bệnh nhân theo yêu cầu của bác sĩ đa khoa . 1.2.4.Lấy kết quả khám chuyên khoa Sau khi khám xong ,bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra kết quả khám (hoặc chiếu chụp ) cho bênh nhân .Kết quả này được ghi vào trong phiếu khám chuyên khoa. 1.3 Chuẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc Bệnh nhân sau khi đã đi khám ( hoặc chiếu chụp ) mang các kết quả khám chuyên khoa quay lại phòng bác sĩ đa khoa .Bác sĩ đa khoa sẽ tổng hợp nhừng chuẩn đoán ban đầu cùng với các kết quả đó lại đưa ra kết luận bệnh cho bệnh nhân.Bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh nhân để điều trị 2.1 .Kiểm tra đơn thuốc Khi bệnh nhân yêu cầu mua thuốc, dược sĩ nhận đơn thuốc của bệnh nhân v à kiểm tra loại thuốc (ghi trên đơn thuốc) có còn hay không .Nếu hết thì thông báo cho bệnh nhân biết .Ngược lại thì tiến hành bán thuốc cho bệnh nhân 2.2.Bán thuốc Sau khi kiểm tra còn thuốc thì giao thuốc cho bệnh nhân 2.3Lập hoá đơn thanh toán Dược sĩ sẽ đối chiếu loại thuốc bệnh nhân cần mua với đơn giá thuốc để lập hoá đơn thanh toán. VII.Danh sách hồ sơ dữ liệu có liên quan STT Ký hiệu Tên hố sơ dữ liệu Ghi ch ú 1 d1 Phiếu khám bệnh 2 d2 Phiếu khám chuyên khoa 3 d3 Kết quả khám chuyên khoa 4 d4 Bệnh-Đơn thuốc 5 d5 Đơn giá thuốc 6 d6 Hoá đơn thanh toán 7 d7 Sổ thuốc 8 d8 Sổ bán thuốc VIIIMa trận thực thể chức năng Các thực thể d1 Phiếu khám bệnh d2 Phiếu khám chuyên khoa d3 Kết quả khám chuyên khoa d4 Bệnh-Đơn thuốc d5 Đơn giá thuốc d6 Hoá đơn thanh toán d7 Sổ thuốc d8 Sổ bán thuốc Các chức năng nghiệp vụ d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 1.Khám bệnh U U C C 2. Điều trị bệnh R R C R U IX.Biểu đồ luồng dữ liệu 1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 1.0 KHÁM BỆNH 2.0 ĐIỀU TRỊ BỆNH BỆNH NHÂN Triệu chứng bệnh Phiếu khám chuyên khoa Kết quả khám chuyên khoa Bệnh Đơn thuốc Đơn thuốc Hoá đơn Trả lời có thuốc không Phiếu khám bệnh Thông tin bệnh nhân d1 Phiếu khámbệnh d2 Phiếu khám chuyên khoa d3 Kết quả khám chuyên khoa d4 Bệnh -Đơn thuốc d5 Đơn giá thuốc d7 Sổ thuốc d8 Sổ bán thuốc d6 Hoá đơn thanh toán 2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 a, Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình 1.KHÁM BỆNH 1.3.1 CHUẨN ĐOÁN BỆNH VÀ KÊ ĐƠN THUỐC BỆNH NHÂN 1.2.1 KHÁM BỆNH 1.1.1 MUA PHIẾU KHÁM BỆNH Thông tin bệnh nhân Phiếu khám bệnh Thông tin bệnh nhân Phiếu khám chuyên khoa Kết quả khám chuyên khoa Bệnh- Đơn thuốc Kết quả khám chuyên khoa d1 Phiếu khám bệnh Triệu chứng bệnh Phiếukhámchuyênkhoayên khoa d2 Phiếu khám chuyên khoa d3 Kết quả khám chuyên khoa d4 Bệnh-Đơn thuốc b, Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình: 2. ĐIỀU TRỊ BỆNH 2.1.1 KIỂM TRA ĐƠN THUỐC 2.2.1 BÁN THUỐC BỆNH NHÂN Đơn thuốc Đơn thuốc 2.3.1 LẬP HOÁ ĐƠN THANH TOÁN Thông tin thuốc bán Giao thuốc ‘Không có thuốc’ ‘Có thuốc’ d4 Bệnh-Đơn thuốc d8 Sổ thuốc d9 Sổ bán thuốc d5 Đơn giá thuốc Hoá đơn thanh toán d6 Hoá đơn thanh toán 2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Biểu đồ luồng dữliệu của tiến trình 1. 2 KHÁMBỆNH 1.2.3.2 KHÁM CHUYÊN KHOA 1.2.2.2 LẬP PHIẾU KHÁM CHUYÊN KHOA 1.2.1.2 YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA 1.2.4.2 LẤY KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA BỆNH NHÂN Triệu chứng bệnh Cập nhật dữ liệu sau khi khám Phiếu khám chuyên khoa Phiếu khám bệnh Phiếu khám chuyên khoa Kết quả khám Kết quả khám chuyên khoa d1 Phiếu khám bệnh d2 Phiếu khám chuyên khoa d3 Kết quả khám chuyên khoa X.Mô hình ER 1 BÁC SĨ KHOA BỆNH NHÂN BỆNH THUỐC MaBS HotenBS ĐiachiBS ĐienthoaiBS Thuộc Bị Điều trị Trinhdo MaBN HotenBN NghenghiepBN ĐiachiBN ĐienthoaiBN Tuoi Trieuchungbenh Tenbenh Nhasanxuat Makhoa Tenkhoa Chuyenmon Chucnang Đơnvitinh Tenthuoc Hansudung Cachdieutri Ngaysanxuat n m m n SoTT Giaidoan n Ngaykham Khám bệnh n Mathuoc Liêudung m XI. Mô hình quan hệ BÁC SĨ # MaBS HotenBS ĐiachiBS ĐienthoaiBS Trinhdo Chuyenmon Makhoa KHOA #Makhoa Tenkhoa Chucnang BỆNH #Tenbenh Trieuchungbenh Cachdieutri BỆNH NHÂN #MaBN HotenBN Tuoi NghenghiepBN ĐiachiBN ĐienthoaiBN THUỐC # Mathuoc Tenthuoc Đonvitinh Nhasanxuat Ngaysanxuat Hansudung BÁC SĨ BỆNHNHÂN # MaBN # MaBS Ngaykham Sottkham BỆNHNHÂN BỆNH # MaBN # Tenbenh Giaidoan BỆNH THUỐC # Mathuoc # Tenbenh Lieudung XII.Mô hình dữ liệu vật lý KHOA STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 Makhoa Text 10 Mã khoa 2 Tenkhoa Text 30 Tên khoa 3 Chucnang Text 50 Chức năng BÁC SĨ STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 MaBS Text 10 Mã bác sĩ 2 HotenBS Text 32 Họ tên bác sĩ 3 ĐiachiBS Text 50 Địa chỉ bác sĩ 4 ĐienthoaiBS Text 12 Điện thoại bác sĩ 5 Trinhdo Text 50 Trình độ 6 Chuyenmon Text 20 Chuyên môn BỆNH NHÂN STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 MaBN Text 10 Mã bệnh nhân 2 HotenBN Text 32 Họ tên bệnh nhân 3 Tuoi Number Integer Tuổi 4 NghenghiepBN Text 50 Nghề nghiệp bệnh nhân 5 ĐiachiBN Text 50 Địa chỉ bệnh nhân 6 ĐienthoaiBN Text 12 Điên thoại bệnh nhân THUỐC STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 Mathuoc Text 10 Mã thuôc 2 Tenthuoc Text 20 Tên thuốc 3 Đonvitinh Text 20 Đơn vị tính 4 Nhasanxuat Text 50 Nhà sản xuất 5 Ngaysanxuat Text Date/Time Ngày sản xuất 6 Hansudung Text Date/Time Hạn sử dụng BỆNH STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 Tenbenh Text 10 Tên bệnh 2 Trieuchungbenh Text 100 Triệu chứng bệnh 3 Cachdieutri Text 50 Cách điều trị BÁC SĨ _BỆNHNHÂN STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 MaBN Text 10 Mã bệnh nhân 2 MaBS Text 10 Mã bác sĩ 3 Ngaykham Date/Time Ngày khám 4 Sottkham Number Integer Số thứ tự khám BỆNH_THUỐC STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 Mathuoc Text 10 Mã thuôc 2 Tenbenh Text 10 Tên bệnh 3 Lieudung Text 20 Liều dùng BỆNHNHÂN_ BỆNH STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 MaBN Text 10 Mã bệnh nhân 2 Tenbenh Text 10 Tên bệnh 3 Giaidoan Text 20 Giai đoạn