Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tin học khoa học tự nhiên

1. Mục tiêu: Phân tích thiết kếhệthống quản lý trung tâm tin học nhằm cho việc tin học hóa khâu quản lý việc đăng ký và kết quảcủa học viên, giúp cho việc quản lý một trung tâm có nhiều học viên được dễ dàng hơn, việc tra cứu kết quảcủa học viên cũng dễdàng, tiện lợi, nhanh chóng và chính xác hơn. 2.Phạm vi: Phạm vi nằm trong giới hạn môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin và các mục tiêu nêu trên. 3.Khảo sát: Đểnhập học trong trung tâm tin học : - Học viên xin mẫu đăng ký, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân do trung tâm yêu cầu theo mẫu có sẵn gồm: họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ liên lạc, nghề nghiệp, địa chỉcông tác. - Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, học viên đăng ký nhập học lớp đã chọn thông qua việc đóng học phí. Khi đóng học phí, học viên sẽ nhận biên lai, trên biên lai có các thông tin sau: mã số biên lai, tên người đóng học phí, số tiền, môn học, lớp học, giờ học, thuộc học phần nào, khóa, địa điểm, ngày ghi biên lai và chữ ký của nhân viên ghi biên lai. - Trung tâm có nhiều chế độ miễn giảm học phí cho hoc viên diện chính sách. Chẳng hạn, đối với học viên học chương trình đào tạo kỹ thuật viên, nếu kỳ thi học phần trước đó là xuất sắc( tức là điểm thi đạt từ9 đến 10 thì sẽđược giảm 10% học phí cho học phần kế sau đó ) hoặc giảm học phí cho học viên đang theo học chương trình đào tạo kỹ thuật viên có đăng ký học thêm các lớp chuyên đề. Đối với học viên thuộc nhiều dạng giảm học phí thì sẽ được lấy diện có chế độ giảm nhiều nhất. - Mỗi đợt khai giảng, trung tâm mở nhiều lớp cho nhiều chương trình đào tạo, mỗi đợt khai giảng là mở khóa mới cho các chương trình đào tạo như kỹ thuật viên CNTT ngành công nghệ web, kỹ thuật viên phần cứng và mạng, ). Mỗi khóa học cũng như một ngành học được chia ra nhiều học phần với tên gọi và có mức học phí riêng cho từng học phần. Trong mỗi học phần, học viên sẽ được học một số môn học quy định. Hai ngành đào tạo khác nhau nhưng có thể giống nhau ởmột số học phần. Học phần một của các chương trình đào tạo kỹ thuật viên là giống nhau ở một số ngành. Một học phần nếu có nhiều người đăng ký học sẽ được chia thành nhiều lớp cũng như trong một học phần của một khóa học được chia ra thành các lớp sáng, chiều, hai–tư-sáu, ba-năm-bảy. Các lớp này được chia vào các ca học gồm có mã sốriêng cho từng ca.

pdf56 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4635 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tin học khoa học tự nhiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TÓAN – TIN HỌC Đồ án: Học phần: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Nhóm thực hiện: Nguyễn Thanh Viên Minh 0511154 Lâm Trung Kiên 0511132 Thành Phố Hồ Chí Minh T6/2008 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ và nó có tác động rất lớn đến sự phát triển của xã hội. Hầu như mọi lĩnh vực đều có sự tham gia của công nghệ thông tin. Lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phần của công nghệ thông tin. Lĩnh vực này khá quan trọng vì nó giúp cho việc quản lý của các trung tâm hay cửa hàng lớn đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Em thực hiện đồ án “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tin học đại học Khoa Học Tự Nhiên” nhằm tìm hiểu những kiến thức về lĩnh vực phân tích thiết kế này. Em xin cảm ơn thầy đã cho em những kiến thức về lĩnh vực này để có thể hoàn thành đồ án này. Tuy nhiên, do sự hiểu biết của em về lĩnh vực này còn hạn chế nên còn nhiều sai sót, em mong thầy góp ý thêm cho em. Em xin cảm ơn thầy. GVHD : Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 1 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH MỤC LỤC I.Mục tiêu và phạm vi đề tài... ................................................................................................. ...4 1/ Mục tiêu:... .......................................................................................................................4 2/Phạm vi:... .........................................................................................................................4 3/Khảo sát:... ........................................................................................................................4 II.Phân tích:... ............................................................................................................................. .6 1/Phát hiện thực thể... .........................................................................................................6 1)Thực thể : HỌC_VIEN... .............................................................................................. ..6 2)Thực thể : DIEN_GIAM_PHI...................................................................................... ...6 3)Thực thể : KHOA_HOC... ........................................................................................... ...6 4)Thực thể : HOC_PHAN... .............................................................................................. .6 5)Thực thể : MON_HOC.................................................................................................. ..6 6)Thực thể : KY_THI... ..................................................................................................... .6 7)Thực thể : LOP_HOC..................................................................................................... .6 8)Thực thể : BIEN_LAI..................................................................................................... .6 9)Thực thể : NHAN_VIEN... ........................................................................................... ..6 10)Thực thể : GIANG_VIEN........................................................................................... ..6 11)Thực thể : CA_HOC..................................................................................................... .6 12)Thực thể : PHONG..................................................................................................... ...7 13)Thực thể : LOAI_PHONG... ...................................................................................... ...7 14)Thực thể : NGANH_HOC... ........................................................................................ .7 2/Mô hình ERD... ................................................................................................................8 3/Mô tả chi tiêt quan hệ :....................................................................................................9 1)Quan hệ HOC_VIEN :... .............................................................................................. ...9 2)Quan hệ DIEN_GIAM_PHI......................................................................................... ...9 3)Quan hệ diện DGP_HOCVIEN... ............................................................................... ..10 4)Quan hệ HOC_PHAN:... .............................................................................................. .10 5)Quan hệ KHOA_HOC :... ........................................................................................... ..11 6)Quan hệ NGANH_HOC :... ........................................................................................ ..11 7)Quan hệ LOP_HOC :... .............................................................................................. ...12 8)Quan hệ KH_HP_LOP:............................................................................................... ..12 9)Quan hệ KY_THI:... ..................................................................................................... .13 10)Quan hệ HV_KT_PH :... ............................................................................................ .13 11)Quan hệ PHONG :..................................................................................................... ..14 12)Quan hệ LOAI_PHONG:........................................................................................... .14 13)Quan hệ NHAN_VIEN:... ......................................................................................... ..15 14)Quan hệ BIEN_LAI :... .............................................................................................. .16 15)Quan hệ CA_HOC :... .............................................................................................. ...17 16)Quan hệ MON_HOC :... ............................................................................................ .17 17)Quan hệ HP_MON HOC :... ...................................................................................... .18 18)Quan hệ GIANG_VIEN :......................................................................................... ...18 19)Quan hệ GV_MONHOC :........................................................................................ ...19 20)Quan hệ giảng GV_LH_CH_PH... ........................................................................... ..19 4/Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ :.................................................... ...20 5/Phát hiện các ràng buộc :..............................................................................................20 Ghi chú :.............................................................................................................................21 6/Mô tả bảng tổng kết :.....................................................................................................21 1)Tổng kết quan hệ :... .................................................................................................... ..21 GVHD : Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 2 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH 2)Tổng kết thuộc tính :... ................................................................................................. .22 III.Thiết kế giao diện... .......................................................................................................... ...25 1/Các Menu chính của giao diện : HỌC VIÊN, NHÂN VIÊN,THÔNG TIN.....25 1)Menu đối tượng HỌC VIÊN :... ................................................................................. ..27 2)Menu đối tượng NHÂN VIÊN... ................................................................................. .27 3)Menu đối tượng THÔNG TIN..................................................................................... .28 2/Form HỌC VIÊN... .......................................................................................................29 1)Form tìm danh sách học viên..................................................................................... ...29 2)Form Thông tin học viên... ........................................................................................ ...30 3)Form Diện chính sách... .............................................................................................. ..31 3/Form NHÂN VIÊN.................................................................................................... ...32 1)Form Thông tin nhân viên... ........................................................................................ .32 2)Form Biên lai.............................................................................................................. ...33 4/Form THÔNG TIN... ....................................................................................................34 1)Form xem thời khóa biểu... ......................................................................................... ..34 2)Form Môn học............................................................................................................. ..35 3)Form Phòng học... ....................................................................................................... ..36 4)Form Phòng thi........................................................................................................... ...37 5)Form Kết quả thi... ....................................................................................................... .38 5/Mô tả chi tiết Form.................................................................................................... ...39 1)Mô tả chi tiết Form Tìm danh sách học viên............................................................. ...39 2)Form Thông tin học viên... .......................................................................................... .40 3)Form Diện chính sách... .............................................................................................. ..41 4)Form Thông tin nhân viên... ....................................................................................... ..41 5)Form Biên lai.............................................................................................................. ...42 6)Form xem thời khóa biểu... ......................................................................................... ..43 7)Form Môn học............................................................................................................. ..43 8)Form Phòng học... ....................................................................................................... ..44 9)Form Phòng thi........................................................................................................... ...44 10)Form Kết quả thi... .................................................................................................... ..45 IV.Thiết kế các xử lý... .......................................................................................................... ...45 1/Form biên lai có xử lý : Thêm, Lưu, Xóa, Sửa...........................................................45 1)Xử lý Thêm biên lai... .................................................................................................. .45 2)Xử lý Sửa biên lai....................................................................................................... ...48 2/Form Thông tin học viên có các xử lý Lưu, Xóa, Sửa, Thoát... ...............................48 1)Xử lý Sửa thông tin học viên... .................................................................................. ...48 2)Xử lý Xóa thông tin học viên..................................................................................... ...49 3)Xử lý Lưu thông tin học viên..................................................................................... ..50 3/Form Diện chính sách có các xử lý Tìm, Thoát... ......................................................51 1)Xử lý Tìm... ................................................................................................................ ...51 4/Form Thông tin nhân viên có các xử lý : Lưu, Xóa, Sửa, Tìm, Thoát..................53 1)Xử lý Lưu thông tin nhân viên:... .............................................................................. ...53 2)Xử lý Xóa thông tin nhân viên... ............................................................................... ...54 3)Sửa thông tin nhân viên... ........................................................................................... ..55 GVHD : Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 3 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH ĐỀ TÀI QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. Mục tiêu và phạm vi đề tài 1. Mục tiêu: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý trung tâm tin học nhằm cho việc tin học hóa khâu quản lý việc đăng ký và kết quả của học viên, giúp cho việc quản lý một trung tâm có nhiều học viên được dễ dàng hơn, việc tra cứu kết quả của học viên cũng dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng và chính xác hơn. 2. Phạm vi: Phạm vi nằm trong giới hạn môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin và các mục tiêu nêu trên. 3. Khảo sát: Để nhập học trong trung tâm tin học : Ø Học viên xin mẫu đăng ký, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân do trung tâm yêu cầu theo mẫu có sẵn gồm: họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ liên lạc, nghề nghiệp, địa chỉ công tác. Ø Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, học viên đăng ký nhập học lớp đã chọn thông qua việc đóng học phí. Khi đóng học phí, học viên sẽ nhận biên lai, trên biên lai có các thông tin sau: mã số biên lai, tên người đóng học phí, số tiền, môn học, lớp học, giờ học, thuộc học phần nào, khóa, địa điểm, ngày ghi biên lai và chữ ký của nhân viên ghi biên lai. Ø Trung tâm có nhiều chế độ miễn giảm học phí cho hoc viên diện chính sách. Chẳng hạn, đối với học viên học chương trình đào tạo kỹ thuật viên, nếu kỳ thi học phần trước đó là xuất sắc ( tức là điểm thi đạt từ 9 đến 10 thì sẽ được giảm 10% học phí cho học phần kế sau đó ) hoặc giảm học phí cho học viên đang theo học chương trình đào tạo kỹ thuật viên có đăng ký học thêm các lớp chuyên đề. Đối với học viên thuộc nhiều dạng giảm học phí thì sẽ được lấy diện có chế độ giảm nhiều nhất. Ø Mỗi đợt khai giảng, trung tâm mở nhiều lớp cho nhiều chương trình đào tạo, mỗi đợt khai giảng là mở khóa mới cho các chương trình đào tạo như kỹ thuật viên CNTT ngành công nghệ web, kỹ thuật viên phần cứng và mạng,…). Mỗi khóa học cũng như một ngành học được chia ra nhiều học phần với tên gọi và có mức học phí riêng cho từng học phần. Trong mỗi học phần, học viên sẽ được học một số môn học quy định. Hai ngành đào tạo khác nhau nhưng có thể giống nhau ở một số học phần. Học phần một của các chương trình đào tạo kỹ thuật viên là giống nhau ở một số ngành. Một học phần nếu có nhiều người đăng ký học sẽ được chia thành nhiều lớp cũng như trong một học phần của một khóa học được chia ra thành các lớp sáng, chiều, hai–tư-sáu, ba-năm-bảy. Các lớp này được chia vào các ca học gồm có mã số riêng cho từng ca. Ví dụ: Lớp kỹ thuật viên ngành công nghệ lập trình web khóa 15, đối với lớp học ca chiều hai-tư-sáu, có mã số của lớp là GVHD : Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 4 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH W15CA, W15CB, lớp học ca sáng thứ ba-năm-bảy có mã số là W15SA. Sau mỗi học phần học viên tham gia kỳ thi cuối học phần. Ø Học viên được học tại một một số phòng học, mỗi môn học được chia làm hai phần là lý thuyết và thực hành. Do đó học viên sẽ được học tại phòng máy trong tiết thực hành và học ở phòng lý thuyết trong giờ lý thuyết. Ø Trong trung tâm có nhiều giảng viên, một giảng viên có thể dạy nhiều môn học hoặc một môn học cho các ca học khác nhau. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM BIÊN NHẬN HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN TRUNG TÂM TIN HỌC Số BN : Ông (bà): Số tiền: Môn / lớp / giờ: Học phần / khóa / địa điểm: Ngày...tháng...năm 200... Người thu tiền Ghi chú: Xin mang theo biên nhận này khi đi học, thi và nhận chứng chỉ. Không giải quyết hoàn lại học phí sau ngày khai giảng. GVHD : Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 5 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH II. Phân tích: 1. Phát hiện thực thể 1. Thực thể : HOC_VIEN Mỗi thực thể tượng trưng cho một học viên của trung tâm. Các thuộc tính: MaHV, HoTenHV, GioiTinh, Ngaysinh, ĐiaChi, SoĐT, NgheNghiep. 2. Thực thể : DIEN_GIAM_PHI Mỗi thực thể tượng trưng cho một diện giảm phí của học viên. Thuộc tính: MaDien, TenDien, MucGiam. 3. Thực thể : KHOA_HOC Mỗi thực thể tượng trưng cho một khóa học của các ngành học. Thuộc tính : MaKh, TenKh, NgayKG. 4. Thực thể : HOC_PHAN Mỗi thực thể tượng trưng cho một học phần trong từng ngành học Thuộc tính : MaHP, TenHP, HocPhi. 5. Thực thể : MON_HOC Mỗi thực thể tượng trưng cho một môn học trong từng học phần. Thuộc tính : MaMH, TenMH. 6. Thực thể : KI_THI Mỗi thực thể tượng trưng cho một kỳ thi Thuộc tính : MaKT, TenKT. 7. Thực thể : LOP_HOC Mỗi thực thể tượng trưng cho một lớp học trong một học phần của từng khóa học của từng ngành học. Thuộc tính : MaLH, TenLH, SiSo, NgayBđ, NgayKt. 8. Thực thể : BIEN_LAI Mỗi thực thể tượng trưng cho một biên lai đóng học phí của học viên. Thuộc tính : SoBL, NgayLap, NoiDung, SoTien, BangChu. 9. Thực thể : NHAN_VIEN Mỗi thực thể tượng trưng cho môt nhân viên đã thu và kí tên vào biên lai thu học phí. Thuộc tính : MaNV, HoTenNV, DiaChi, SoDT, GioiTinh, NgaySinh. 10. Thực thể : GIANG_VIEN Mỗi thực thể tượng trưng cho một giảng viên của trung tâm. Thuộc tính : MaGV, HoTenGV, NgaySinh, GioiTinh, ĐiaChi, SoDT. 11. Thực thể : CA_HOC Mỗi thực thể tượng trưng cho một ca học Thuộc tính : MaCH, TenCH. GVHD : Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 6 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH 12. Thực thể : PHONG Mỗi thực thể tượng trưng cho một phòng học của trung tâm. Thuộc tính : MaPH, TenPH. 13. Thực thể : LOAI_PHONG Mỗi thực thể tượng trưng cho một loại phòng. Thuộc tính : MaLP, TenLoai. 14. Thực thể : NGANH_HOC Mỗi thực thể tượng trưng cho một ngành đào tạo của trung tâm. Thuộc tính : MaNH, TenNH GVHD : Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 7 2. Mô hình ERD G V H D : T h . s N g u y ễ n G i a GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 8 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH 3. Mô tả chi tiết quan hệ : 1. Quan hệ HOC_VIEN : Tên quan hệ : HOC_VIEN STT Thuộc tính Diễn giải 1 MaHV Mã số của học viên 2 HoTenHV Tên học viên 3 GioiTinh Giới Tính 4 Ngaykinh Ngày sinh 5 ĐiaChi Địa chỉ của học viên 6 SoDT Số điện thoại 7 NgheNghiep Nghề nghiệp v Khối lượng : § Số dòng tối thiểu : 10 người § Số dòng tối đa : 10 người § Khối lượng tối thiểu 164 = 1640 byte = 1.6 KB Kiểu Số Miền Loại dữ Ràng dữ liệu byte giá trị liệu buộc C 8 B PK C 35 B L 4 Yes/No B N 12 B C 80 B S 10 K C 15 K Tổng 164 § Khối lượng tối đa : 10000 x 164 = 1540000 byte = 1602 KB = 1.6MB v Định dạng dữ liệu : § nchar : MaHV § nvarchar : TenHV, ĐiaChi, NgheNghiep. 2. Quan hệ DIEN_GIAM_PHI Tên quan hệ : DIEN_GIAM_PHI STT Thuộc tính Diễn giải 1 MaDien Mã diện giảm phí 2 TenDien Tên diện giảm phí 3 MucGiam Mức giảm phí Kiểu dữ liệu C C Tổng Ràng Số byte Miền giá trị Loại dữ liệu buộc 8 B PK 30 B 4 1% - 10% B 42 GVHD : Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh 9 Phân tích và thiết kế hệ thống Quản Lý Học Viên TTTH v Khối lượng : § Số dòng tối thiểu : 0 người § Số dòng tối đa : 10000 người § Khối lượng tối thiểu : 0 byte § Khối lượng tối đa : 10000 x 42 = 420000 byte = 410 KB = 0.4MB v Định dạng dữ liệu : § nchar