Đồ án Quản lý điểm trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng

Trải qua rất nhiều năm, phương thức quản lý đào tạo theo kiểu truyền thống cho thấy sự đóng góp rất lớn trong việc quản lý giảng dạy và học tập. Cùng với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hiện đang là một nhu cầu cấp thiết nhằm tiết kiệm công sức và thời gian, nâng cao chất lượng dạy và học. Theo đó là việc áp dụng nhiều phương thức đào tạo mới, cũng như liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế đòi hỏi công tác quản lý phải thường xuyên có sự thay đổi, như quản lý đào tạo, quản lý tuyển sinh, quản lý điểm Đặc biệt, quản lý điểm đã và đang là một vấn đề nan giải trong việc quản lý đào tạo của các trường đại học – cao đẳng; đặc biệt là trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng. Nhận thấy được nhu cầu đó, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “quản lý điểm trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng”, với mục đích giảm tải chi phí trong công tác quản lý, tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý dạy và học.

pdf58 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2553 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Quản lý điểm trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ Công Thương Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Khoa Điện Tử - Tin Học -----  ----- Đồ án tốt nghiệp Đề tài Quản lý điểm trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Nhóm sinh viên thực hiện: Lê Phước Hảo 306051017 Vũ Hùng Tuấn Anh 306051002 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Khắc Hậu Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2008 2 Lời cảm ơn Chúng em xin cảm ơn Khoa Điện Tử - Tin Học, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng đã tạo điều kiện cho chúng em thực hiện đề tài này. Chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phạm Khắc Hậu đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Bên cạnh đó, chúng em cũng rất cảm ơn các thầy cô trong Khoa Điện Tử - Tin Học, đặc biệt là thầy Phan Tấn Quốc – Phó Khoa Điện Tử - Tin Học, cũng như các thầy cô ở các Khoa khác đã tận tình giảng dạy và trang bị cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích trong các năm học vừa qua, góp phần rất lớn vào việc hoàn thành đề tài này. Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn bè, thầy cô và gia đình đã hết lòng hỗ trợ, ủng hộ và động viên chúng em trong lúc khó khăn cũng như trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài. Dù đã cố gắng hoàn thành thật tốt đề tài,nhưng chắc chắn sẽ có những thiếu sót không thể tránh khỏi. Chúng em mong sẽ nhận được sự thông cảm và tận tình chỉ bảo của Thầy Cô và các bạn. Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Lê Phước Hảo Vũ Hùng Tuấn Anh 3 Lời mở đầu Trải qua rất nhiều năm, phương thức quản lý đào tạo theo kiểu truyền thống cho thấy sự đóng góp rất lớn trong việc quản lý giảng dạy và học tập. Cùng với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hiện đang là một nhu cầu cấp thiết nhằm tiết kiệm công sức và thời gian, nâng cao chất lượng dạy và học. Theo đó là việc áp dụng nhiều phương thức đào tạo mới, cũng như liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế đòi hỏi công tác quản lý phải thường xuyên có sự thay đổi, như quản lý đào tạo, quản lý tuyển sinh, quản lý điểm… Đặc biệt, quản lý điểm đã và đang là một vấn đề nan giải trong việc quản lý đào tạo của các trường đại học – cao đẳng; đặc biệt là trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng. Nhận thấy được nhu cầu đó, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “quản lý điểm trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng”, với mục đích giảm tải chi phí trong công tác quản lý, tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý dạy và học. Chương trình “quản lý điểm trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng” đúng như tên gọi của nó, là một phần mềm quản lý đào tạo - quản lý điểm dựa trên nền tảng .Net Framework 3.5 của Microsoft, giúp giảng viên, giáo viên quản lý điểm số của học sinh, sinh viên. Nhóm chúng em hy vọng chương trình sẽ đáp ứng được nhu cầu thực tế của trường. 4 Bố cục luận văn Để giúp thuận tiện trong việc đọc bản báo cáo này, chúng em xin giới thiệu sơ lược cấu trúc của luận văn:  Chương I. Mở đầu: đưa ra cái nhìn tổng quan về hệ thống quản lý điểm, những yêu cầu mà đề tài cần đạt được.  Chương II. Mô hình dữ liệu: đưa ra mô tả tổng quan về hệ thống, các phân hệ được trình bày chi tiết, giúp cho quý thầy cô và bạn đọc đi sâu vô vấn đề một cách trực quan.  Chương III. Chức năng chính của chương trình: đưa một số chức năng mà hệ thống cung cấp. Các chức năng được đưa ra một cách chi tiết.  Chương IV. Thiết kế giao diện  Chương VI. Cài đặt và thử nghiệm  Chương VII. Tổng kết: trình bày những kết quả đạt được và hướng phát triển trong tương lai. 5 Mục Lục Lời cảm ơn ................................................................................................................... 2 Lời mở đầu .................................................................................................................. 3 Bố cục luận văn ........................................................................................................... 4 Mục Lục ...................................................................................................................... 5 Chương I: Mở đầu I. Tổng quan: ............................................................................................................ 7 II. Tìm hiểu “hệ thống quản lý điểm” ....................................................................... 8 III. Mục tiêu đề tài................................................................................................... 8 Chương II: Mô hình dữ liệu I. Phân hệ quản lý giáo viên................................................................................... 11 1. Mô hình ERD: ................................................................................................. 11 2. Sưu liệu: .......................................................................................................... 11 3. Mô hình dữ liệu vật lý: .................................................................................... 16 II. Phân hệ quản lý quy chế điểm ............................................................................ 18 1. Mô hình ERD: ................................................................................................. 18 2. Sưu liệu: .......................................................................................................... 18 3. Mô hình dữ liệu vật lý: .................................................................................... 23 III. Phân hệ quản lý sinh viên ............................................................................... 24 1. Mô hình ERD: ................................................................................................. 24 2. Sưu liệu: .......................................................................................................... 24 3. Mô hình dữ liệu vật lý: .................................................................................... 31 IV. Phân hệ quản lý đào tạo - phân công giảng dạy .............................................. 32 1. Mô hình ERD: ................................................................................................. 32 2. Sưu liệu: .......................................................................................................... 32 3. Mô hình dữ liệu vật lý: .................................................................................... 35 V. Phân hệ quản lý điểm ......................................................................................... 38 1. Mô hình ERD: ................................................................................................. 38 6 Mục lục 2. Sưu liệu: .......................................................................................................... 39 3. Mô hình dữ liệu vật lý: .................................................................................... 40 Chương III:Chức năng chính của chương trình I. Phân hệ quản lý nhân sự : ................................................................................... 42 II. Phân hệ quản lý thông tin điểm theo khóa học .................................................. 42 III. Phân hệ quản lý đào tạo .................................................................................. 43 IV. Phân hệ quản lý kế hoạch đào tạo – phân công giảng dạy .............................. 44 V. Phân hệ quản lý điểm ......................................................................................... 46 VI. Phân hệ quản lý thống kê ................................................................................ 47 Chương IV:Thiết kế giao diện I. Giao diện chính .................................................................................................. 49 II. Giao diện quản lý hệ thống................................................................................. 51 III. Giao diện quản lý giáo viên ............................................................................ 54 IV. Quản lý Sinh Viên ........................................................................................... 58 Chương I Mở đầu 7 I. Tổng quan: Hiện nay, việc ứng dụng tin học vào trong quản lý đào tạo, cũng như quản lý điểm của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng vẫn chưa được thực hiện một cách đồng bộ. Việc quản lý điểm về cơ bản vẫn phải thực hiện thủ công gây lãng phí công sức, thời gian, tiền của. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần một hệ thống hoàn chỉnh giúp quản lý mọi hoạt động đào tạo, nhằm nâng cao hiệu suất quản lý. Quản lý điểm cho đến nay vẫn được coi là một trong những hệ thống ưu tiên hàng đầu của các trường trong hệ thống giáo dục nói chung, nó không chỉ quản lý đơn thuần về điểm số, mà dường như quản lý mọi hoạt động đào tạo của một trường, như quản lý về giáo viên, quản lý sinh viên, kế hoạch đào tạo,... Chính vì vậy,yêu cầu đặt ra là một hệ thống quản lý điểm tạo ra được sự thống nhất trong mọi hoạt động, như : nhập điểm, sửa điểm, thông tin sinh viên, giáo viên,… làm cho mọi hoạt động của một trường đi vào nề nếp, giúp nâng cao chất lượng dạy và học . Hiện nay, một hệ thống quản lý điểm nhìn chung vẫn chưa có một hệ thống hoàn chỉnh có thể đáp ứng được với nhu cầu thực tế của một trường nhất định, chứ chưa nói là có thể áp dụng đồng loạt ở tất cả các trường, tạo sự nhất quán trong quản lý và đào tạo. Với quy chế thương xuyên thay đổi, hệ thống ( hệ thống quản lý điểm nói riêng ) phải thường xuyên được cập nhật để có thể thích ứng, song việc áp dụng quy chế mới thì chưa thật đồng bộ, đặt ra một khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống thoả mãn tất cả yêu cầu đó. Không ngoài những mục đích trên, chúng em – cùng với sự hỗ trợ của thầy Phạm Khắc Hậu – xây dựng hệ thống quản lý điểm, với hy vọng Chương I Mở đầu 8 sẽ đưa ra được một hệ thống có thể đáp ứng được những yêu cầu đã được đặt ra, cũng như những yêu cầu trong tương lai. II. Tìm hiểu “hệ thống quản lý điểm” Qua quá trình tìm hiểu và dùng thử phần mềm quản lý điểm của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, chúng em rút ra một số chức năng mà một hệ thống quản lý điểm cần phải cung cấp như sau: - Nhập điểm. - In báo cáo. III. Mục tiêu đề tài - Hệ thống phải dễ sử dụng, có tính khả thi, đầy đủ thông tin, tránh dư thừa thông tin. - Hỗ trợ cho công tác quản lý giáo viên, sinh viên. - Hỗ trợ quản lý đào tạo, kế hoạch đào tạo của một khóa học, học tập của sinh viên. - Hỗ trợ cho công tác quản lý trong việc cập nhật, sửa đổi, tra cứu thông tin liên quan đến sinh viên về điểm của sinh viên trong trường . - Tự động hoá ở mức nhất định các công việc: Tính điểm trung bình của sinh viên từng học kỳ,cả năm, thống kê bảng điểm từng sinh viên, từng lớp, từng nghành, đưa ra danh sách kết quả học tập của sinh viên, danh sách sinh viên thi lại, lưu ban. - Kết xuất các biểu mẫu thống kê một cách khoa học, hay chi tiết theo yêu cầu của người sử dụng. - Đóng vai trò tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điểm của trường(CĐKT Cao Thắng). - Tiết kiệm thời gian, công sức thay thế các công việc làm bằng thủ công dựa trên giấy tờ. Chương I Mở đầu 9 - Cập nhật thường xuyên những quy định mới liên quan đến điểm, đảm bảo hệ thống thích nghi được với những thay đổi về mặt điểm số nhưng vẫn không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Chương II Mô hình dữ liệu 10 Hệ thống quản lý điểm về cơ bản quản lý mọi hoạt động đào tạo của một trường mà nó được áp dụng, vì thế chúng em xin chia ra hệ thống quản lý thành một số phân hệ như sau để tiện phân tích và xử lý. Chương trình được chia thành một số phân hệ:  Phân hệ quản lý giáo viên.  Phân hệ quản lý thông tin điểm theo hệ đào tạo(quy chế điểm).  Phân hệ quản lý sinh viên.  Phân hệ quản lý đào tạo - phân công giảng dạy.  Phân hệ quản lý điểm.  Phân hệ thống kê(in báo cáo). Chương II Mô hình dữ liệu 11 I. Phân hệ quản lý giáo viên 1. Mô hình ERD: 2. Sưu liệu: Khoa Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã khoa Đây là mã thực sự của khoa đào tạo, không thể chỉnh sửa. Số nguyên tự tăng Int Mã khoa số Đây là mã do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Số nguyên nvarchar 2 Tên khoa Tên khoa Chuỗi nvarchar 50 Chương II Mô hình dữ liệu 12 đào tạo Ngành Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã ngành Đây là mã thực sự của ngành học, không thể chỉnh sửa. Số nguyên tự tăng Int Mã ngành Số Đây là mã số do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Số nguyên nvarchar 3 Mã ngành chữ Đây là mã chữ do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Chuỗi nvarchar 5 Tên ngành Tên ngành học Chuỗi nvarchar 50 Chương II Mô hình dữ liệu 13 Giáo viên Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã giáo viên Đây là mã thực sự của giáo viên, không thể chỉnh sửa. Số nguyên tự tăng Int Mã số giáo viên Đây là mã số do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Số nguyên nvarchar 3 Tên giáo viên Họ và tên của giáo viên Chuỗi nvarchar 50 Lớp học Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã lớp Đây là mã thực sự của lớp học, Số nguyên tự tăng Int Chương II Mô hình dữ liệu 14 không thể chỉnh sửa. Mã số lớp Đây là mã do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Số nguyên nvarchar 10 Tên lớp Tên lớp học Chuỗi nvarchar 50 Môn học Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã môn học Mã môn học Số nguyên tự tăng Int Tên môn học Tên môn học Chuỗi nvarchar 50 Gồm Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Thời gian bắt đầu Thời gian bắt đầu ngành học thuộc khoa đào Ngày datetime Chương II Mô hình dữ liệu 15 tạo Thời gian kết thúc Thời gian kết thúc ngành học thuộc khoa đào tạo Ngày datetime Có Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Thời gian bắt đầu Thời gian giáo viên bắt đầu giảng dạy tại khoa Ngày datetime Thời gian kết thúc Thời gian giáo viên kết thúc việc giảng dạy tại khoa Ngày datetime Chủ nhiệm Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Thời gian bắt đầu Thời gian giáo viên Ngày datetime Chương II Mô hình dữ liệu 16 bắt đầu chủ nhiệm lớp học Thời gian kết thúc Thời gian giáo viên kết thúc việc chủ nhiệm lớp học Ngày datetime 3. Mô hình dữ liệu vật lý: Chương II Mô hình dữ liệu 17 Chương II Mô hình dữ liệu 18 II. Phân hệ quản lý quy chế điểm 1. Mô hình ERD: 2. Sưu liệu: Hệ đào tạo Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã hệ đào tạo Đây là mã thực sự của hệ Số nguyên tự tăng Int Chương II Mô hình dữ liệu 19 đào tạo, không thể chỉnh sửa. Mã hệ đào tạo số Đây là mã số do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Số nguyên nvarchar 2 Mã hệ đào tạo chữ Đây là mã chữ do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Chuỗi nvarchar 5 Tên hệ đào tạo Tên hệ đào tạo Chuỗi nvarchar 50 Quy chế đào tạo Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã quy chế đào tạo Mã số quy chế đào tạo Số nguyên tự tăng Int Tên quy chế đào Tên gọi của quy Chuỗi nvarchar 50 Chương II Mô hình dữ liệu 20 tạo chế đào tạo Loại môn học Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã loại môn học Mã loại môn học Số nguyên tự tăng Int Tên loại môn học Tên của loại môn học(ví dụ: lý thuyết,thực hành) Chuỗi nvarchar 50 Loại điểm Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã loại điểm Mã loại điểm Số nguyên tự tăng Int Tên loại điểm Tên của loại điểm(ví dụ: điểm kiểm tra thường Chuỗi nvarchar 50 Chương II Mô hình dữ liệu 21 xuyên, điểm thi kết thúc môn học…) Loại điểm Loại điểm Số nguyên Short [1,3] - Là 1: loại điểm kiểm tra - Là 2: loại điểm thi - Là 3: loại điểm công thức Ghi chú Ghi chú cho loại điểm Chuỗi nvarchar 250 Quy chế điểm Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Thời gian bắt đầu Thời gian bắt đầu áp dụng quy chế điểm Ngày datetime Thời gian kết thúc Thời gian kết thúc áp dụng Ngày datetime Chương II Mô hình dữ liệu 22 quy chế điểm này Quy chế điểm theo loại điểm Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Hệ số Hệ số nhân của điểm Số nguyên Int Số tiết Số tiết Số nguyên Int Số điểm tối thiểu phải nhập Số điểm tối thiểu phải nhập Số nguyên Int Công thức tính Công thức tính Chuỗi nvarchar 250 Chương II Mô hình dữ liệu 23 3. Mô hình dữ liệu vật lý: Chương II Mô hình dữ liệu 24 III. Phân hệ quản lý sinh viên 1. Mô hình ERD: 2. Sưu liệu: Hệ đào tạo Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã hệ đào tạo Đây là mã thực sự của hệ đào tạo, không thể chỉnh sửa. Số nguyên tự tăng Int Mã hệ đào tạo số Đây là mã số do người Số nguyên nvarchar 2 Chương II Mô hình dữ liệu 25 dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Mã hệ đào tạo chữ Đây là mã chữ do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Chuỗi nvarchar 5 Tên hệ đào tạo Tên hệ đào tạo Chuỗi nvarchar 50 Loại hình đào tạo Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã loại hình đào tạo Đây là mã thực sự của loại hình đào tạo, không thể chỉnh sửa. Số nguyên tự tăng Int Mã loại hình đào tạo số Đây là mã số do người dùng nhập, có Số nguyên nvarchar 2 Chương II Mô hình dữ liệu 26 thể chỉnh sửa. Mã loại hình đào tạo chữ Đây là mã chữ do người dùng nhập, có thể chỉnh sửa. Chuỗi nvarchar 2 Tên loại hình đào tạo Tên loại hình đào tạo Chuỗi nvarchar 50 Khóa học Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã khóa học Đây là mã thực sự của loại hình đào tạo, không thể chỉnh sửa. Số nguyên tự tăng Int Mã số khóa học Đây là mã do người dùng nhập, có thể chỉnh Số nguyên nvarchar 4 Chương II Mô hình dữ liệu 27 sửa. Tên loại hình đào tạo Tên loại hình đào tạo Chuỗi nvarchar 50 Quy chế đào tạo Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã quy chế đào tạo Mã số quy chế đào tạo Số nguyên tự tăng Int Tên quy chế đào tạo Tên gọi của quy chế đào tạo Chuỗi nvarchar 50 Sinh viên Tên tắt thuộc tính Diễn giải Loại giá trị Kiểu dữ liệu Miền giá trị Chiều dài (ký tự) Ghi chú Mã si
Luận văn liên quan