Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Thủy Tú, quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Hiện nay, bảo vệ môi trường là vấn đề bức xúc trên toàn cầu nhất là tại các nước đang phát triển. Nước ta đang trên đường hội nhập với thế giới nên việc quan tâm đến môi trường là điều tất yếu. Vấn đề bảo vệ sức khỏe cho con người, bảo vệ môi trường sống trong đó bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm đã và đang được Đảng và nhà nước, các tổ chức và mọi người dân đều quan tâm. Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Một trong các biện pháp tích cực để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước thiên nhiên tránh không bị ô nhiễm bởi các chất thải do hoạt động sống và làm việc của con người gây ra là việc xử lý nước thải và chất thải rắn trước khi xả ra nguồn đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường hiện hành. Đồng thời tái sử dụng và giảm thiểu nồng độ chất bẩn trong các loại chất thải này. Từ đó đặt ra nhiệm vụ cho người kỹ sư Cấp thoát nước nhiệm vụ là phải đưa ra phương án kỹ thuật cơ bản để giải quyết nhu cầu, thoát nước thải và xử lý nước thải phù hợp với kế hoạch phát triển của đất nước và phù hợp với luật môi trường, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường từ nước thải do nhà nước ban hành. Hơn nữa, cần đề xuất những nhiệm vụ cho các công trình thoát nước để giải quyết một số vấn đề cụ thể như sau: - Cải tạo môi trường sống cho cộng đồng. - Chống ngập úng. - Bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. - Giúp thúc đẩy ngành du lịch phát triển. - Làm tăng giá trị sử dụng đất đô thị. - Bảo vệ các công trình xây dựng, giao thông và các công trình hạ tầng cơ sở khác. - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân và tăng cường thể chế. Hướng tới các mục tiêu đó và đồng thời tổng hợp các kiến thức đã học trong 5 năm học tại khoa Đô thị, ngành Cấp thoát nước, trường Đại học Kiến Trúc, em đã nhận đề tài tốt nghiệp: "Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị mới Thủy Tú - quận Liên Chiểu - huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng".

doc111 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3571 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Thủy Tú, quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh tong hop 8-5-2011.doc
 • dxf1 quy hoach dinh huong.dxf
 • bak3-4 vach tuyen chuan.bak
 • dxf3-4 vach tuyen chuan.dxf
 • bak5-6-11 trac doc + tram bom.bak
 • dxf5-6-11 trac doc + tram bom.dxf
 • bak7-dccn.bak
 • dxf7-dccn.dxf
 • bak8-mat bang.bak
 • dxf8-mat bang.dxf
 • bak9-trac doc TXL.bak
 • dxf9-trac doc TXL.dxf
 • dxf10-chi tiet lang ngang dot II.dxf
 • dxf12-13-14 CTNCT.dxf
 • docBIA NGOAI .doc
 • docBIA TRONG.doc
 • docNhiem vu TKTN mau.doc
 • docNhiem vu TKTN.doc
 • rarPhan CTNCT.rar
 • rarphan mang.rar
 • rarphan tram bom.rar
 • rarPhan xu ly.rar
Luận văn liên quan