Đồ án Quy trình sản xuất sữa đặc có đường

(Bản scan) Cô đặc là phương pháp thường được dùng để tăng nồng độ một cấu tử nào đó trong dung dịch 2 hay nhiều cấu tử. Tùy theo tính chất của cấu tử khó bay hơi hay dễ bay hơi ta có thể tách một phần dung môi (cấu tử dễ bay hơi hơn) bằng phương pháp nhiệt độ (đun nóng) hay bàng phương pháp làm lạnh kết tinh

pdf62 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4653 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Quy trình sản xuất sữa đặc có đường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan