Đồ án So sánh giữa hai loại giao thức tìm đường Distance Vector và Link State, phân tích hoạt động của giao thức chọn đường OSPF

Với tốc độ phát triển công nghệ thông tin nhanh chóng như hiện nay, mạng máy tính không còn là một khái niệm xa lạ, mơ hồ đối với nhiều người. Đây là một lĩnh vực của CNTT có phạm vi nghiên cứu và ứng dụng lớn.Một vấn đề rất quan trọng trong lĩnh vực này đó là tối ưu hoá về tốc độ cũng như bảo toàn thông tin trên mạng Trong khuôn khổ đồ án môn học Thiết Bị Mạng, nhóm chúng em sẽ trình bày về “So sánh giữa hai loại giao thức tìm đường Distance vector và Link State . Phân tích hoạt động của giao thức chọn đườngOSPF” Đồ án được trình bày thành ba phần chính: Phần A:Distance vector. Phần B: Link-state. Phần C: Giao thức OSPF.

doc66 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2077 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án So sánh giữa hai loại giao thức tìm đường Distance Vector và Link State, phân tích hoạt động của giao thức chọn đường OSPF, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên