Đồ án Thành lập bình đồ ảnh vùng đồi núi và công tác đoán đọc điều vẽ

Trong quá trình tồn tại và phát triển của xã hội loài người có hai cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật mang tính đột phá. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất bản chất là quá trình cơ khí hoá, lấy máy móc thay thế cho lao động chân tay. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ,bản chất là quá trình tin học hoá, lấy công nghệ thông tin thay thế một phần lao động, trợ giúp con người về trí tuệ. Với cuộc cách mạng khoa học lần 2, chiếc máy tính đầu tiên đã ra đời và kể từ đó đến nay ngành công nghệ thông tin đã có những bước phát triển to lớn, được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế ,văn hoá, xã hội và đặc biệt là khoa học kỹ thuật. Từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ở Việt Nam công nghệ thông tin đã được áp dụng rộng rãi vào lĩnh vực Trắc địa nói chung và Trắc địa ảnh nói riêng. Sự phát triển của nó đã có tác động sâu sắc, làm thay đổi cơ bản diện mạo của ngành cũng như tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm bản đồ. Và cùng với sự phát triển đó phương pháp đo ảnh số đã ra đời. Đây là phương pháp có mức tự động hoá cao, được tiến hành trên các trạm ảnh số, với dữ liệu đầu vào cũng như các kết quả trung gian đều là dạng số. Vì thế việc ứng dụng công nghệ ảnh số trong việc thành lập bản đồ địa hình đã giúp hạn chế được khối lượng công việc và có tính kinh tế đồng thời hạn chế được các sai số trong quá trình thành lập bản đồ địa hình. Trong quá trình thành lập bản đồ địa hình thì hai khâu quan trọng không thể thiếu là khâu thành lập bình đồ ảnh và khâu đoán đọc điều vẽ . Hai khâu này quyết định đến tính chính xác và trung thực của bản đồ thành lập. Đặc biệt công tác đoán đọc điều vẽ cần phải được tiến hành định kì để hiện chỉnh làm mới bản đồ để phục vụ cho các mục đích kinh tế chính trị, quốc phòng an ninh Để tìm hiểu về nội dung hai quá trình trên , với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của GS.TS khoa học PHAN VĂN LỘC và sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong bộ môn Trắc địa ảnh và của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên xí nghiệp Đo đạc ảnh địa hình, em đã thực hiện đề tài tìm hiểu công tác “Thành lập bình đồ ảnh vùng đồi núi và công tác đoán đọc điều vẽ Đề tài bao gồm : Mở đầu Chương I : Quy trình thành lập bình đồ ảnh bằng công nghệ ảnh số. Chương II : Công tác đoán đọc điều vẽ phục vụ thành lập bản đồ địa hình. Chương III : Thực nghiệm. Kết luận

doc85 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2132 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thành lập bình đồ ảnh vùng đồi núi và công tác đoán đọc điều vẽ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên