Đồ án Thi công đập bê tông đầm lăn thủy điện Sơn La

Đất nước ngày càng phát triển, nhu cầu năng lượng đặt ra ngày càng cao.Công trình thủy điện Sơn La được tiến hành nhằm cung cấp một phần lượng điện năng cho đất nước đồng thời phòng chống lũ lụt cho hạ lưu sông Đà.Việc hoàn thành tiến độ thi công sớm sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Được thực tập và tham gia tìm hiểu tại công trường thuỷ điện Sơn La là dịp để bản thân em trau dồi kiến thức đã học và có cái nhìn thực tế về công trường thuỷ lợi. Sau khi thực tập tốt nghiệp em được giao đề tài tốt nghiệp: Thi công đập bê tông đầm lăn thủy điện Sơn La Đồ án gồm : Chương 1. Giới thiệu chung về công trình Sơn La. Chương 2. Dẫn dòng thi công. Chương 3. Thi công đập bê tông đầm lăn. Chương 4. Kế hoạch tiến độ thi công. Chương 5. Bố trí mặt bằng công trường. Chương 6. Dự toán. Phụ lục Kết luận.

doc91 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2921 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thi công đập bê tông đầm lăn thủy điện Sơn La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Chương 1. Giới thiệu chung về công trình thuỷ điện Sơn La 4 1.1. Vị trí công trình. 4 1.2. Nhiệm vụ công trình. 4 1.3. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình. 4 1.3.1. Cấp công trình 4 1.3.2. Các hạng mục công trình chính 5 1.4. Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình 6 1.4.1. Điều kiện địa hình 6 1.4.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn và đặc trưng dòng chảy 6 1.4.3. Điều kiện địa chất. 11 1.4.4. Điều kiện dân sinh, kinh tế khu vực 11 1.5. Điều kiện giao thông 11 1.5.1. Giao thông ngoài công trường 11 1.5.2. Giao thông trong nội bộ công trường 12 1.6. Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước 12 1.6.1. Điều kiện vật liệu xây dựng công trình 12 1.6.2. Khả năng cung cấp điện thi công trong công trường 13 1.7. Điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực 13 1.7.1. Điều kiện cung cấp vật tư. 13 1.7.2. Điều kiện cung cấp thiết bị, nhân lực 13 1.8. Thời gian thi công được phê duyệt 14 1.9. Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thi công 14 1.9.1. Thuận lợi 14 1.9.2. Khó khăn 14 Chương 2. Dẫn dòng thi công 15 2.1. Dẫn dòng. 15 2.1.1. Đề xuất phương án dẫn dòng 15 2.1.2. Chọn tần suất lưu lưọng dẫn dòng 19 2.1.3. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng 20 2.1.4.Tính toán điều tiết. 30 2.2. Ngăn dòng 37 2.2.1. Chọn lưu lượng thiết kế ngăn dòng 37 Chương 3.Thi công đập bê tông đầm lăn và công tác ván khuôn 39 3.1.Công tác hố móng. 39 3.1.1. Thiết kế tiêu nước hố móng. 39 3.1.2. Thiết kế tổ chức đào móng đập chính. 45 3.2. Công tác thi công bê tông. 51 3.2.1.Tính toán khối lượng và dự trù vât liệu. 51 3.2.2.Phân đợt đổ,khoảnh đổ bê tông. 51 3.2.3.Tính toán cấp phối bêtông RCC 53 3.2.4.Tính toán máy trộn bê tông. 56 3.2.5. Phương án vận chuyển vật liệu. 57 3.2.6. Đổ, san, đầm và dưỡng hộ bê tông 59 3.2.7. Tổ chức thi công mặt đập trên khối đổ R4, tại cao trình 180m 64 3.3.Công tác ván khuôn. 65 3.3.1.Lựa chọn ván khuôn. 65 3.3.2.Tổ hợp tác dụng lên ván khuôn. 65 3.3.3.Tính toán ván khuôn. 67 3.3.4.Công tác lắp dựng ván khuôn 71 Chương 4.Lập tiến độ thi công 73 4.1. Các nguyên tắc cơ bản khi lập tiến độ thi công 73 4.1.1. Mục đích khi lập kế hoạch tiến độ thi công . 73 4.1.2. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch tiến độ thi công 73 4.2.Lựa chọn phương pháp lập sơ đồ tiến độ thi công. 74 4.3. Lập kế hoạch tiến độ thi công đập theo phương án chọn. 74 Chương 5. Bố trí mặt bằng 74 5.1. Chọn phương án bố trí mặt bằng 74 5.2. Công tác kho bãi 74 5.2.1. Xác định lượng vật liệu dự trữ trong kho 74 5.2.2. Xác định diện tích kho 75 5.3. Tổ chức cung cấp điện - nước trên công trường 76 5.3.1. Tổ chức cung cấp nước 76 5.3.2. Tổ chức cung cấp điện 78 5.4. Bố trí quy hoạch nhà tạm thời trên công trường 79 5.4.1. Xác định số người trong khu nhà ở 79 5.4.2. Xác định diện tích nhà ở và diện tích chiếm chỗ của khu vực xây nhà 79 5.5. Đường giao thông 80 5.5.1. Đường ngoài công trường 80 5.5.2. Đường trong công trường 80 Chương 6. Dự toán 82 Phụ lục 85 KẾT LUẬN 89 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN SƠN LA MỞ ĐẦU Đất nước ngày càng phát triển, nhu cầu năng lượng đặt ra ngày càng cao.Công trình thủy điện Sơn La được tiến hành nhằm cung cấp một phần lượng điện năng cho đất nước đồng thời phòng chống lũ lụt cho hạ lưu sông Đà.Việc hoàn thành tiến độ thi công sớm sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Được thực tập và tham gia tìm hiểu tại công trường thuỷ điện Sơn La là dịp để bản thân em trau dồi kiến thức đã học và có cái nhìn thực tế về công trường thuỷ lợi. Sau khi thực tập tốt nghiệp em được giao đề tài tốt nghiệp: Thi công đập bê tông đầm lăn thủy điện Sơn La Đồ án gồm : Chương 1. Giới thiệu chung về công trình Sơn La. Chương 2. Dẫn dòng thi công. Chương 3. Thi công đập bê tông đầm lăn. Chương 4. Kế hoạch tiến độ thi công. Chương 5. Bố trí mặt bằng công trường. Chương 6. Dự toán. Phụ lục Kết luận. Chương 1. Giới thiệu chung về công trình thuỷ điện Sơn La Vị trí công trình. Tuyến bố trí công trình đầu mối Sơn La tại tuyến Pa Vinh II nằm trên sông Đà, thuộc tỉnh Sơn La cách đầu mối thủy điện Hòa Bình về phía thượng lưu khoảng 215km. Bờ phải công trình đầu mối là huyện Thuận Châu, bờ trái là huyện Mường La. Tọa độ phạm vi xây dựng công trình: X: 2377100m - 2379000m. Y: 498600m – 501000m. Nhiệm vụ công trình. Công trình thủy điện Sơn La là một công trình đặc biệt quan trọng nhất từ trước tới giờ được nhà nước và Quốc hội thông qua.Nhiệm vụ mà công trình sẽ thực hiện: 1, Cung cấp điện năng để phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khi hoạt động với 6 tổ máy, nhà máy sẽ phát điện với công suất 2400MW cùng với thủy điện Hòa Bình khắc phục tình trạng thiếu điện và tiến hành công cuộc CNH-HĐH đất nước. 2, Góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho đồng bằng Bắc Bộ. Hồ Sơn La với dung tích điều tiết 6 tỷ m3, cung cấp nước tưới về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, mặt khác nó cùng với hồ Hòa Bình tạo dung tích phòng lũ 7 tỷ m3 ( trong đó hồ Sơn La là 4 tỷ m3). 3, Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Sự ra đời của công trình thủy điện Sơn La đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, đường , cầu cống, trường học, bệnh viện…, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục cho các dân tộc vùng Tây Bắc. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình. 1.3.1. Cấp công trình Theo TCXDVN 315-2004, cấp công trình được xác định như sau: + Các hạng mục công trình chủ yếu: Đập tràn, đập không tràn, đập- cửa lấy nước: xếp cấp đặc biệt. Nhà máy thuỷ điện, trạm phân phối điện ngoài trời: xếp cấp I. + Các công trình thứ yếu: Tường biên, tường chắn không nằm trên tuyến chịu áp; công trình gia cố bờ nằm ngoài cụm công trình đầu mối; nhà quản lý hành chính: xếp cấp II. 1.3.2. Các hạng mục công trình chính Công trình đầu mối thủy điện Sơn La gồm các hạng mục: đập dâng, công trình xả lũ, tuyến năng lượng. 1.3.2.1. Đập dâng Là đập bê tông trọng lực, một phần áp dụng công nghệ thi công đầm lăn (RCC). Các thông số chính của đập dâng: +Cao trình đỉnh đập: 228,1m +Chiều cao đập lớn nhất: 138,1m +Chiều dài đập theo đỉnh: 961,6m. 1.3.2.2. Công trình xả lũ Gồm các cửa xả sâu và đập tràn xả mặt điều tiết bằng các cửa van cung, tiếp nối với hạ lưu bằng dốc nước thẳng có tường phân dòng và mũi phóng kiểu đơn giản (không có mố tiêu năng). Bảng 1.1. Các thông số chính của đập tràn STT Các thông số chính Xả mặt Xả sâu  1 Kích thước các lỗ xả, (bxh)m 15,0x11,2 6,0x9,6  2 Cao trình ngưỡng, m 197,8 145,0  3 Số lượng lỗ xả 6 12  Bảng 1.2. Các thông số chính của dốc nước 1 Chiều dài 285,08  2 Chiều rộng đầu dốc 115,5  3 Chiều rộng cuối dốc 177,66  4 Độ dốc 4,6%  5 Cao trình mũi phóng 133,14  1.3.2.3. Tuyến năng lượng Bao gồm cửa lấy nước, đường ống áp lực dẫn nước và nhà máy thủy điện sau đập bố trí tại lòng sông. - Cửa lấy nước: gồm có 6 cửa độc lập chia làm 12 khoang có tác dụng tạo áp lực của nước vào đường ống áp lực. - Đường ống áp lực dẫn nước vào tuabin được bố trí riêng cho từng tổ máy và được đặt trên mái hạ lưu đập. - Nhà máy thủy điện: là nhà máy kiểu hở sau đập, tổ máy trục đứng, lưu lượng lớn nhất qua nhà máy thủy điện 3.462m3/s. Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình Điều kiện địa hình Tuyến công trình đầu mối có bờ trái dốc đứng đạt cao độ 400 – 500m và bờ phải thoải hơn đạt cao độ khoảng 300m. Ven bờ phải có một đoạn thềm khá thoải dài 400m có cao độ 115- 125m. Đáy sông trong vùng tuyến có cao độ khoảng 108 – 111m, khoảng cách giữa hai bờ theo mép sông dao động từ 120 đến 270m. Điều kiện khí hậu, thủy văn và đặc trưng dòng chảy Điều kiện khí hậu a. Nhiệt độ Khí hậu vùng lưu vực sông Đà nói chung và khí hậu khu vực thi công nói riêng thuộc nhiệt đới gió mùa. Mùa đông lạnh và khô, mùa hè nóng và mưa nhiều. Vùng công trình chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, mùa hè gió Tây Nam và bão từ biển Đông. Phân chia mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3, mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9. Bảng 1.3. Nhiệt độ không khí trung bình tại tuyến công trình Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB  T0C 15,5 17 20,1 23,5 25,5 26,1 26 25,8 24,8 22,7 19,1 15,9 21,8  Bảng 1.4. Nhiệt độ trung bình của nước sông Đà Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB  T0C 19,3 20,3 22,5 25,2 26,9 26,3 25,7 25,7 25,4 24,2 22 19,9 23,6  b. Độ ẩm Độ ẩm tuyệt đối trung bình nhiều năm, theo trạm khí tượng Lai Châu và Sơn La được xác định vào khoảng 20 – 23,3mb. Độ ẩm tương đối dao động từ 81-83%, lớn nhất đạt 100%, nhỏ nhất là 12%. c. Mưa Mưa trên lưu vực sông Đà phân bố không đều theo không gian và thời gian, và phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động: + Theo không gian: chủ yếu phụ thuộc vào cao độ địa hình và hướng núi. + Theo thời gian: lượng mưa phân bố theo hai mùa rõ rệt. Mùa mưa (từ tháng 5 – 9) chiếm tới 85 – 88% tổng lượng mưa cả năm. Thời gian mưa liên tục dài nhất là 67 giờ, ít nhất là 11 giờ 30 phút. Trong thời kỳ mùa lũ số ngày mưa có thể đạt tới 90 – 120 ngày và chủ yếu tập trung vào hai tháng 7 và 8. Trung bình mỗi tháng đạt khoảng 24 – 25 ngày (tại Lai Châu và Mường Tè). Số ngày mưa nhiều nhất thường xảy ra vào tháng 7 và đạt tới 30 ngày. Bảng 1.5.Lượng mưa tháng và năm tại trạm khí tượng Sơn La (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm  20,7 25,7 48,9 118,8 191,4 250,0 267,0 257,4 129,2 66,0 36,7 19,1 1431  d. Bốc hơi Theo tài liệu quan trắc trên sông Đà cho thấy lượng bốc hơi trong điều kiện khí hậu ẩm không lớn , theo tài liệu quan trắc của trạm Sơn La : - Tổng lượng bốc hơi năm đạt khoảng 936 mm - Lượng bốc hơi lớn nhất vào tháng III là 123 mm - Lượng bốc hơi nhỏ nhất vào tháng VIII là 55,4 mm e. Gió Do công trình nằm trên lưu vực sông Đà thuộc khu vực Tây Bắc nên có 2 mùa rõ rệt + Mùa đông: có gió Đông Bắc + Mùa hè: có gió Tây Nam Tốc độ gió trung bình hàng năm trên lưu vực sông Đà theo tài liệu khí tượng của trạm khí tượng Sơn La và Lai Châu là 1 - 2 m/s. Bảng 1.6. Vận tốc gió lớn nhất ứng với các tần suất Tần suất thiết kế (%) 2 4 50  Vận tốc gió (m/s) 40 35 20  Đặc trưng thủy văn sông Đà trong vùng xây dựng a.Chế độ dòng chảy Chế độ nước sông Đà chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa kiệt. Mùa lũ xảy ra chịu tác động của gió mùa Tây Nam, bắt đầu vào tháng 6, kết thúc vào tháng 10. Mùa kiệt chịu của gió mùa Đông Bắc, bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 5năm sau b.Độ đục Độ đục của nước sông phụ thuộc vào hàm lượng phù sa mà nước sông mang theo.Trong thời kỳ mùa lũ thông thường là 2.0 – 3.0 Kg/m3, đôi khi đạt 12Kg/m3. Nước sông không ăn mòn bê tông. Lượng mưa và số ngày mưa của từng tháng trong năm có ảnh hưởng đáng kể đến thi công công trình. Các đặc tài liệu thủy văn và đặc trưng dòng chảy thể hiện trong các bảng sau: Bảng 1.7. Bảng quan hệ lưu lượng và mực nước hạ lưu (Q~Zhl) tuyến Pa Vinh II TT Q(m/s2) Z(m) TT Q(m/s2) Z(m) TT Q(m/s2) Z(m)  1 0 111.13 29 3750 118.41 57 16116 127.12  2 17 111.50 30 4000 118.69 58 17041 127.61  3 57 112.00 31 4250 118.95 59 17988 128.10  4 110 112.50 32 4500 119.21 60 19120 128.68  5 140 112.75 33 4750 119.44 61 20113 129.18  6 183 113.00 34 5000 119.68 62 21128 129.67  7 237 113.25 35 5250 119.90 63 22164 130.16  8 340 113.60 36 5500 120.12 64 23043 130.58  9 395 113.75 37 5750 120.32 65 24117 131.07  10 440 113.85 38 6000 120.53 66 25029 131.48  11 500 113.97 39 6250 120.73 67 26141 131.98  12 523 114.00 40 6500 120.94 68 27083 132.39  13 536 114.02 41 6750 121.13 69 28040 132.80  14 680 114.25 42 7000 121.33 70 29010 133.21  15 750 114.36 43 7250 121.51 71 30194 133.71  16 792 114.43 44 7500 121.71 72 31195 134.12  17 1000 114.75 45 7750 121.90 73 32006 134.45  18 1065 114.84 46 8000 122.08 74 33033 134.86  19 1250 115.12 47 8250 122.26 75 34073 135.27  20 1500 115.49 48 8500 122.44 76 35126 135.68  21 1750 115.85 49 8750 122.61 77 36193 136.10  22 2000 116.22 50 9000 122.78 78 37057 136.43  23 2250 116.56 51 10030 123.49 79 38149 136.84  24 2500 116.90 52 11270 124.31 80 39032 137.17  25 2750 117.22 53 12600 125.14 81 40147 137.58  26 3000 117.54 54 13300 125.55 82 41050 137.91  27 3250 117.84 55 14790 126.37 83 42189 138.32  28 3500 118.14 56 15620 126.79 84 43111 138.65  Hình 1-1. Quan hệ Q~Zhl Bảng 1.8. Lưu lượng lũ thiết kế tại tuyến công trình thủy điện Pa Vinh II Tần suất thiết kế P( % ) Lưu lượng lũ Q (m/s3 )  0,01 % 44722  0,1 % 26720  1% 18046  3% 15018  5% 13646  10% 11722  Lũ lớn nhất có thể xảy ra PMF (Probable Maximum Flood) có lưu lượng Q= 60.000 m3/s Bảng 1.9. Đường quá trình lũ đến (P= 1%) T(h) Q(m3/s) T(h) Q(m3/s) T(h) Q(m3/s)  0 2500 252 5100.00 504 13000  12 2400 264 6500.00 516 12000  24 2300 276 8500.00 528 11500  36 2400 288 10000.00 540 11000  48 2800 300 10100.00 552 10000  60 4090 312 10000.00 564 9500  72 4140 324 9500.00 576 9000  84 4610 336 10000.00 588 8000  96 5000 348 11000.00 600 6000  108 5330 360 12000.00 612 5500  120 5850 372 15000.00 624 5000  132 6210 384 18046.00 636 4900  144 5640 396 17000.00 648 4800  156 5000 408 16000.00 660 4700  168 4900 420 15500.00 672 4000  180 4800 432 14700.00 684 3000  192 4700 444 15000.00 696 2800  204 4900 456 16000.00 708 2700  216 4950 468 17000.00 720 2600  228 5000 480 15340.00      240 5050 492 14000.00      Hình 1-2. Biểu đồ đường quá trình lũ đến Điều kiện địa chất. 1.4.3.1. Điều kiện địa chất Lớp mặt ở 2 bờ là sản phẩm phong hoá của 1 phần đá gốc, dày 2,5m. Ở lòng sông nơi có công trình chính có trầm tích cuội tảng dày 1,5 – 8,6 m. Các công trình chính nằm trên khối Bazan foócphirit, đê quai thượng lưu và đê quai hạ lưu nằm trên đá trầm tích lục nguyên. Tại vùng xây dựng công trình xuất hiện nhiều đứt gãy kiến tạo, trong đó có những vết nứt kiến tạo sâu. Dọc thung lũng sông Đà còn có những đứt gãy nhỏ, ảnh hưởng cục bộ tới lòng hồ Tại đây cũng xảy ra các hiện tượng: Cáctơ, xói ngầm cáctơ, xâm thực, phong hoá đất đá, và đặc biệt tại vùng xây dựng công trình và hồ chứa có động đất ở cấp 7-9. 1.4.3.2. Hệ thống nước ngầm Ở vùng công trình chính phát hiện 2 hệ thống nước ngầm: + Tầng nước ngầm Aluvi phát triển ở vùng Aluvi lòng sông Đà và trong tầng cát giáp bờ + Hệ thống nước khe nứt và nước mặt Nước ngầm chứa ít khoáng và không ăn mòn bê tông. Điều kiện dân sinh, kinh tế khu vực Với địa bàn xây dựng là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La,nền kinh tế vẫn chủ yếu là nông nghiệp, chỉ có một vài xưởng sản xuất thủ công nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng, công nghiệp không phát triển. Huyện Mường La có khoảng 55 nghìn dân, trong đó khoảng 14 nghìn người sống trong vùng lòng hồ, chủ yếu là người dân tộc Thái. Đến cuối năm 2004, giao thông khu vực đã được cải tạo, nâng cấp và làm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển từ các trung tâm kinh tế chính trị đến công trường. Hơn nữa, hệ thống điện cũng được xây dựng và hoàn thành, góp phần tạo điều kiện thi công bằng các phương tiện hiện đại có năng suất cao. Hiện nay tỉnh Sơn La đã có nhà máy xi măng năng suất 80000 T/năm và nhà máy sản xuất gạch tuynen năng suất 20 Triệu viên /năm. Trong mặt bằng công trường đã tiến hành xây dựng trạm nghiền clinke công suất 100 T/năm phục vụ công tác thi công bê tông trên công trường. Điều kiện giao thông Giao thông ngoài công trường Hình 1-3. Sơ đồ giao thông vùng xây dựng công trình Là một công trình đặc biệt quan trọng và là công trình có khối lượng lớn đặc biệt là trang thiết bị thủy điện.Với công suất lớn đòi hỏi thiết bị siêu trường.Vì vậy không thể vận chuyển hết bằng đường bộ được mà vận chuyển bằng cả đường thủy. + Đường thuỷ: Hải Phòng- Hà Nội- Hoà Bình- Công trình đầu mối, dài khoảng 500km + Đường bộ: Hải Phòng- Hà Nội- Hoà Bình- Hát Lót- Công trình đầu mối, dài khoảng 450km. Giao thông trong nội bộ công trường Có 2 tuyến đường chính dọc hai bên bờ sông phải và trái bắt đầu từ cầu vĩnh cửu đến tuyến công trình đầu mối và 1 tuyến đường từ cầu vĩnh cửu đến sân bay. Tổng chiều dài khoảng 25km. Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước 1.6.1. Điều kiện vật liệu xây dựng công trình Tại xung quanh vùng xây dựng, các mỏ vật liệu địa phương sau có thể khai thác phục vụ sản xuất. Mỏ cát Các mỏ cát dọc sông từ tuyến công trình xuống dưới hạ lưu khoảng 5km có chỉ tiêu không phù hợp với yêu cầu xây dựng bê tông công trình chính. Đã xem xét và đề nghị sử dụng mỏ cát Kỳ Sơn ( Hoà Bình) nằm ở xa hơn 200km làm cát chế tạo bê tông cống dẫn dòng, gia cố kênh và bê tông truyền thống. Ngoài ra, sử dụng thêm cát vàng từ các mỏ cát Việt Trì và cát Sông Mã để hỗ trợ cho lượng cát thiên nhiên lấy từ Kỳ Sơn. Hơn nữa, công trình còn sử dụng cát nghiền từ đá để chế tạo bê tông đầm lăn. Mỏ đá Qua khảo sát đã chọn mỏ đá Bản Pểnh cung cấp đá làm cốt liệu dăm, cát cho công trình chính. Mỏ đá này với trữ lượng khoảng 3,2 triệu m3, cùng với khoảng 1 triệu m3 đất đá từ hố móng sẽ đáp ứng được nhu cầu khai thác 4,2 triệu m3. 1.6.1.3. Mỏ đất Đã tìm ra các mỏ đất số I, số II, mỏ đất Bản Rạng ( mỏ số III) có các chỉ tiêu cơ lý phù hợp với yêu cầu làm lớp chống thấm cho đê quai. 1.6.2. Khả năng cung cấp điện thi công trong công trường Trong thời kỳ chuẩn bị, xây dựng trạm biến áp 110/35/6KV và lắp đặt một máy phát công suất 25MVA tại công trường, cùng với đoạn đường dây 110KV Sơn La – Mường La để tải điện 35KV và 6KV từ trạm 110/35/6KV đến các cơ sở sản xuất của công trường. Tiếp đó sẽ lắp đặt thêm một máy công suất 25MVA tại trạm 110/35/6KV nâng công suất toàn trạm lên 500MVA, xây dựng đường dây 220KV từ Sơn La đi Việt Trì và dùng toàn bộ tuyến đường 220KV này để chuyển tải điện áp 110KV. Cũng trong thời gian đó tiến hành xây dựng trạm hạ áp 35/0.4 và 6/0.4KV cù

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docban word in.doc
 • dwgchuong 4 tien do do rcc.IN.3dwg.dwg
 • dwgChương 2.dan dong qua long song thu hep .in.3 wg.dwg
 • dwgDAN DONG QUA XA DAY.IN.3dwg.dwg
 • dwgmat bang .IN.3dwg.dwg
 • dwgmat bang .IN.dwg
 • dwgphan dot do bt3.dwg