Đồ án Thiết kế bộ đo tần hiển thị số

Phân tích để tạo sơ đồ khối -Do yêu cầu của tín hiệu vào có biên độ rất nhỏ, do đó phải có một bộ tiền khuếch đại ở đầu vào. -Do yêu cầu hiển thị số nên phải có một bộ đếm ở đầu ra làm nhiệm vụ đếm tần số và hiển thị ra Led 7 thanh -Vì đầu vào tương tự ở dạng hình sin, xung vuông, xung tam giác đầu ra là một mạch đếm số do đó phải có một mạch sửa dạng tín hiệu chuyển tất cả tín hiệu về dạng xung vuông để các mạch số có thể làm việc được. 2.Sơ đồ khối của bộ đo tần số 3.Yêu cầu cho từng khối -Tầng khuếch đại: +Giữ nguyên tần số tín hiệu +Có thể khuếch đại điện áp vào ít nhất từ 5 mV trở lên +Điện áp ra phải từ khoảng 1V trở lên -Tầng sửa dạng: với mọi tín hiệu ở đầu vào phải cho đầu ra ở dạng xung vuông có đủ tiêu chuẩn cho một mạch số ở tầng sau. -Mạch đếm: đủ khả năng phản ứng với

doc17 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2176 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế bộ đo tần hiển thị số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên