Đồ án Thiết kế bộ nguồn ổn áp với các thông số cho trước

Như chúng ta đã biết ,hầu hết các mạch điện tử ngày nay đều được cung cấp năng lượng bởi nguồn một chiều. Có thể đó là những nguồn có sẵn nhưng đại đa số đều được biến đổi từ điện lưới sang điện một chiều. Việc chuyển từ điên lưới xoay chiều sang điện một chiều được thực hiện dễ dàng các mạch chỉnh lu, ví dụ mạch chỉnh lưu cầu. Nhưng điện áp một chiều sau chỉnh lưu có gợn sóng lớn, mặt khác điện áp này không ổn định, có thể dễ dàng bị biến đổi khi U lới thay đổi. Điều này gây ảnh hởng rất lớn đến sự ổn định của mạch điện tử và tuổi thọ của các kinh kiện như IC, transistor Chúng ta có thể khắc phục nhược điểm trên bằng cách mắc sau chỉnh lu một bộ ổn áp để đảm bảo sự ổn định cho các thông số làm việc của mạch điện tử, khi mà điện áp lới biến thiên trong một khoảng nào đó. Như vậy, chúng ta thấy rằng, chỉnh lưu bao giờ cũng đi liền với ổn áp, công việc thiết kế ra một bộ nguồn ổn áp để dùng cho các mạch điện tử là việc hết sức cơ bản và rất cần thiết đối với một nhà thiết kế. ở trong bài này, em xin trình bày cách thiết kế một bộ ổn áp với đầu vào là điện lới xoay chiều, đầu ra là điện áp một chiều với các thông số được nêu dưới đây. Qua 2 học kì đợc học bộ môn “Kĩ thuật Mạch điện tử ”, em đã đợc trang bị những kiến thức cơ bản về mạch điện tử , giờ đây em muốn đợc kết hợp lý thuyết với thực hành, bắt tay thiết kế một mạch điện đơn giản để tiếp cận với thực tiễn .

docx24 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế bộ nguồn ổn áp với các thông số cho trước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên