Đồ án Thiết kế bộ thu anten Parabol cho hệ thống TVRO (192 trang)

Thông tin vệ tinh là lĩnh vực kỹ thuật có tuổi đời khá trẻ so với nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác. Nó chỉ thực sự ra đời vào năm 1957, khi Liên Xô lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo. Với sự phát triển nhanh chóng, và thành tựu, lợi ích to lớn, thông tin vệ tin đang dần đưa xã hội chúng ta tới một xã hội tiên tiến. Ngày nay, chúng ta có thể cảm nhận một phần của thế giới hiện đại đó nhờ các phương tiện truyền hình vệ tinh TVRO hay điện thoại vô tuyến quốc tế .

doc193 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2681 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế bộ thu anten Parabol cho hệ thống TVRO (192 trang), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThesis.DOC
  • rarProgram.rar
Luận văn liên quan