Đồ án Thiết kế Đường cấp 3- tuyến đường C - D miền núi

Giao thông được coi la huyết mạch của nền kinh tế một đất nước. Vi vậy xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông là nhiệm vụ cấp bách của Đảng và Nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay, nhằm đưa Đất nước ta trên con đường hội nhập kinh tế trong khu vực và toàn thế giới. Đặc biệt là những vùng xa xôi, hẻo lánh. Chỉ có mạng lưới giao thông thuận lợi mới rút ngắn sự khác biệt, phân hóa giàu nghèo giữa các vùng dân cư. Tuyến đường C-D được thiết kế theo yêu cầu của Nhà trường, nhằm giúp cho sinh viên trước khi kết thúc khóa học nắm được vai trò, ý nghĩa của Ngành học và hiểu được các chỉ tiêu Kinh tế – Kỹ thuật trong khi hoàn thành Đồ án môn học.

doc14 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3027 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế Đường cấp 3- tuyến đường C - D miền núi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc1_TKCS_chuong8_9_10.doc
 • doc1_TKCS_chuong1.doc
 • doc1_TKCS_chuong2.doc
 • doc1_TKCS_chuong3.doc
 • doc1_TKCS_chuong4.doc
 • doc1_TKCS_chuong4tinhranhdoan500m.doc
 • doc1_TKCS_chuong5.doc
 • doc1_TKCS_chuong6.doc
 • doc1_TKCS_chuong7.doc
 • dwg1-kt-binh do trac doc1.dwg
 • dwg1-TC-Dieu phoi dat.dwg
 • doc2_TKKT .doc
 • dwg2-KT-Cong dung cong bang.dwg
 • dwg2-TC-SO DO LU2.dwg
 • doc3_thi cong2.doc
 • dwg3-KT-CONG.dwg
 • dwg3-TC-Tien do thi cong theo gio.dwg
 • dwg4_Chi tieu KT va So sanh 2 PA.dwg
 • dwg4-TC-Tien do thi cong tong the .dwg
 • dwg12_CONGNGHETHICONG.dwg
 • dwgduong do PA I_IIcad.dwg
 • docphu luc.doc
 • dwgtrac ngang pa 1.dwg
 • dwgTRACNGANG_PAII.dwg