Đồ án Thiết kế hồ chứa Cho Mo phương án 1

Mười lăm năm qua nền khoa học kỹ thuật thuỷ lợi nước nhà tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, và đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nhiệp hoá , hiện đại hoá đất nước . Nước là loại tài nguyên quý giá và được coi là vĩnh cửu . Không có nước thì không có sự sống trên hành tinh chúng ta . Nước phân bố gần như khắp nơi trên trái đất và là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động về dân sinh kinh tế của con người . Nước được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp , công nghiệp , thuỷ điện , giao thông vận tải , du lịch , nuôi trồng thuỷ sản . . . Nước ta là nước có nền kinh tế mà nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn , sản xuất nông nghiệp là chiến lược hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế . thuỷ lợi là ngành khoa học tổng hợp các biện pháp khai thác , sử dụng , bảo vệ nguồn nước trên mặt đất và nước ngầm , đồng thời làm công tác bảo vệ môi trường . Nước không những cần cho sản xuất nông nghiệp mà còn rất cần cho các ngành kinh tế khác . Sau khi đất nước được thống nhất và đi vào ổn định phát triển kinh tế , Chính phủ đã lấy nông nghiệp làm chủ đạo . Hàng năm chính phủ đã đầu tư nâng cấp ,cải tạo nhiều và xây dựng mới nhiều hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp như : Dầu Tiếng ở Tây Ninh , hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải . . . Riêng Tỉnh Ninh Thuận điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến việc phát triển hệ thống thuỷ lợi phục vụ cho nông nghiệp . Rất nhiều công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ đã được xây dựng và đã phát huy hiệu quả kinh tế cao. Công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Cho Mo thuộc địa phận Thôn Tân Mỹ – Xã Mỹ Sơn – Huyện Ninh Sơn – Tỉnh Ninh Thuận . Đây là khu vực có tiềm năng , nhưng trong vùng chỉ có các công trình thuỷ lợi tạm .Công trình thuỷ lợi Cho Mo được xây dựng sẽ đáp ứng được yêu cầu cấp thiết như : - Cấp nước tưới tự chảy cho 1000 ha đất canh tác nông nghiệp - Cắt lũ cho hạ lưu , giảm thiệt hại về tài sản , tính mạng con người khi lũ về - Góp phần tạo môi trường , cảnh quan, nâng cao điều kiện dân sinh kinh tế - Góp phần phát triển kinh tế địa phương , xây dựng thành điểm tham quan du lịch thuận lợi Trong nội dung đồ án , Công trình hồ chứa Cho Mo được trình bày thiết kế ba hạng mục chính : - Đập dâng - Tràn xả lũ - Cống ngầm

doc102 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2608 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hồ chứa Cho Mo phương án 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên