Đồ án Thiết kế kho lạnh bảo quản đông thịt bò với dung tích 500 tấn

Trong những năm qua, kỹ thuật lạnh đã có những thay đổi quan trọng trên thế giới và ở cả Việt Nam ta. Nó thực sự đã đi sâu vào hết các ngành kinh tế, đang phát triển nhanh và hỗ trợ tích cực cho các ngành đó. Đặc biệt, là ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thịt, cá, rau quả Ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Những thành tựu về khoa học kỹ thuật, đã được ứng dụng rộng rãi vào trong các ngành công nghiệp, cũng như nông nghiệp. Do đó năng suất lao động ngày càng tăng, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều, mà nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế dẫn đến sản phẩm dư thừa. Để tiêu thụ những hết sản phẩm dư thừa đó thì người ta phải chế biến và bảo quản nó, bằng cách làm lạnh đông để xuất khẩu. Nhưng nước ta hiện nay còn rất ít những kho lạnh bảo quản, không đáp ứng đủ nhu cầu. Trước tình hình đó, với những kiến thức đã học và cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Lê Quốc, em xin làm đồ án với đề tài “ thiết kế kho lạnh bảo quản đông thịt bò với dung tích 500 tấn”, được đặt tại Huế.

doc66 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 8227 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế kho lạnh bảo quản đông thịt bò với dung tích 500 tấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, kỹ thuật lạnh đã có những thay đổi quan trọng trên thế giới và ở cả Việt Nam ta. Nó thực sự đã đi sâu vào hết các ngành kinh tế, đang phát triển nhanh và hỗ trợ tích cực cho các ngành đó. Đặc biệt, là ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thịt, cá, rau quả… Ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Những thành tựu về khoa học kỹ thuật, đã được ứng dụng rộng rãi vào trong các ngành công nghiệp, cũng như nông nghiệp. Do đó năng suất lao động ngày càng tăng, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều, mà nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế dẫn đến sản phẩm dư thừa. Để tiêu thụ những hết sản phẩm dư thừa đó thì người ta phải chế biến và bảo quản nó, bằng cách làm lạnh đông để xuất khẩu. Nhưng nước ta hiện nay còn rất ít những kho lạnh bảo quản, không đáp ứng đủ nhu cầu. Trước tình hình đó, với những kiến thức đã học và cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Lê Quốc, em xin làm đồ án với đề tài “ thiết kế kho lạnh bảo quản đông thịt bò với dung tích 500 tấn”, được đặt tại Huế. Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, nay em đã cơ bản hoàn thành nội dung đề tài được giao. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lê Quốc, đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này trong thời gian sớm nhất. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do kiến thức đã học còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa có cùng với thời gian rất hạn hẹp, nên đồ án của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong thầy cô đóng góp ý kiến để em hoàn thành đồ án tốt nhất ! Huế, tháng 12 năm 2010. Sinh viên Hồ Sỹ Tuần Thời gian bắt đầu: 10 / 10 /2010 Thời gian kết thúc: 11 / 12 / 2010 B. ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN Tính toán thiết kế kho lạnh có dung tích E = 500tấn, có nhiệt độ bảo quản t0 = -300C, nhiệt độ ngưng tụ tk = 400C, sản phẩm bảo quản là thị bò, kho lạnh đặt tại huế có (t0 = 37,30c. = 75%) Các bước thực hiện: Xác định kho lạnh cần xây dựng Vẽ mặt bằng kho lạnh Tính nhiệt kho lạnh Chọn máy nén Chọn chu trình và tính toán Tính chọn thiết bị ngưng tụ Tính chọn thiết bị bay hơi Tính chọn các thiết bị phụ Vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh Thuyết minh sơ đồ Giáo Viên Ra Đề Sinh Viên Thực Hiện Th.s Lê Quốc Hồ Sỹ Tuần Lớp: 08CDNL01 C. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Huế, ngày tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn (ký tên) Mục Lục D. NỘI DUNG CHƯƠNG I. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG LẠNH - Từ xa xưa con người đã biết sử dụng lạnh cho đời sống, bằng cách cho vật cần làm lạnh tiếp xúc với những vật lạnh hơn. Sau này kỹ thuật lạnh ra đời đã thâm nhập vào các ngành kinh tế quan trọng và hỗ trợ tích cực cho các ngành đó như: Ngành công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm Trong công nghiệp nặng: làm nguội khuôn đúc Trong y tế: chế biến và bảo quản máu, thuốc Trong công nghiệp hoá chất Trong lĩnh vực sinh hoạt đời sống: điều hoà không khí - Đóng vai trò quan trọng nhất là ngành công nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên để có thể giữ cho thực phẩm được lâu dài để cung cấp, phân phối cho nền kinh tế quốc dân,thì phải bảo quản đông nhằm giữ cho thực phẩm ở 1 nhiệt độ thấp (-120C ÷ - 30C). Bởi vì ở nhiệt độ càng thấp thì các vi sinh vật làm ôi thiu thực phẩm càng bị ức chế, các quá trình phân giải diễn ra rất chậm. Vì vậy mà có thể giữ cho thực phẩm không bị hỏng trong thời gian dài. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ 1. bảo quản đông: Sản phẩm bảo quản: thịt bò Dung tích : E = 500 tấn Nhiệt độ kho lạnh bảo quản đông: - 300c Nhiệt độ ngưng tụ: 40oC 2. Thông số môi trường: Địa điểm xây dựng: kho lạnh đặt tại Huế Nhiệt độ môi trường: tn = 37,30c Độ ẩm môi trường: φn = 73% 3.môi chất lạnh: - môi chất lạnh sử dung trong kho lạnh bảo quản đông là R22 CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VÀ BỐ TRÍ MẶT BẰNG KHO LẠNH Mục đích của chương này là xác định các kích thước của kho lạnh bảo quản đông ,để có cách bố trí hợp lí mặt bằng kho lạnh., xác định diện tích lạnh cần xây dựng và số buồng lạnh. Dung tích kho lạnh là đại lượng cơ bản cần thiết để xác định số lượng buồng lạnh. Dung tích kho lạnh là lượng hàng hóa được bảo quản đồng thời lớn nhất trong kho. Số lượng và kích thước buồng lạnh phụ thuộc vào các loại hàng được bảo quản trong kho, đặc điểm kho lạnh Tính kích thước kho lạnh bảo quản đông. Cho biết: - Công suất: E = 500 tấn ( bài cho) -sản phẩm: thịt bò 1. Tính thể tích buồng lạnh: V V = , [m3] Với: - E [tấn]: dung tích kho lạnh -gv= 0,35tấn/m3 : định mức chất tải thể tích, tra theo bảng 2-1 –trang 20 tài liệu [5] đối với thịt heo đông lạnh Suy ra: V = = 1428,57m3 2. Tính diện tích chất tải : F F = , [m2] Với: h [m]: chiều cao chất tải, chọn h= 3,5 m Suy ra: F= = 408,16 m2 3.Tải trọng đặt trên nền: gF= gv.h= 0,35.3,5= 1,225 tấn/m2 phù hợp với tải trọng cho phép 4. Diện tích lạnh cần xây dựng: Fl Fl= , [m2] Với : βF: là hệ số kể đến đường đi lại, diện tích chiếm chỗ của dàn bay hơi, quạt. Ở dây ta chọn theo bảng 2-2, trang 21 tài liệu[5] với diện tích buồng lạnh từ 100÷400 m2 có βF=0,80 Suy ra: Fl = = 510,20 m2 Với diện tích tổng thể như trên ta chia làm 2 kho chính Ft = F1 + F2 = 300 + 210 = 510 m2 5. Xác định số lượng buồng lạnh: z Z = , Với: f là diện tích buồng lạnh quy chuẩn. chọn f =8x15 và 6x15 m2 Với diện tích quy chuẩn như trên thì ta chọn Zt là phù hợp rồi, chọn zt = z1 + z2 = 4 kho . 6. vậy diện tích thực tế kho lạnh cần xây dựng là: Ftt= 2.90 + 2.120 = 420 m2 Và dung tích kho lạnh thực tế: Với trong tải của vật trên 1m2 là 1,225 tấn (tính cho chiều cao H = 3,5 m) và diện tích của các kho lạnh cần xây dựng là: Ftt= 2.90 + 2.120 = 420 m2 Thì ta có dung tích kho lạnh thực tế là: Et = (2.90 + 2.120).1,225 = 514 tấn quy hoạch mặt bằng kho lạnh Quy ho¹ch vµ nh÷ng n¬i phô trî víi d©y truyÒn c«ng nghÖ. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã cÇn ph¶i tu©n thñ yªu cÇu sau: - Ph¶i bè trÝ c¸c buång l¹nh phï hîp víi d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n phÈm ®i theo d©y truyÒn kh«ng gÆp nhau, kh«ng ®an chÐo nhau, c¸c cöa ra vµo cöa buång ph¶i quay ra hµnh lang. - Còng c¬ thÓ kh«ng dïng hµnh lang nh­ng s¶n phÈm theo d©y truyÒn kh«ng ®­îc gÆp nhau. - Quy ho¹ch cÇn ph¶i ®¹t chi phÝ ®Çu t­ nhá nhÊt. CÇn sö dông réng r·i c¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c diÖn tÝch l¹nh phô trî nh­ng vÉn ®¶m b¶o tiÖn nghi. Gi¶m c«ng suÊt thiÕt bÞ ®Õn mói thÊp nhÊt. Gi¶m c«ng suÊt thiÕt bÞ thÊp nhÊt. - Quy hoach mÆt b»ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù vËn hµnh tiÖn lîi vµ dÎ tiÒn. - Quy ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o lèi ®i l¹i thuËn tiÖn cho viÖc bèc xÕp thñ c«ng hay c¬ giíi thiÕt kÕ. ChiÒu réng kho l¹nh mét tÇng kh«ng qu¸ 40(m) ChiÒu réng kho l¹nh mét tÇng phï hîp víi kho¶ng v­ît lín nhÊt lµ 12 (m) cÇn mét s©n bèc dì « t« däc theo chiÒu dµi kho §Ó gi¶m tæn thÊt nhiÖt qua kÕt cÊu bao che, c¸c kho l¹nh cïng nhiÖt ®é nhãm vµo mét khèi. - MÆt b»ng cña kho l¹nh ph¶i phï hîp víi hÖ thèng ®· chän. - MÆt b»ng kho l¹nh ph¶i ®¶m b¶o kü thuËt an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Khi thiÕt kÕ ph¶i tÝnh thªm kh¶ n¨ng më réng kho l¹nh Bố trí Sơ đồ mặt bằng kho lạnh CHƯƠNG 2: TÍNH CÁCH NHIỆT CHO KHO LẠNH Do chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và kho lạnh là rất lớn. Do đó để giảm tối đa tổn thất nhiệt ra môi trường thì chúng ta phải bọc cách nhiệt. Biết rằng lớp cách nhiệt càng dày thì tổn thất nhiệt càng ít. Nhưng chiều dày của nó phải đảm bảo tối ưu hoá giữa chi phí đầu tư và tiết kiệm năng lượng khi vận hành. Mục đích của chương này là để giải quyết vấn đề đó. cấu trúc cách nhiệt kho lạnh 1. Môc ®Ých cña viÖc c¸ch nhiÖt phßng l¹nh NhiÖt ®é tx, trong ®ã nhiÖt ®é m«i tr­êng (tf > tk) l¹nh trong xÝ nghiÖp ®«ng l¹nh. CÊu tróc c¸ch nhiÖt chiÕm tõ 25 > 40% chi phÝ x©y dùng xÝ nghiÖp. Do ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó träng ®Õn viÖc lùa chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt. ThiÕt kÕ vµ thi c«ng nÕu cÊu t¹o cña v¸ch c¸ch nhiÖt lµ ®iÓm cÊu tróc x©y dùng c¸ch nhiÑt kh«ng tèt th× nã kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt vµ Èm kh«ng ®¶m b¶o theo yªu cÇu lµm t¨ng sù kh« ngãt cña s¶n phÈm, h­ háng s¶n phÈm vµ t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt l¹nh (t¨ng chi phÝ vËn hµnh) Do vËy viÖc c¸ch nhiÖt cho kho l¹nh ®­îc xem xÐt vµ coi trong vÊn ®Ò nµy. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng kho l¹nh mµ nhiÖt ®é trong phßng l¹nh lu«n lu«n ph¶i duy tr× ë nhiÖt ®é thÊp. Do ®ã sù chªnh lÖch nhiÖt ®é nh­ trªn lu«n lu«n xuÊt hiÖn mét dßng nhiÖt x©m nhËp tõ m«i tr­êng bªn ngoµi vµo. §èi víi kho l¹nh cña chóng ta, môc ®Ých x©y dùng lµ lµm gi¶m dßng nhiÖt x©m nhËp tõ m«i tr­êng bªn ngoµi kho, chØ cã b»ng c¸ch t¨ng R( lªn R(: NhiÖt trë v¸ch (c¶n trë dßng nhiÖt) muèn t¨ng dßng nhiÖt trë v¸ch cã nhiÒu c¸ch nh­ng tèt nhÊt lµ x©y t­êng dµy lªn mét c¸ch phï hîp nhÊt l¾p ®Æt vËt liÖu c¸ch nhiÖt. * ý nghÜa ViÖc nhiÖt kho l¹nh nã sÏ gi¶m bít hiÖu sè nhiÖt ®é cña bÒ mÆt phÝa trong kho vµ nhiÖt ®é cña bÒ mÆt phÝa trong kho vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong kho (t = t(2 - tk Khi hiÖn nhiÖt ®é lín sÏ lµm t¨ng sù tuÇn hoµn cña kh«ng khÝ gÇn v¸ch, sù tuÇn hoµn cña kh«ng khÝ t¨ng lªn lµm t¨ng sù kh« ngãt cña s¶n phÈm vµo mïa hÌ vµ ng­îc l¹i lµm t¨ng sù qu¸ l¹nh cña s¶n phÈm vµo mïa ®«ng. §Ó tr¸nh hiÖn t­îng khi s¾o xÕp s¶n phÈm vµo trong kho l¹nh kh«ng ®­îc xÕp s¶n phÈm vµo s¸t v¸ch kho. Tõ nh÷ng lý do trªn ta thÊy r»ng viÖc c¸ch nhiÖt cho kho lµ rÊt cÇn thiÕt 2. CÊu tróc c¸ch nhiÖt: CÊu tróc c¸ch nhiÖt ®¶m b¶o sù liªn tôc kh«ng t¹o ra c¸c cÇu nhiÖt hiÖn t­îng ®ét nhiÖt. §èi víi kho l¹nh khi x©y l¾p c¸ch nhiÖt cho c«ng tr×nh kh«ng nªn ®Ó hë mÐp gi÷a c¸c tÊm c¸ch nhiÖt. - VÞ trÝ l¾p ®Æt. + §èi víi t­êng c¸ch nhiÖt ®Æt phÝa trong hay phÝa ngoµi ®Òu ®­îc. Nh­ng th«ng th­êng lµ l¾p bªn trong v¸ch kho. + §èi víi nÒn l¾p d­íi mÆt nÒn. + §èi víi trÇn th× l¾p phÝa trªn hay phÝa d­íi ®Òu ®­îc tuú thuéc vµo diÖn tÝch trÇn. Theo ®Ò tµi cña em th× em chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt lµ polystirol cho t­¬ng bao vµ t­êng ng¨n tõ trÇn, bª t«ng bäc cho nÒn kho. 3. CÊu tróc c¸ch Èm - VÒ nguyªn t¾c th× c¸ch Èm l¾p ë phÝa cã ®é Èm cao. Khi l¾p cÊu tróc c¸ch nhiÖt t«i dïng bitum vµ giÊy dÇu ®Ó c¸ch Èm cho t­êng, trÇn vµ nÒn. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng kho b¶o qu¶n Trong thùc tÕ hiÖn nay cã 2 ph­¬ng ph¸p x©y dùng kho th­êng sö dông ®ã lµ kho x©y vµ kho l¾p ghÐp. - Kho x©y: cã ­u ®iÓm lµ tËn dông ®­îc nguån nguyªn liÖu s½n cã t¹i ®Þa ph­¬ng, c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã ë c¸c xÝ nghiÖp, gi¸ thµnh rÎ, chi phÝ ®Çu t­ thÊp. Tuy nhiªn nã cã nh­îc ®iÓm lµ thêi gian thi c«ng kÐo dµu cÊu tróc x©y dùng. Qua sù c©n ®èi gi÷a kho x©y cã ­u ®iÓm chiu lùc tèt h¬n kho l¾p ghÐp v× ta x©y kho l¹nh trªn ®Êt trèng vµ ®èi chiÕu víi t×nh h×nh thùc tÕ trong n­íc em chän ph­¬ng ¸n x©y dùng kho cña em lµ kho x©y. 1. KÕt cÊu x©y dùng kho §Ó gi¶m tæn thÊt l¹nh còng nh­ ®¶m b¶o tÝnh an toµn vµ kinh tÕ cho kho l¹nh ho¹t ®éng trong thêi gian dµi th× kho l¹nh ®­îc x©y dùng thiÕt kÕ cÊu nh­ sau: 1.1. Mãng vµ cét Mãng ph¶i chÞu ®­îc t¶i träng cña toµn bé kÕt cÊu x©y dùng vµ hµng ho¸ b¶o qu¶n. Bëi vËy mãng ph¶i kiªn cè, v÷ng ch¾c vµ l©u bÒn. Mãng cã thÓ ®­îc lµm theo kiÓu sµn mãng hoÆc theo kiÓu tõng « kh«ng liªn tôc. Khi ®ã mãng ng­êi ta ph¶i chõa tr­íc nh÷ng lç ®Ó l¾o cét chôi lùc. Trong kho l¹nh mét tÇng sö dông cét cã tiÕt diÖn vu«ng (400 x 400) 1.2. T­êng ng¨n vµ t­êng bao - Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ¸n x©y dùng t­êng bao vµ t­êng ng¨n cho kho l¹nh víi khoa häc c«ng nghÖ như hiÖn nay th× øng dông c«ng nghÖ 3D vµo x©y dùng lµ hiÖu qu¶ nhÊt v× vËy em chọn x©y t­êng ng¨n vµ t­êng bµo b»ng ph­¬ng ph¸p 3D hiÖn ®¹i . Giới thiệu vật liệu 3D Theo các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc, giá thành rẻ là một ưu thế để nhà xây dựng bằng 3D-panel tạo ra một bước đột phá trên thị trường nhà đất. Ứng dụng công nghệ 3D-panel để xây nhà cao tầng, kho lạnh,xí nghiệp là một lời giải thích hợp. Nhanh, rẻ, bền. Công nghệ 3D-panel có mặt tại Việt Nam từ đầu những năm 90. Theo các chuyên gia về xây dựng, ưu điểm nổi bật của công nghệ này là tạo cho công trình xây dựng khả năng chịu lực cao, có thể chịu được bão với sức gió 300 km/h, chịu được động đất 7,5 độ Richter. Những tấm 3D-panel với kết cấu 3 chiều hình thành bởi lưới thép đan vào nhau, ở giữa là lớp mút xốp vừa có tác dụng cách âm, cách nhiệt vừa giúp làm giảm khối lượng so với tường gạch hay sàn bê tông truyền thống. Mỗi mét vuông tường, sàn bằng tấm 3D-panel có khối lượng chỉ khoảng 60% so với tường gạch và sàn bê tông có cùng kích thước. Không chỉ thích hợp cho những chung cư cao tầng xây dựng trên nền đất yếu vì. tiết kiệm chi phí gia cố móng, 3D-panel có thể thay thế hữu hiệu gạch xây dựng vốn phải khai thác tài nguyên đất. Những tấm 3D-panel được đúc sẵn theo thiết kế nên thời gian thi công nhanh và không đòi hỏi phải có giàn giáo rườm rà hay phương tiện cơ giới nặng nề. Nhờ vậy, nếu ứng dụng vào xây dựng nhà cao tầng thì chắc chắn giá thành phần thô của công trình sẽ rẻ hơn ít nhất 20% so với kỹ thuật xây dựng truyền thống, đồng thời vẫn bảo đảm tuổi thọ không dưới 50 năm. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ SỞ (Sản phẩm Mốp xốp EPS) Sản phẩm mốp xốp định hình từ hạt được kích nở nên trong thể tích M3 chứa từ 3,000,000 đến 6,000,000 hạt nhỏ kết dính dạng tổ ông kính mạch và trong mổi tế bào hạt nhỏ sau khi nở chứa bên trong 98 % là không khí, là sản phẩm có ưu điểm về tính năng bảo ôn và  cách nhiệt. Một số hình ảnh về vật liệu 3D - panel xây dưng Công dụng : Mốp xốp dạng tấm được sử  dụng cho: 1- Mốp xốp EPS dạng tấm được sử dụng trong kiến trúc xây dựng lót hay ốp tường có công dụng cách âm cách nhiệt tốt. 2- Gia công sản xuất tấm 3 D dùng trong xây dựng. Nhà ở dạng biệt thự hay cao tầng thay thế cho vật liệu truyền thống vì nó có ưu điểm là vật liệu Nhẹ và có tính năng cách nhiệt tốt nên tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt. 3- Dùng trong tàu, xe có trang bị thiết bị bảo ôn (đông lạnh) Kho lạnh.  4- Dùng cách nhiệt  nền kho lạnh. Hầm đông.hầm nước đá. Các loại ống bảo ôn 5- Bao bì điện tử, sanh sứ thủy tinh, rau quả, thủy hải sản và bao bì chống va đập. Phương pháp thi công đơn giản, tiện lợi mang lại hiệu quả cao, mốp xốp EPS  cách nhiệt  đã được các công ty xây dựng, các nhà thầu chọn làm giải pháp chống nóng cho mái tole, vách tole của các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất; đổ sàn Bê tông cho các toà cao ốc, khách sạn,. . .  dùng để cách âm - cách nhiệt  cho Hệ thống điều hoà Trung tâm của các công trình điện lạnh, . . . . 1.3.M¸i C¸c kho l¹nh cã c¸c tÊm m¸i tiªu chuÈn ®i kÌm theo cét, xµ tiªu chuÈn. M¸i cña kho kh«ng ®­îc ®äng vµ thÊm n­íc. NÕu m¸i cã ®é réng lín cã thÓ lµm m¸i dèc vÒ mét phÝa th­êng lµm dèc vÒ 2 phÝa cã ®é nghiªng 2%, chống ẩm, cách nhiệt là vấn đề phức tạp nên em chọn giai pháp là dùng tôn 3 lớp Siêu  cách nhiệt, cách ẩm tuyệt đối, đặc biệt không  cháy so với sản phẩm PU. - Có thể sử dụng làm mái, vách ngăn, kho lạnh cách nhiệt hoặc nhà lắp ghép di động. - Tiết kiệm 50% năng lượng điện làm mát nhà xưởng  do khả năng cách nhiệt tốt. - Lớp giấy PVC có tính thẩm mỹ cao (thay thế trần thạch cao ). -Gía thành thấp hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường . 1.4. NÒn KÕt cÊu nÒn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè - NhiÖt ®é phßng l¹nh - T¶i träng cña kho hµng b¶o qu¶n - Dung tÝch kho l¹nh Yªu cÇu cña nÒn lµ nÒn ph¶i v÷ng ch¾c, tuæi thä cao vµ kh«ng thÊm n­íc vÖ sinh s¹ch sÏ. Theo tiªu chuÈn th× nÒn cã nhiÖt ®é d­¬ng kh«ng cÇn c¸ch nhiÖt.NÕu nÒn cã nhiÖt ®é ©m khi ®ã cã nhiÒu ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ kh¸c nhau; Víi khÝ hËu viÖt nam th× nhiªt ®é t­¬ng ®èi cao ngay c¶ khi mïa ®«ng vËy víi nh­ng kho l¹nh mµ cã nhiÖt ©m nhá th× còng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i dïng ®iªn trë s­ëi nÒn .Nh­ng nh÷ng kho lanh cã nhiÖt ©m cao thi ®Ó tr¸nh xÈy ra ®äng Èm nÒn ta cã thÓ bè trÝ thªm ®iÖn tr¬ s­ëi nÒn. 1.5. Cöa kho l¹nh Cöa c¸c kho l¹nh cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, kho¸ cöa còng vËy. Cöa của kho l¹nh còng gièng cña tñ l¹nh, cöa lµ tÊm c¸ch nhiÖt, cã b¶n kÒ tù ®éng, xung quanh c¬ ®iÖn kiÐn b»ng caosu cã bè trÝ nam ch©m ®Ó hót m¹ch cöa ®¶m b¶o ®é kÝn khÝt vµ gi¶m tæn thÊt nhiÖt. Víi kho l¹nh cña em cho xe n©ng h¹n bèc dì hµng ho¸. Chän cöa réng 4m, cao 2,5(m) cöa bè trÝ b¸nh xe chuyÓn ®éng trªn thanh ray s¸t t­êng nªn ®ãng më nhÑ nhµng tiÕt kiÖm diÖn tÝch. TÝnh to¸n c¸ch nhiÖt kho l¹nh. 1.KÕt cÊu t­êng bao - Theo bảng 2-9 v¸ch kho l¹nh cã kÕt cÊu nh­ sau: B¶ng 1: STT VËt liÖu BÒ dµy ( (m) HÖ sè dÉn nhiÖt ( ((/mk)  1 V÷a tr¸t xi m¨ng 0,05 0,92  2 Mốt xốp PolyStyrene 0,1 0,04  3 V÷a tr¸t xi m¨ng 0,05 0,92  4 C¸ch Èm bitiem 0,005 0,18  5 C¸ch nhiÖt polystirol ? 0,047  6 V÷a tr¸t xi m¨ng l­íi thÐp 0,01 0,92  1.1. BiÓu diÔn kÕt cÊu t­êng bao Trong ®ã: 1(3: Líp v÷a xi m¨ng 2: Mốt xốp PolyStyrene 4: Líp c¸ch Èm bitum 5: líp c¸ch nhiÖt polystirol 6: Líp v÷a tr¸t xi m¨ng l­íi thÐp 1.2. X¸c ®Þnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt t­êng bao ChiÒu dµy c¸ch nhiÖt cña líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh truyÒn nhiÖt k: Ta cã: K = (TL5) Suy ra SCN = ; m TL5 Víi: SCN: ChiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt polystirol (CN : hÖ sè dÉn nhiÖt cña polystirol K: hÖ sè truyÒn nhiÖt qua t­êng bao, øng víi kho nhiÖt ®é -150C ta cã: K = 0,23(/m2K (TL5) (1: HÖ sè to¶ nhiÖt bÒ mÆt ngoµi t­êng: (1 = 23,3 (/m2 K(TL5) (2: HÖ sè to¶ nhiÖt bªn trong t­êng ®èi víi kho l¹nh ®èi l­u c­ìng bøc (2 = 9 (/m2 K (TL5) (i: BÒ dµy cña líp vËt liÖu thø i (i: hÖ sè dÉn nhiÖt cña líp vËt liÖu thø i: Theo kÕt cÊu kÓ trªn, dùa vµo b¶ng 1 ta cã chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt. (CN = 0,047 = 0,14 (m) VËy ra chän chiÒu c¸ch nhiÖt lµ (CN = 0,14 (m) VËy víi (CN = 0,14 m th× khi ®ã hÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ lµ: Kt = = 0,17((/m2K) 1.3. KiÓm tra ®äng s­¬ng v¸ch ngoµi t­êng bao. chän nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng nhÊt ë HuÕ = 37,30C; ®é Èm 73%. Tra ®å thÞ i-d ta ®­îc ts = 310C. NhiÖt ®é buång l¹nh t2 = -300C Tõ c«ng thøc ks = 0,95.23,3. = 2,072(/m2K Víi KS = 2,072 (/m2K > Kt = 0,17 (/m2K. Ta thÊy kh«ng cã hiÖn t­îng ®äng s­¬ng v¸ch ngoµi t­êng bao. Thâa m·n 2. KÕt cÊu x©y dùng cña trÇn kho l¹nh Theo tµi liÖu 5[ phÇn tµi liÖu tham kh¶o] chän trÇn kho cã kÕt cÊu nh­ sau: STT Tªn vËt liÖu ChiÒu dµy ((m) ThÎ sè d·n nhiÖt ( ((/m2K)  1 Líp bª t«ng gi»ng 0,04 1,4  2 Mốt xốp PolyStyrene 0,1 0,04  3 Líp v÷a xi m¨ng 0,04 0,92  4 Líp c¸ch Èm bitiem 0,01 0,18  5 Líp c¸ch nhiÖt polystirol ? 0,047  6 Líp bª t«ng cã thÊp 0,05 1,5  7 Líp v÷a tr¸t xi m¨ng 0,01 0,92  2.1. BiÓu diÔn kÕt cÊu cña trÇn H×nh vÏ: 1: Líp bª t«ng gi»ng 2: Mốt xốp PolyStyrene 3: Líp v÷a tr¸t xi m¨ng 4: Líp c¸ch Èm 5: Líp c¸ch nhiÖt polystirol 6: Líp bª t«ng cèt thÐp 7: Líp v÷a tr¸t xi m¨ng 2.2. ChiÒu dµy cña líp c¸ch nhiÖt: - ChiÒu dµy cña líp c¸ch nhiÖt ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh truyÒn nhiÖt k Ta cã k = (/m2K (TL5) Trong ®è: (CN: chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt b»ng polystirol (CN: hÖ sè dÉn nhiÖt cña polystirol k: hÖ sè truyÒn nhiÖt qua trÇn kho, øng víi t = -300C ta cã: k = 0,17 (/m2K (TL5) (1: HÖ sè to¶ nhiÖt bÒ mÆt ngoµi m¸i kho (1 = 23,3 (/m2K (TL5) (2: HÖ sè to¶ nhiÖt bÒ mÆt ngoµi m¸i kho (2 = 9 (/m2K (TL5) (i: bÒ dÇy cña líp vËt liÖu thø i (i: HÖ sè dÉn nhiÖt cña líp vËt liÖu thø i: Theo kÕt cÊu nh­ trªn dùa vµo b¶ng 2 ta cã chiÒu dµycña líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt nh­ sau: (CN = 0,047 = 0,132 ( 0,13 m VËy ta chän chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt lµ (CN = 0,13 m b»ng 1 líp 0,1(m) x 1 líp 0,09(m) Víi (CN = 0,13 m th× khi ®ã hÖ sè truyÒn nhiÖt thùc sÏ lµ = 0,171 (/m2K 2.3. KiÓm tra ®äng s­¬ng bÒ mÆt ngoµi cña trÇn T­¬ng tù nh­ phÇn kiÓm tra ®äng s­¬ng ®èi víi t­êng ®èi víi trÇn ta cã: Víi ks = 2,072 (/m2K > kt = 0,171(/m2K Nh­ vËy còng kh«ng cã hiÖn t­îng ®äng s­¬ng v¸ch ngoµi cña trÇn. 3. ChiÒu dµy c¸ch nhiÖt cña nÒn kho l¹nh 3.1. KÕt cÊu c¸ch nhiÖt nÒn kho l¹nh B¶ng 3 STT Tªn vËt liÖu XD HÖ dµy vËt liÖu ( (m) HÖ sè dÉn nhiÖt ( (/m2k  1 Líp ®¸ r¾n 0,4 1,4  2 Líp bª t«ng ®Öm 0,1 1,6  3 Líp c¸ch Èm bitiem 0,005 0,18  4 Líp c¸ch nhiÖt