Đồ án Thiết kế lò hơi

(Bản scan) Trước khi tính toán cần xác đinh sơ bộ dạng lò hơi gồm: - Chọn lò hơi đốt bột than - Thải xỉ khô ( do nhiệt độ chảy lỏng của tro rất cao t- 1470 độ C) - Một bao hơi - Dạng đường khói đi: hình chữ - Sơ đồ làm khô nhiên liệu kiểu kín Bộ quá nhiệt đối lưu hai cấp bố trí hỗn hợp với dòng khói

doc69 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 5184 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế lò hơi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan