Đồ án Thiết kế lưới điện một khu vực

Hệ thống được thiết kế gồm hai nhà máy, nhà máy loại nhiệt điện, cung cấp cho 9 phụ tải Đa số các phụ tải đều nằm ở giữa và lân cận hai nhà máy, đây là một điều kiện rất thuận lợi để đề ra các phương án nối dây, kết hợp với việc cung cấp điện cho các hộ phụ tải và nối liên lạc giữa hai nhà máy thành một hệ thống điện. Để đảm bảo cung cấp điện ta phải chú ý đến các hộ phụ tải, tính chất của các hộ tiêu thụ điện để có phương thức cung cấp điện nhằm đáp ứng được yêu cầu của các hộ dùng điện. Theo như sơ đồ bố trí vị trí các phụ tải và vị trí của các nhà máy điện ta thấy rằng: Phụ tải xa nguồn nhất đó là phụ tải 5&7 với khoảng cách tới nguồn là hơn 100km, còn phụ tải gần nguồn nhất là phụ tải 1 với khoảng cách tới nguồn I là 53,85km , và phụ tải 9 với khoảng cách tới nguồn II là 50,99km Các hộ phụ tải 1, 2, 5, 6,7 ở gần nhà máy điện I, nên phương án nối dây xu hướng do nhà máy nhiệt điện 1 cung cấp. Các hộ phụ tải còn lại ở gần nhà máy nhiệt điện II nên phương án nối dây chủ yếu do nhà máy này cung cấp. Nhà máy nhiệt điện I gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là 50MW, tổng công suất lắp đặt của nhà máy I là 200MW. Nhà máy nhiệt điện II gồm 3 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là 50MW, tổng công suất lắp đặt của nhà máy II là 150MW. Nhà máy I chủ yếu cung cấp cho các hộ phụ tải 1, 2, 5 , 6 , 7 với tổng công suất khi phụ tải max là 132MW. Còn nhà máy II cung cấp chủ yếu cho các hộ phụ tải 6, 7, 8 , 9 với tổng công suất khi phụ tải cực đại là 114MW. Tổng công suất phát của 2 NM là : PF = 4.50 + 3.50 = 350MW. Giả thiết tất cả các phụ tải đều hoạt động hết công suất , thì tổng công suất phụ tải yêu cầu là : Ppt = 246 MW. Như vậy ở chế độ bình thường khi mà tất cả các tổ máy hoạt động thì lượng công suất của 2 NM cung cấp cho phụ tải là thoả mãn

doc121 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế lưới điện một khu vực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan